Suomen talous lähdössä ennakoitua nopeampaan kasvuun

Suomen taloudessa on LähiTapiolan suhdannekatsauksen mukaan tapahtunut käänne parempaan. Kasvu oli vuoden 2015 viimeisellä neljännellä ja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi ennakoitua nopeampaa. Tämän ansiosta LähiTapiola nosti vuoden 2016 kasvuennusteensa 1,2 prosenttiin . Myös työttömyys on kääntynyt laskuun odotettua aiemmin. ”Kilpailukykysopimus vahvistaa talousluottamusta, mutta työllistämisen ja investointien rakenteellisia esteitä ei sen avulla vielä merkittävästi helpoteta. Myös ulkomaankaupan näkymä on edelleen heikko. Odotamme viennin kuitenkin elpyvän maltillisesti vuonna 2017”, sanoo ekonomisti Timo Vesala LähiTapiolasta.

Vuosimuutoksella mitattuna Suomen talouden kasvuvauhti ylitti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä euroalueen keskimääräisen kasvuvauhdin ensimmäisen kerran sitten syksyn 2013. Kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen yli viisi prosenttia vuoden 2007 lopun huipputason alapuolella.

”Kasvu on toistaiseksi kotimaisen kulutuskysynnän ja rakennusinvestointien varassa. Kilpailukykysopimuksen suurimmat vaikutukset tulevat vahvistuvan talousluottamuksen kautta – työllistämisen ja investointien rakenteellisia esteitä ei sen avulla merkittävästi helpoteta”, Timo Vesala sanoo.

Kansainvälinen toimintaympäristö jatkuu Vesalan mukaan hankalana: maailmantalouden kasvu on ainakin väliaikaisesti hidastumassa ja poliittiset riskit, kuten Brexit-äänestys ja USA:n presidentinvaalit, lisäävät epävarmuutta.  Suomen ulkomaankaupan näkymä onkin edelleen heikko, eikä merkkejä vientivetoisesta kasvusta vielä juuri ole.

”Odotamme viennin kuitenkin elpyvän maltillisesti vuonna 2017, mikä yhdessä investointikysynnän paranemisen kanssa auttaa pitämään yllä kohtuullista BKT-kasvua. Ennusteemme Suomen talouskasvuksi vuonna 2017 on 1,1 prosenttia (edellisessä ennusteessa 1,0 %).”
 

Työttömyys kääntynyt laskuun odotettua aiemmin

Erityisen myönteistä on Vesalan mukaan se, että työttömyys on kääntynyt laskuun odotettua aiemmin. Myös työllisyysaste on parantunut, mutta matka tavoitetasolle, joka on 72 prosenttia, on edelleen pitkä. LähiTapiola on laskenut vuoden 2016 työttömyysennusteensa 9,2 prosenttiin (ed. ennusteessa 9,9%).

”Odotamme työttömyyden laskun jatkuvan hitaana. ”Tuottavuusloikka” ja julkisen talouden tasapainottaminen vähentävät työpaikkoja rakennemuutoksen kohteina olevilta sektoreilta. Toisaalta uusia, merkittäviä työllistäjiä syntyy hitaasti. Ennusteemme vuoden 2017 työttömyysasteeksi on 9,0 prosenttia (ed. 9,8%).”

Kuluttajahintojen nousun eli inflaation ennustamiseen liittyy Vesalan mukaan poikkeuksellista epävarmuutta. ”Öljyn ja raaka-aineiden hintojen edellisvuosien voimakas lasku merkitsee, että hintatasojen palautuminen voi ajoittain aiheuttaa huomattavalta näyttävää, mutta luonteeltaan teknistä kustannusinflaatiota. Toisaalta keskuspankkien määrätietoisista toimista huolimatta laaja-alaiset deflaatioriskit eivät ole täysin poistuneet.”

Kuluttajahintainflaation loppukevään voimistumisen vuoksi LähiTapiola on nostanut vuoden 2016 inflaatioennusteensa 1,1 prosenttiin (ed. 0,9 %) ja vuoden 2017 inflaatiovauhdiksi ennustetaan 1,2 prosenttia (ed. 1,8 %.).
 

Rakentaminen piristää Suomen taloutta
 

Rakentaminen on asettunut Suomen talouden veturiksi piristyneen asuntotuotannon, suurten kaupallisten hankkeiden sekä infrahankkeiden myötä. Kesällä voimaan tuleva asuntojen lainakatto tuskin aiheuttaa suuria mullistuksia asuntojen kysyntään, sanoo kiinteistörahastojohtaja Kim Särs

”Viime vuonna 40 prosenttia niistä uusista asunnoista, joiden rakentaminen aloitettiin, sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Tänä vuonna on arvioitu aloitettavaksi noin 31 000 uuden asunnon rakentaminen, mikä on pitkän aikavälin tavoitteen mukainen. Rakenteilla olevien asuntojen kappalemääräiset aloitukset ovat nousseet kuutiomääräisiä aloituksia enemmän viime vuoteen verrattuna. Tämä kertoo tuotannon keskittyneen pieniin asuntoihin”, Särs sanoo.

Särsin mukaan sijoittajien kiinnostus vuokra-asuntomarkkinoille on kasvanut muun muassa matalan korkotason ja kaupungistumisen vuoksi.

 

Lisää tietoa:

 

Related Posts