Suomen Pankki: Maamme tulevaisuuteen aletaan taas investoida

Suomen Pankin talousennusteen mukaan taloutemme kasvaa vuosina 2016–2018 noin prosentin vuodessa ja investoinnit lisääntyvät pitkästä aikaa. Viennin pysyessä vaimeana kasvu on kuitenkin kotimaisen kysynnän varassa. Inflaatio jää hitaaksi koko ennustejaksolla.

Kuluttajat luottavat tulevaisuuteen ja elävät täysillä

Vuoden 2016 alusta lähtien kuluttajien luottamus on vahvistunut, ja kuluttajat jatkavat täysillä elämistä jopa hieman velkavetoisenakin. Luottamus Suomen talouteen on jopa pitkän aikavälin tasoaan vankempi. Yksityinen kulutus tukee Suomessa edelleen kotimaista kysyntää, vaikka sen nykyinen kasvuvauhti, 1,5%, hidastuukin ennustejakson lopulla 0,5% tasolle. 

Investoinnit kääntyvät reippaaseen kasvuun

Investoinneissa on vuonna 2016 käänne reippaaseen kasvuun sekä rakentamisen että tuotannollisten investointien siivittämänä. Vuonna 2016 kasvuvauhti on ripeintä ja yltää 4,4 prosenttiin. Vuosina 2017 ja 2018 investoinnit kasvavat keskimäärin runsaat 3 % .

Työllisyys kääntyy kasvuun

Suomen työmarkkinoilla on jo nähty käänne parempaan. Työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt vuoden 2015 loppupuolelta alkaen. Ennustejaksolla työllisyystilanteen odotetaan edelleen paranevan. Ennusteen mukaan työllisten määrä kasvaa noin 1,6 % vuosina 2016–2018 ja työllisyysaste nousee 69 prosenttiin.

Kilpailukyky alkaa hitaasti parantua

Nimellisillä yksikkötyökustannuksilla mitattu kustannuskilpailukyky on paranemassa hieman suhteessa euroalueeseen. Nimelliset yksikkötyökustannukset nousevat Suomessa noin ½ prosentin tahtia vuosina 2016 ja 2017, kun ne euroalueella kohoavat Euroopan komission kevätennusteen mukaan prosentin vuodessa.

Julkisen talouden vinouma pienenee

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu ennustejaksolla valtiontalouden tilanteen parantuessa, mutta julkisen velan kasvu jatkuu edelleen. Alijäämä supistuu 2,3 prosenttiin ja julkinen velka kasvaa 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2018.

Kotitalouksien kulutus on edelleen velkavetoista

Kotitalouksien velkaantuminen on jatkunut, ja vuoden 2016 alussa kotitalouksilla oli velkaa noin 123 % tuloistaan. Kotitalouksien velkaantumisen kasvu on johtunut lähinnä asuntolainakannan suurenemisesta. Asuntolainojen lyhennysvapaat tukivat velalla rahoitettua kulutusta ja kotitalouksien lainakannan kasvua varsinkin vuonna 2015, mutta alkuvuoden 2016 aikana lyhennysvapaat ovat päättymässä.

 

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On