Suomi parantaa asemiaan tekoälyn ja tietotekniikan osaajana

Suomi sijoittui viidenneksi Mastercardin ja Fletcher School at Tufts Universityn tekemässä Digital Evolution Index 2017 -tutkimuksessa, jossa kartoitetaan maiden talouden digitaalista kehitystä.

Digitaaliajan menestyjät ylhäällä (Lähde: Mastercard / Digital Trust)

Julkinen sektori on luonut menestystä yhteiskunnan palveluiden digitalisaatiolla ja kansalaiset ottavat uudet palvelut mielellään käyttöönsä. Tietotekniikan ja tekoälyn osaaminen ovat muun muassa laajan peliteollisuuden takia maailman vahvinta luokkaa ja lähtökohdat tekoälyaikakauden menestykseen ovat erinomaiset.

Suomi nostetaan raportissa esiin hyvänä esimerkkinä, sillä Suomi on ryhmänsä kärjessä mitattuna toimilla, joilla pyritään takaisin nopean kasvun polulle. Suomen etuja ovat vahva innovaatiokulttuuri, yrityksen – esimerkiksi Oulussa – panostukset kehitys- ja tutkimusaloitteisiin, ja Suomen hallituksen tuki. 

Suomessa korkea luotto digitaalisiin ratkaisuihin

DEI-tutkimus kartoittaa myös maiden luottamusta digitaalisiin ratkaisuihin. Luottamus ei synny pelkästään valtion tarjoamasta infrastruktuurista, vaan siihen vaikuttaa lisäksi yritysten tietosuoja, turvallisuus ja luotettavuus. Suomalaisilla on korkea luotto digitaalisten palveluiden tarjoajiin sekä hyviä kokemuksia mahdollisuudestaan olla vuorovaikutuksessa palveluntarjoajien kanssa.

Korkea luottamus indikoi, että Suomella on hyvät mahdollisuudet onnistua digitaalisessa kehityksessä jatkossakin.

DEI mittaa digitaalisen kehityksen astetta ja vauhtia

DEI-tutkimuksessa mukana olevat maat edustavat laajasti erilaisia talouksia ympäri maailmaa ja 80:a prosenttia maailman väestöstä. Vertailu keskittyy neljään pääteemaan: saatavuus (mahdollisuus käyttää internetiä ja digitaalista infrastruktuuria), digitaalisten teknologioiden kysyntä, hallinnollinen infrastruktuuri (valtion laitosten asettamat lait, säädökset ja aloitteet) ja innovaatiot (investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen sekä digitaalisiin startup-yrityksiin).

Maat jakautuvat vertailun perusteella neljään ryhmään: edelläkävijät, hidastelijat, kehittyjät ja varottavat. Suomen hidastelijat-ryhmässä on maita, joiden digitaalisen kehityksen aste on nyt korkealla, mutta kehityksen tahti on hidastunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Vaikka hidastelija-maat ovat tällä hetkellä pitkällä digitaalisessa kehityksessä, eivät ne voi tuudittautua turvallisuudentunteeseen. Niiden tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, miten hyvin innovaatioita tuetaan jatkossa. Jos muutoksia ei tehdä, nämä maat jäävät pian esimerkiksi Kiinan, Venäjän ja Kenian jalkoihin.

”Pohjoismaat ovat digitaalisen kehityksen edelläkävijöitä, mutta ne ovat vaarassa menettää paikkansa. Kuluttajien korkea luottamus on kuitenkin hyvä pohja tulevaisuudelle, ja meidän on tehtävä nykyistä tiiviimmin yhteistyötä julkisella ja yksityisellä puolella puskeaksemme innovaatioita täällä eteenpäin”, sanoo Pekka Laaksonen, liiketoimintajohtaja, Mastercard Finland.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan