SOTE lakiluonnos on EU lakien vastainen ja ehdottaa monimutkaistuvaa hallintoa

Lakiluonnos sotesta pitäisi palauttaa valmisteluun, selviää tänään julkaistusta EVA Analyysista Sote-sirkus – Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Analyysin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström (kuvassa vasammalla), asianajaja Mika Pohjonen (kuvassa oikealla) ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. (kuvassa keskellä)

SOTE lakiluonnos on perusteiltaan lainvastainen

SOTE lakiluonnos on EVA analyysin mukaan perustaltaan lainvastainen. Lakiluonnoksen mukaan sote-alue hankkisi palvelut kilpailuttamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä, mutta rajaisi yksityiset tuottajat ulkopuolelle. EU:n hankintasäädösten mukaan palvelut pitää kuitenkin kilpailuttaa.

Kansallisessa lainsäädännössä ei voida tehdä poikkeuksia EU:n oikeussäännöksiin. ”Jos näin olisi, niin esimerkiksi Ranska voisi päättää, että EU:n valtiontukisäännöt eivät koskisi sen telakkateollisuutta”, Pohjonen toteaa.

SOTE lakiluonnoksen mukainen hallintomalli johtaa monimutkaisempaan hallintoon

Toiseksi, uudistus on johtamassa kuntien asukkaiden edun vastaisesti valta- ja vastuusuhteiltaan sekavaan hallintomalliin. Hallintoportaiden määrä kasvaisi nykyisestä kahdesta (valtio ja kunnat) neljään (valtio, sote-alueet, palvelutuotantoalueet ja kunnat). Analyysi arvioi, että uusia hallintoyksiköitä syntyisi kymmeniä.

SOTE uudistuksen pohjaksi pitäisi ottaa kansalaisten valinnanvapautta tukeva malli

Uudistus ei myöskään palvele sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien etua, kertoo analyysi. Lakiluonnoksessa jätetään kokonaan perustelematta se, miten kaavailtu uudistus parantaisi palvelujen saatavuutta tai laatua. Epäselväksi jää myös, miten uudistus johtaisi palvelutuotannon tehostumiseen.

Analyysi esittää, että sote-uudistuksen pohjaksi pitäisi ottaa EU:n hankintasäädöksiin kitkatta sopiva malli, jossa peruspilarit ovat asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon moninaisuus. Ne ovat arkipäivää esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. ”Niistä on kertynyt hyviä kokemuksia. Aivan erilaisen mallin valitseminen olisi Suomelle turhaa riskinottoa”, Ekström sanoo.

Related Posts