Kansakuntien ikääntymisen vaikutuksista lyhyesti

Talous Yhteiskunta

Suuret ikärakenteiden muutokset ovat edessä, mutta niistä ei liikaa puhuta. Seuraavaksi hieman lukuja 2020 ja 2040 Jokaisen maan tai maanosan kohdalla luvut ovat seuraavassa järjestyksessä: Koko väestön prosenttimuutos, väestön vuosittainen prosenttimuutos, työikäisten (20-69V) vuosittainen prosenttimuutos ja viimeisenä lukuna on 70+ ikäisten prosenttimuutokset koko väestöstä 2020 → 2040. Lähde: https://www.populationpyramid.net/

Intia +15.43%, +0.72% , +1.04%, 3.6% → 6.9%

Kiina +0.69%, +0.03%, -0.38%, 6.7% → 16.4%

Yhdysvallat +10.88%, +0.52%, +0.23%, 11.1% → 16.7%

Japani -10.32%, -0.54%, -0.80%, 21.8% → 26.8%

Saksa -2.15%, -0.11%, -0.68%, 15.8% → 23.4%

Iso-Britannia +6.77%, +0.33%, +0.12%, 13.6% → 18.4%

Ranska +3.52%, +0.17%, -0.15%, 14.8% → 20.9%

Italia -5.45%, -0.28%, -0.73%, 17.4% → 25.8%

Espanja -3.42%, -0.17%, -0.58%, 14.8% → 23.6%

Ruotsi +8.91%, +0.43%, +0.26%, 15.1% → 18.4%

Suomi +0.18%, +0.01%, -0.19%, 16% → 21.9%

Maailma +18.0%, +0.83%, +0.85%, 5.7% → 9.7%

Aasia +11.8%, +0.56%, +0.58%, 5.3% → 10.4%

Afrikka +54.9%, +2.21%, +2.75%, 1.9 → 2.9%

Eurooppa -2.67%, -0.14%, -0.40%, 13.3 → 18.6%

Yläpuolella olevat luvut eivät kerro kaikkea, mutta niistä voi tehdä johtopäätöksiä. Ikääntyneiden ei-työikäisten suhteellinen osuus kasvaa monissa maissa selvästi parinkymmenen prosentin väärälle puolelle. Erityisen synkkää kuvaa ne kertovat Saksan, Italian ja Espanjan haasteista ikääntymisen suhteen. Sama pätee myös Japaniin. Edellämainitut Euroopan maat siirtyvät viidentoista prosentin nurkilta selkeästi yli kahdenkymmenen. Suomen tilanne niihin verrattuna on hyvä mikä oli itselleni yllätys. 70+ ikävuosien suhteellisen osuuden kasvu tarkoittaa rahallisia lisäpanostuksia ikääntymisen vaikutusten hoitamiseen eri maissa nykypäivään verrattuna.

Työikäisten määrän väheneminen tulee tuottamaan ongelmia. Ilman merkittävää nettomaahanmuuttoa ongelma pahenee käytännössä vuosi vuodelta valtaosassa kehittyneitä maita. Tilastoiduista edellämainituista yksittäistä maista vain Intia lisää merkittävästi työikäistensä määrää. Työvoimapula on nyt merkittävä ja ensi vuosikymmenen lopussa se on paljon pahempi. Jokainen listatuista maista ehkä Intiaa lukuunottamatta joutuu kilpailemaan pätevistä työntekijöistä aiempaa enemmän. Halpatyövoimaa on saatavilla Afrikasta, mutta on epäselvää onko sen nettovaikutus maiden talouteen edes positiivinen. Minulla on epäilykseni sitä kohtaan. Pelkästään terveydenhoitoon tarvitaan henkilökuntaa enemmän kuin nyt. Nykyiset kapasiteettiongelmat pahenevat jatkossa.

Huono tilanne pätee myös tulevaan talouskasvuun, koska työikäisten muutokset ovat toinen osa talouskasvua tuottavuuden ohella. Karkeasti voidaan todeta, että talouskasvun yläraja pidemmällä aikavälillä kehittyneissä maissa on maksimissaan pari prosenttia vuosittaista tuottavuuskasvua +- työikäisten määrän muutokset. Tästä seuraa se, että EU:n suurten maiden vuosittaisen talouskasvun on turha odottaa kohoavan paljoa yli prosentin. Pidän harhakuvitelmina väitteitä siitä, että keskimääräinen vuosittainen talouskasvu esimerkiksi euroalueella ylittäisi kaksi prosenttia seuraavan parin vuosikymmen aikana. Suomessa tilanne ei ole paljoa parempi väestön osalta, mutta ei läheskään yhtä huono kuin Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Periaatteessa lisää velkaantumalla talouskasvua voisi myös kasvattaa, mutta tämä vaihtoehto tökkää valtaosassa suuria talouksia ehkä Saksaa lukuunottamatta. Niiden velkaantumisasteet ovat enimmäkseen sadan väärällä puolella. Lisäksi niiden eläkejärjestelmät ovat merkittävästi alirahoitettuja. Seuraavasta voi linkistä voi tarkastella sitä kuinka kestävällä pohjalla ne ovat tulevaisuutta varten (sustainability-lista).

https://www.businesswire.com/news/home/20211019005402/en/US-Retirement-System-Slips-in-Global-Ranking-According-to-Mercer-CFA-Institute-Global-Pension-Index

Suomen kestävyysasteen vajauksesta on puhetta, mutta Italian ja Espanjan kestävyysvajeet ovat vielä useampaa kertaluokkaa pahemmat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ikääntymisen vaikutuksia ei pystytä maksamaan ja mm. eläkkeiden reaaliarvot tulevat kokemaan merkittävän alenemisen. Kyse ei ole tuleeko tilanne nykyisestä selkeästi huononemaan vaan milloin ja kuinka pahasti? Tämän jälkeen kysytään kuka tämä kaiken maksaa? Italialaiset ja espanjalaiset sitä eivät tule tekemään, koska eivät halua tai pysty. Samalla useammat eläkejärjestelmät tulevat romahtamaan.

Lyhyesti tilastot ja pohdinnat voisi summata siten, että ikääntymisen kustannukset tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosikymmenien aikana. Pahimmiten ne iskevät EU:n suuriin talouksiin. Samaan aikaan liian vähäinen työikäisten merkittävä väheneminen tiputtaa reaalista talouskasvua mitä tarvitaan tehden siitä liian vähäistä mm. lisääntyvien sairaanhoitokulujen ja kasvavien eläketaakkojen kustantamiseen.

Hyvää alkanutta viikkoa joulua!

– Tommi T

eläkepommi Ikääntymisen vaikutukset kansakuntiin Työikäisten määrien muutokset

5 thoughts on “Kansakuntien ikääntymisen vaikutuksista lyhyesti

  1. Olisi hyvä nähdä eläkkeellä olevien %-osuus eikä vain 70+ ikäisten osuus.

    1. Valitettavasti pyyntösi on ainakin itselleni mahdotonta alkaa pienellä vaivalla etsimään. Nopeasti katsotuista lähteistä selviää, etä keskimääräinen eläköitymisikä on 67 Italiassa, Espanjassa se on noin vuoden pienempi, Iso-Britanniassa se on 65 ja Yhdysvalloissa samaa luokkaa nykyään. Tulevaisuuden lukemia on vaikea arvata, mutta tuskinpa ne ainakaan on paljoa matalammat. Kiinassa eläköitymisikä on matalin niistä maista joilla on negatiivinen väestökehitys. Suurta kuvaa pyytämäsi tiedot eivät muuta. Erityisesti Italiassa ja Espanjassa tilanne on katastrofaalinen. Tämä tieto riittää minulle. Mikäli joku jaksaa etsiä tarkempia tietoja niin voi kommentoida tähän kirjoitukseen.

  2. Hyviä huomioita bruttokansantuotteen näkökulmasta, mutta vielä suurempi ongelma on edelleen jatkuva maapallon väestönkasvu. Se lienee lopulta perustavanlaatuinen uhka sivilisaatioille ja siis myös taloudelle. Joidenkin kansakuntien ikääntymisessä ja miinusmerkkisessä väestönkasvussa on siis myös hyvää ja huoltosuhteen heikkeneminen on vain kestettävä tasapuolisella taakanjaolla.

    1. Olen kanssasi enimmäkseen samaa mieltä. Nykyinen tilanne, jossa vähemmän resursseja tuhlaavat lisääntyvät ja enemmän resursseja tuhlaavat vähenevät ei ole huono asia. Itseasiassa tilanne on siinä mielessä hyvä, että lisääntyvä ihmismassa kuluttaa keskimäärin noin 30-kertaa vähemmän maapallon resursseja kuin vähenevä. En siis näe, että väestönkasvun lisäys on automaattisesti paha asia. Kyse riippuu siitä paljon resurssien käyttö kasvaa. Jos maapallon väestönkasvu keskittyy ensisijaisesti keskimääräisesti köyhiin maihin samalla kuin vauraiden maiden väestöt vähenevät niin riippuu sitten siitä miten keskimääräinen resurssien käyttö muuttuu kenelläkin. Olisi tyhmää olettaa etteivät köyhempien maiden väestöt haluisi hyödyntää suurempaa osaa maapallon resursseista. Mikäli heidän keskimääräinen kulutuksensa alkaa nousta nopeasti niin silloin on katastrofi käsillä. Yksi asia mikä voisi muuttaa tilanteen olisi fuusioenergian nopeampi kehitys, mutta siihen menee varmasti vähintään 20 vuotta. Kaiken kaikkiaan voi todeta ettei seuraavat vuosikymmenet ole tässäkään mielessä helppoja ihmiskunnalle.

Comments are closed.

Related Posts