Suomalaisten verokohtelu on epätasapuolista ja sekavaa

Tasapuolinen ja yksinkertaisen neutraali verotus edistää kasvua ja toimeliaisuutta. Se luo luottamuksen yhteiskuntaan ja sen oikeudenmukaisuuteen ja estää väärinkäytöksiä ja suuntaa toimintaa lisäarvon tuottamiseen. Toteutuuko tasapuolinen verotus Suomessa?  No ei alkuunkaan. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Arvonlisävero: Veroprosentti riippuu siitä minkalaiseksi tuote/toiminta ilmoitetaan. Veroprosentti on, toiminnan tyypistä riippuen, 10%, 14% tai 24%.
 • Osingot: Osingoista on veronalaista 0….25%….85% riippuen siitä onko omistettu yritys julkisesti noteerattu, henkilökohtaisten osinkotulojen määrästä ja omistusosuudesta julkisessa osakeyhtiössä.
 • Myyntivoitto:  Myyntivoitosta ja inflaatiosta verotetaan myyntihetkellä 0%, 30% tai 34% riippuen siitä onko kyseessä oma asunto vaiko jokin muu omaisuus ja siitä paljonko reaalista myyntivoittoa on kertynyt ja paljonko nimellisarvo on omistusaikana inflatoitunut. 
 • Varainsiirtovero:  Varainsiirtoveroa maksetaan 0%…1,6%…2%….4% riippuen siistä mistä omaisuudesta on kyse.
 • Palkka: Palkan veroaste (ansiotuloverotus+eläkevakuutusmaksut+kunnallisvero) on asuinkunnasta ja kuukausipalkasta riippuen 50%…100% (alla kuva).

Verotuksemme on äärimmäisen epätasapuolinen ja sekava. Neutraalista verotuksesta ei ole häivähdystäkään ja veropohja on kaikkea muuta kuin laaja. Ei ihme että veroja kierretään siirtämällä palkkatuloja omaisuustuloksi ja veroja ylipäätään vältetään. Systeemi palkitsee sitä, joka panostaa verokikkailuun. Monissa lounaspaikoissa ollaan tyytyväisiä, jos mainitsen ennen käteismaksun antamista, etten tarvitse kuittia. Ei ihme. 

Tässä tarkempaa tietoa:

Palkka

Eläkevakuutusmaksut:  https://www.keva.fi/fi/tyonantajille/elakemaksut/valtio/Sivut/Default.aspx

Palkansaajan veroprosentit: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/Palkansaajan-veroprosentit/

Arvonlisävero

 • yleinen verokanta 24,00%
 • elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14,00%
 • kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset 10,00%

Arvonlisäverot: https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Arvonlisaverotus

Osingot

Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

Listatulla yhtiöllä tai julkisesti noteeratulta yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet tai jokin osakesarja on osingonjaosta päätettäessä ollut julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla.

Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Osinkoa jakava pörssiyhtiö tekee osingoista 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen osingon maksamista. Yhtiö tilittää ennakonpidätyksen Verohallinnolle.

Listtamattomien yritysten osinkojen verotus: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)

Listattujen yritysten osingot: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot

Myyntivoitto

Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta). Myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 % vuodesta 2016 alkaen (33 % vuoden 2015 verotuksessa).

Jos asut omistusaikana yli 2 vuotta – ei veroa

Oman asunnon myynnistä saatu voitto on veroton seuraavien edellytysten täyttyessä:

 1. Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.

 2. Sinä tai joku perheestäsi on asunut asunnossa vähintään kahden vuoden ajan omistusaikana. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.

 3. Omistus- ja asumisajan on oltava yhtäjaksoista, kahden vuoden ajassa ei saa olla katkoja.

Asuntojen myyntivoittovero: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_myynti

Luovutusvoittoon liittyviä verottajan ohjeita: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Luovutusvoitot_ja_tappiot

Varainsiirto

 • 4 % kiinteistöt, esim. omakotitalo, vapaa-ajanasunto, metsätilat ja tontit (myös määräalat ja määräosat)
 • 2 % asunto-osakkeet sekä kiinteistöyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet, esim. kerrostalo- tai rivitalo-osake, golf-osake, lomaosake
 • 1,6 % muut kuin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet, esim. puhelinosakkeet sekä ns. Liikeosakkeet.

