Veronmaksajat: Budjettiehdotusta tulee korjata menosäästöjen suuntaan

    Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ongelmana sopeutustoimien liian voimakasta painottamista veronkiristyksiin eikä menosäästöihin.

Ansiotulojen verotuksen selvä kiristäminen on ehdotuksen selkein miinus. Sen takia palkansaajien nettoansioiden ostovoima on painumassa ensi vuonna pakkaselle. Tämä on erityisen ongelmallista nyt, kun suhdannenäkymät ovat jo muutoinkin heikkenemässä.

–  Ansiotulojen verotusta kiristämällä otetaan tarpeettoman suuri riski itse syvennetystä taantumasta.

–  Hallituksen kannattaa elokuun lopun budjettiriihessä harkita vakavasti uudelleen kehysriihen linjausta, jonka mukaan ansiotulojen veroperusteiden indeksitarkistuksista luovutaan kokonaan ensi vuonna.

Mikäli heikentyneeseen suhdannenäkymään jatkossa vastataan uusilla elvytystoimilla, tulee ansiotulojen verotuksen kiristyksen purkamisen olla selvästi ensisijaista julkisten menojen paisuttamiseen verrattuna.

–  Nyt tarvitaan veronkiristysten kohtuullistamista, ei lisää siltarumpuja.

–  Ansiotulojen verotusta uhkaavia  kiristyksiä purkamalla ylläpidettäisiin tehokkaasti kansalaisten kulutusmahdollisuuksia ja samalla kannustettaisiin työntekoon.

–  Lisäksi kotitalousvähennyksen parantaminen voisi olla hyvä työllistävä ja harmaata taloutta torjuva täsmätoimi tässä tilanteessa, Lehtinen arvioi.

Hallituksen budjettiriihessä on myös hyvä tilaisuus arvioida uudelleen paljon aiheellista arvostelua herättänyttä esitystä työnantajien työntekijöille maksamien kilometrikorvausten leikkaamisesta.

–  Toiveet kilometrikorvausten leikkaamisella saatavista lisäverotuotoista ovat todellisuudessa tyhjän päällä, joten hallituksella ei ole mitään asiaperustetta hirttäytyä tähän esitykseen.

Related Posts