Suomen Pienyrittäjät: Arvonlisäveron korotus ja kilometrikorvausten vähennys pysäyttävät kansataloutemme

   Suomen hallitus on uudessa hallitusohjelmassaan painottanut mm. yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Hallitus näyttää tekevän kaikkensa, jotteivät talouden pyörät Suomessa pyörisi. Arvonlisäveron korotus ja kilometrikorvausten leikkaus osaltaan saattavat taloutemme rajuun ja pitkään taantumaan, purkaa Suomen Pienyrittäjien puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen pienyrittäjien tuntoja.

Suomen hallituksen eräiden jäsenten tieto ja taito ymmärtää kansantaloutta on todennäköisesti kansakoulutasoa. Hallituksen ainut keino selviytyä Eurooppaa ja meitä kohtaavasta haaksirikosta on korottaa veroja. Nyt jos koskaan on syytä pidättäytyä kaikista yritykseen kohdistuvista veroluonteisista maksuista.   

Hallitus on esittänyt kilometrikorvausten tylyä leikkausta. Paljon tiellä liikkuja tietää autoilun todelliset kustannukset. Polttoaine-, huolto-, rengaskulut ja vakuutukset ovat Euroopan korkeimpia. Valtiovarainministeriön laskelmat matkakulujen ylikompensaatioista näyttävät olevan virkamiesten märkäunia. Lisäksi vallalla on eräiden päättäjien harhakuvitelmissa käsitys verottomasta palkanjatkeesta. 

Yrittäjät, jotka käyttävät autoa työvälineenä ajettunaan työajoja kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa tuskin vapaa-aikaan ajavat mielikseen huviajoa. Lisäksi palkansaajat, joiden työnantajat edellyttävät liikkuvuutta, joutuvat erittäin hankalaan asemaan. 

Keskustellessani eri etujärjestöjen, palkansaajajärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajien kanssa, viesti ja tahto on ollut yhteinen. Matkakululeikkauksista on syytä pidättäytyä. Palkansaajaedustajien mukaan heidän jäsenistönsä on kertonut pyörien pysähtyvän 15.000 kilometrin jälkeen. 

Vienti on suurissa vaikeuksissa, ja Suomalaisten yritysten kilpailukyky kansanvälisillä markkinoilla on syöty liiallisilla kustannuksilla. Viennin laskiessa kotimarkkinoiden dynaamisuus ja toimivuus nousevat entistä merkittävimmiksi taloutemme ylläpitäjiksi. Arvonlisäveron korottaminen saattaa tuhannet yrittäjät tuhon tielle. Hallituksen näennäisen pullasutipolitiikan tuloksena saatamme saada kovan ja pitkän taantumaan johtavan mahalaskun.  Suomen hallituksen taito luoda huonoa sisäistä talouspolitiikkaa on vertaansa vailla.

Related Posts