Suomessa kasvaa kummallista puuta

Suomen ympäristökeskus on nyt erikoistutkijoidensa suulla myöntänyt sen mitä Martti Tiuri kirjoitti Helsingin Sanomissa 31.8.2010 otsikolla Puun käyttö johtaa lisäpäästöihin.


Ympäristökeskuksen tiedotteen 15.9. mukaan kantojen poltosta syntyy kivihiileen verrattava hiilidioksidipäästö.  Tiedotteen mukaan hakkuutähteiden polton ei ole (aikaisemmin) katsottu lisäävän ilmakehän hiilidioksidimäärää, koska poltossa ilmaan vapautunut hiilidioksidi sitoutuu uudelleen kasvavaan puustoon. Nyt sitten myönnetään, että hiilidioksidipäästöjen kannalta erityisen ongelmallista on se, että hakkuutähteiden päästöt ovat suurimmillaan tähteiden käytön lisäämistä seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Kantojen korjuuta on jatkettava noin 20 vuotta ennen kuin tuotettua energiamäärää kohti lasketut päästöt putoavat öljyn ja maakaasun päästöjen alle.


Mutta on tuo kummalista tuo Suomessa kasvava puu. Maan alla olevan osan polttaminen lisää hiilidioksidipäästöjä ja maan päällä olevan osan polttaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä. Miten sen on mahdollista kun kumpikin osa on kemiallisesti varsin saman kaltaista.

One thought on “Suomessa kasvaa kummallista puuta

  1. Kummallisuutta vielä lisää se

    Kummallisuutta vielä lisää se että molemmat joka tapauksessa palavat kemiallisesti. Metsään jäävät risut ja kannot maatuvat ja luovuttavat hiilidioksidinsa ilmaan ja polttolaitoksella sama tapahtuu hieman nopeammin.

Comments are closed.

Related Posts