Suomen Startup-yhteisö haluaisi Suomesta parhaan paikan osaajille

Yhteiskunta

Suomen startup-yhteisö perustettiin syksyllä 2021 tavoitteenaan luoda Suomesta paras paikka parhaille osaajille ja Piilaaksoa houkuttelevampi perustaa ja kasvattaa startup-yritys.  Startup-yritykset ja pienet yritykset ovat innovatiivisimpia ja kasvuhakuisimipa ja niiden T&K- menot ovat muita suurempia.

Startup yrityksen tärkein kasvumoottori on omistajien ja innovaattoreiden halu menestyä ja saavuttaa taloudellista asemaa ja yrityksen menestyksen kautta myös sosiaalista asemaa. Tämä kasvumoottori hyötyy ennen kaikkea tasapuolisesta verotuksesta (tasavero) sekä omistajan menestystä tukevasta veropolitiikasta (kaikille samoista pääomatuloveroista). Yksilön pitäisi saada korvaus yritteliäisyydestään.   (Piksu Toimituksen huomio)

Suomen startup-yhteisö toteutti selvityksen Suomen t&k-ympäristöstä loppuvuodesta 2022. Selvityksessä esitellään politiikkasuosituksia, joiden avulla startup- ja muut yritykset voisivat kasvattaa t&k-menoja entisestään tulevina vuosina. Lisäksi selvityksessä esitellään skenaariolaskelmia siitä, miten paljon Suomen startup-yhteisön jäsenet voisivat investoida t&k:hon kasvaessaan Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli myös arvioida startupien vaikuttavuutta Suomen taloudelle.

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad toivoo valtiolta lisää T&K tukia sanoilla: “Yritysten t&k-toiminnan tukeminen on valtiolle kannattavaa, sillä se synnyttää myönteisiä ulkoisvaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunta laajemminkin hyötyy yksittäisen yrityksen t&k-toiminnasta. Yhden yrityksen t&k-toiminta voi lisätä toisenkin markkinoilla toimivan yrityksen tuottavuutta esimerkiksi silloin, kun osaava työntekijä siirtyy työnantajalta toiselle.”

Related Posts