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi:

 • arvopaperipörssissä myytävistä osakkeista ja muista arvopapereista

 • omaisuudesta, joka on saatu lahjaksi, perintönä, testamentilla tai osituksessa (kun osituksessa ei ole käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta)

 • ensiasunnosta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • omistat asunnosta vähintään 50 %

  • olet kaupantekohetkellä 18-39-vuotias

  • asunto tulee asuinkäyttöösi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta

  • et ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta vähintään 50 %.

Lisää tietoa: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Varainsiirtovero

 

 

One thought on “Suomalaisten verokohtelu on epätasapuolista ja sekavaa

 1. Neutraaliudesta poikkeaminen voi olla perusteltuakin.

  Neutraalius on lähtökohtaisesti tavoiteltavaa, mutta on siitä perusteltuja syitä poiketakin. Tässä kommentteja noihin yllä olevan listan asioihin:

  Arvonlisävero:

  Kyllä pystyn näkemään perusteluja sille, että esim. ruoka on matalamman ALV:n piirissä. Ja niin kauan kuin linjanvedot ovat selkeitä, en näe useammissa kannoissa juuri ongelmia.

  Osingot:

  Osingot tai pääomatulot ylipäätään on kyllä monimutkainen kokonaisuus. Uskon itsekin, että olisi yksinkertaistamisessa olisi järkeä, mutta vaikuttavia tekijöitä on oikeudenmukaisuudesta, pienten toimijoiden toiminnan ja vakavaraisuuden kannustamisesta, pääomapakojen välttämisestä, haitallisesta verosuunnittelusta ja kaikesta muusta lähtien niin paljon, että aiheesta voi löytää vaikka millä mitalla perusteluja suuntaan jos toiseenkin.

  Myyntivoitto:

  Ainoa poikkeushan tuossa taitaa varsinaisesti olla tuo oman asunnon myynti (koska progressiota tai inflaation huomiotta jättämistä ei ole syytä kutsua poikkeukseksi). Sen verottomuudelle on selvä perustelunsa, olkoonkin että sekin on ongelmallinen. Itsehän olen tuohon ehdottanut lääkkeeksi Arvonnousuveroa (kts. Blogijuttu).

  Varainsiirtovero

  Varainsiirtoverossa on kyllä monta kantaa, mutta en näe sitä varsinaisesti ongelmana, vaan koko veron itsessään. Se tulisi poistaa tai korvata tuolla arvonnousuverolla.

  Palkka

  Vai että 100% veroja? laugh Nyt meni kyllä tuo käyrä monella tavalla pieleen! Vaikka Suomessa eletäänkin, jokin raja ansiotuloveroissakin sentään. 😀 Tuo linkkaamasi veronmaksajat.fi:n taulukko sisältää jo kaikki kulut. Tuon sinisen pitäisi siis nousta vain tasan 31,75%:iin asti (ei 60%:n pintaan), jos kerran näytät käyrällä erikseen myös kunnallisveron – ja itse asiassa ei sitäkään vielä noilla 68 000 euron tuloilla. Tuo sininen näyttää itse asiassa jo yksin korkeampaa kuin koko käyrän pitäisi, koska tuo näyttäisi näyttävän tuossa marginaaliveroprosentin eikä kokonaisveroprosenttia. Lisäksi ei työnantajan maksamaa osuutta voi sisällyttää tuohon mukaan tuolla tavalla summaten, koska sen maksaa työnantaja. Maksimissaan eläkevakuutusmaksuineen ja veroineen päivineen prosentti nousee tuohon 58%:n luokkaan, tai kirkollisveron ja korkean kunnallisveron myötä korkeintaan juuri 60%:n yli, joka toki korkea sekin. 

  Joka tapauksessa en näe syytä listata palkkaa tai ainakaan palkan progressiota neutraaliudesta puhuttaessa. Kunnallisveron vaihtelu voi kyllä mieltää potentaalisesti ongelmallisena, mutta en näe sitäkään erityisen merkittävänä insentiivinä ihmisille muuttaa muualle, ja tuon muuttaminen olisi aika valtava muutos koko yhteiskunnan tulonhankinnassa.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan