Sijoitusrahastojen pääoma ennallaan

  Finanssialan keskusliitto: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi tammikuussa ennallaan. Rahastojen pääomat säilyivät yhteensä 61,5 miljardissa eurossa, vaikka rahastoihin sijoitettiin 93,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kurssilasku kuitenkin vähensi pääomaa tammikuun aikana 98,1 miljoonaa euroa. (Tarkat tilastotiedot: Kuukausitilasto)

Osakerahastoihin sijoitettiin tammikuussa uutta pääomaa 513,8 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastojen Maailma-luokkaan, mikä näkyi yhteensä 129,7 miljoonan euron positiivisina nettomerkintöinä. Kaikki osakerahastojen luokat keräsivät tammikuussa positiiviset nettomerkinnät.

Pitkän koron rahastoista poistui tammikuussa pääomia yhteensä 49,9 miljoonaa euroa. Eniten varoja, 236,5 miljoonaa euroa, sijoitettiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin. Varoja lunastettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 253,9 miljoonaa euroa.

Tammikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 485,5 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista lunastettiin pääomia 222,6 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 262,9 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin tammikuussa 56,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uutta pääomaa 58,1 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli tammikuun lopussa Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 31,7 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainat (Sharpe 2,9). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 10,0 % vuotuisella tuotolla.

Related Posts