Sijoitustyyleistä ja -teemoista

Sijoittaminen

Tässä katsotaan osake- ja korkomarkkinoita ylhäältä alaspäin eikä mennä suoraan asiaan. Tällä tavalla olen löytänyt ne kiinnostavan tavat, joka sopii parhaiten suurpiirteisille globaaleille sijoittajille. Etsitään menestystä sijoitusteemoittain.

Sijoitustyylejä on paljon, lähes yhtä paljon kuin on erilaisia ihmisiä. On aloittelijoita, kokeneita, rohkeita ja varovaisia sekä monia vaihtoehtoja näiden väleistä. Varovaiset sijoittajat korostavat ostavansa halvalla isoja osinkoja tuottavia kohteita. Rohkea sijoittajat katsovat tiukasti eteenpäin, eivät osinkoja kunnioita, vaan luottavat kasvuosakkeisiin.

Pankkiiritaustaiset asiantuntijat seuraavat korkomarkkinoiden tapahtumia, koska rahan hinta eli korot heiluttavat tätä sijoitusmaailmaa enemmän kuin moni arvaakaan. Yritysjohtajia ja bisnesporukkaa kiinnostaa eniten yritysten menestys, kannattavuus, kilpailutilanteet, markkinaosuudet sekä yleinen menestys.

Sijoitusvälineet muodostavat oman maailmansa, kun eräät luottavat korkosijoituksiin, eräät suoriin osakesijoituksiin sekä ”tuulipukukansa” ehkä enemmän rahastoihin. Olen vakuuttunut uuden ajan rahastoista, joka on kansainvälistä ETF-rahastoihin sijoittamista pienillä kuluilla.

Teemasijoittamisen perusteita:

Ylhäältä alaspäin teema sopii rahastosijoittamiseen, mukaan lukien ETF-sijoittaminen. Kyseessä on ”Sijoitussalkun rakentaminen” etsimällä parhaiten tuottavia teemoja hetken markkinatilanteessa. Menestystä ei saavuta pelkästään toteutunutta markkinoiden menestystä seuraamalla, vaan pitää olla tuntuma yleiseen mielipiteeseen ja siihen mihin alaan liike-elämä nyt luottaa ja panostaa mieluiten tulevina aikoina.

Sijoitusteemoiksi kelpaavat hyvin monet ja erilaiset asiat, kuten esimerkiksi.

  • Suomalaiset osinkoyritykset, osinkojen keruu heti alkuvuodesta 2024
  • Menestyvien maiden pörssit
  • Uudet palvelut tai tuotteet
  • Edelläkävijäyritysten kärkituotteet ja -palvelut
  • Ajankohtainen megatrendin hyödyntäminen
  • Merkittävät markkinoiden käänteet
  • Vihersiirtymän hyödyntäminen

Teemasijoittamisen keinoista

On usein havaittavissa, että jonkun yrityksen tai osakkeen menestys tai vastoinkäymiset usein heijastuvat lähimpien kilpailijoiden menestymisinä tai vastoinkäymisinä. Sijoittajat siis ”niputtavat” osakkeita ja yrityksiä tällä tavoin. Helposti voi ajatella myös rahastojen syntymistä näin varsin luonnollisella tavalla.

Saman toimialan sisällä suurimmat tai kilpailussa parhaat pääsevät rahastoissa eturiviin, mutta kaikki ”saanevat helposti siipeensä”, jos jotkut niistä kohtaavat isoja vaikeuksia alalla tai teeman sisällä.

Isot yritykset saavat yleensä ”mittakaavaetua”, ja kuluttajat suosivat yleensä kärkinimiä, kuten sijoittajankin yleensä tulisi tehdä.  Olennaista on valita ensin teema ja vasta sitten mennä yksityiskohtiin, eri yritystasolle, suoriin osakkeisiin asti.

ETF-sijoittaminen ja teemasijoittaminen sopivat yhteen mitä parhaiten. Rahastosijoittamista pienemmät kulut tekevät ETF-sijoittamisen tästä syystä varsin kilpailukykyiseksi ja helpoksi tavaksi ostaa rahastoja ulkomailta. Tunnetuimpia yrityksiä suosien voi tehostaa omaa sijoitusmenestystään.

Related Posts