Suomen Yrittäjät pitää kilpailukykysopimusta riittämättömänä

Yhteiskuntasopimusneuvottelujen tulos on karua luettavaa Suomen työllisyydestä huolehtineille pienyrittäjille (Suomen Yrittäjien yrityksissä työskentelee 650'000 työntekijää ja se on ainoa työntekijämääräänsä merkittävästi kasvattanut sektori). Paikallista sopimista koskevat kirjaukset jäävät kauas hallituksen 17.2. asettamasta tavoitteesta: sopiminen työajoista, palkoista, palkan lisistä ja muista korvauksista.

– Jos tämä neuvottelutulos toteutetaan, korporatismi voittaa ja demokratia ja työllisyys häviävät, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus lataa.

Hänen mukaansa hallituksella on nyt paikka toimia: estää hallitusohjelman vesittäminen ja siten huolehtia työllisyydestä ja hyvinvoinnista.

Sopimuksen kirjaus siitä, että järjestäytymättömät yritykset pääsevät paikallisessa sopimisessa tasavertaiseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa on Järventauksen mukaan oikein.

– Kyse on pikemmin pitkään vallinneen räikeän epäkohdan korjaamisesta kuin käytännössä työllisyyttä edistävästä muutoksesta.

Järventauksen mukaan neuvotteluratkaisun työajan lisäys ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentaminen ovat liikahduksia oikeaan suuntaan, mutta eivät millään tavoin korvaa mahdollisesti toteutumatta jäävää rakennemuutosta.

Kysely: Paikallisen sopimisen laajentaminen parantaisi työllisyyttä eikä laskisi palkkoja

Suomen Yrittäjät kysyi syksyllä jäsenyrittäjiensä näkemyksiä paikallisesta sopimisesta. 91 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa sopia asioista yhdessä henkilöstön kanssa työehtosopimuksesta poiketen. Syynä on halu kasvattaa yritystä, helpottaa työllistämistä, järjestellä työaikoja joustavasti ja parantaa kilpailukykyä.

Jos paikallinen sopiminen laajenisi, lähes 80 prosenttia vastaajista palkkaisi lisää väkeä. Yli kolmasosa katsoi vältettävänsä suunnitellut lomautukset tai irtisanomiset kokonaan tai osittain.

Vastaajista 41 prosenttia ilmoitti, että paikallisen sopimisen lisääminen nostaisi työntekijöiden kokonaisansioita pitkällä aikavälillä. 44 prosenttia vastasi, että ansiotaso pysyisi samana ja vain 15 prosenttia kertoi, että palkka alenisi. Kyselyyn vastasi 751 yrittäjää.

5 thoughts on “Suomen Yrittäjät pitää kilpailukykysopimusta riittämättömänä

 1. Hyvän sopimuksen

  Tunnistaa siitä että molemmat osapuolet ovat julkisesti vähän tyytymättömiä.

  1. Suomen Yrittäjät nimi on korjattu otsikkoon

   Kiitos! Korjasin virheellisen otsikon ja tekstin.  

    

 2. UIkomaille?

  Kilpailukykysopimus on riittämätön ja tulos on karua luettavaa. Stop the press! Tuliko tämä muka jollekkin oikeasti yllätyksenä. Suomi on korporatia, jossa korkeintaan suurimpia yrityksiä kuunnellaan kun tehdään isoja päätöksiä.

  Sanokaa minun sanoneen, suomalaiset tulevat tulevaisuudessa eri keinoilla siirtämään yritystensä toiminta yhä enemmän ulkomaille, kaikilla niillä keinoilla joilla se on sallittua

  http://suomalaisyrittajatulkomailla.net/

Comments are closed.

Related Posts