Suomalaisiin startup yrityksiin sijoitetaan 300M€ yksityistä sijoittajarahaa

Suomalainen piensijoittajaa pyydetään joskus mukaan rahoittamaan alkavaa yritystä. Tätä kutsutaan "venture" vaiheen sijoitukseksi. Kannattaako mennä mukaan? Paljon riippuu siitä minkälainen tiimi tuota yritystä on vetämässä. Kannattaa kysyä itseltään seuraavat kysymukset:

  • Onko tiimillä niin paljon sitoutumista ja innostusta, että laittavat omat rahat likoon asian puolesta ?
  • Onko tiimillä riittävät osaaminen ja yhdessä tekemisen meininki asian eteenpäin viemiseksi?
  • Onko tiimillä päämäränä tehdä onnistunutta yritystoimintaa (vai esimerkiksi hakea tekes ja sijoittajarahaa) ?

Seuraavaksi kannattaa kysyä sitä miten asiakkaat suhtautuvat yrityksen tuotteeseen:

  • Onko pilot asiakkaat olemassa ja ovatko asiakkaat innostuneita?

Mikä sitten on liiketoimintasuunnitelman merkitys? Sen avulla on helppo tutustua tiimiin. Hyvän näköinen liiketoimintasuunnitelma antaa luottamusta tiimin osaamiseen ja sen avulla on helppo keskustella tärkeistä asioista. Ei kannata kuitenkaan liikaa keskittyä liiketoimintasuunnitelman yksityiskohtiin. Yrityksen asiakkaat kuitenkin aikanaan ohjaavat hyvän tiimin tekemään oikeita asioita. Asiakastarpeen tarkkaa ymmärtämystä ei yleensä ole sijoittajilla eikä aina edes alkavan yrityksen johdolla. Se syntyy vasta asiakasta kuulemalla. 

Pääomasijoittamista Suomessa seuraa esimerkiksi Suomen pääomasijoitusyhdistys, jolta on ilmestynyt tilasto pääomasijoittaminen Suomessa Q3/2015 jonka mukaan alkuvaiheen yrityksiin virtaa yksityistä rahaa keskimäärin noin 300M€ / vuosi (alla kuva).  

 

Suomalaisyrityksille uusia omistajia

Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana ja pääomasijoittajat ovat tehneet syyskuun loppuun mennessä jo 88 irtautumista suomalaisista kohdeyhtiöistään. Koko vuonna 2014 irtautumisia tehtiin yhteensä 92.

Alhainen sijoitusaktiivisuus – euromäärä nousussa

Suomalaisten kohdeyhtiöiden kappalemäärällä mitattuna heinä-syyskuu oli pääomasijoittajien hiljaisin vuosineljännes kolmeen vuoteen. Sijoituksia tehtiin 46 kohdeyhtiöön (71 kpl, Q3/2014).

Euromääräisesti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ollaan kuitenkin jo lähes saavutettu viime vuoden kokonaissumma yksittäisten suurten sijoitusten vuoksi.

”Pääomasijoittamisen luonteeseen liittyy tietty kausivaihtelu, eikä hiljaista jaksoa kannata pelästyä – välillä vedetään vähän henkeä”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Lang.

Related Posts