Svenska Folkpartiet är det enda öppet rasistiska partiet i Finland, och bra så

Kevyttä Yhteiskunta

Svenska Folkpartiet (SFP) är det enda öppet rasistiska partiet i Finland. Partiet främjar de samhälleliga rätterna av en minoritet, svenskspråkiga, i andra minoriteternas bekostnad. Andra språkliga och kulturella minoriteter har en lägre status.

Finlands grundlag är i enlighet med SFP:s agenda. Grundlagen är även öppet rasistisk i den här språkfrågan. Den främjar svenskspråkiga kultur- och språkminoriteten över de andra etniska minoriteterna.

Grundlagens rasism är ingen bra ursäkt för SFP att påstå vara antirasistisk. Det är fint att SFP:s strävar till att bevara våra svenskspråkiga privilegier. Men privilegier för en etnisk grupp är av definition rasistiskt.  Det vore i det här läge snyggt om SFP kunde låta bli att påstå vara antirasistiska.

Så här låter SFP:s partiprogram:

År 2025 är vi TVÅ- OCH FLERSPRÅKIGA
· Bevarande och utvecklande av de två starka nationalspråken, svenska och finska, och minoritetsspråken är garanterat i grundlagen.
· Enspråkigt svenska förvaltningslösningar, institutioner och miljöer skapar förutsättningar för en levande tvåspråkighet och stöder den finlandssvenska identiteten och kulturautonomin.
· Reformer konsekvensbedöms ur ett språkperspektiv och förvaltningen rekryterar personal med kunskaper i båda nationalspråken. Såväl offentligt som privat producerade tjänster och service garanteras på båda nationalspråken.
· Två- och flerspråkighet är en rikedom. Tvåspråkiga familjers vardag och speciella behov beaktas.

Svenska Folkpartiet är nära mitt hjärta. Men jag önskar en viss grad ärlighet. SFP kunde liks väl erkänna den lilla rasistiska tendensen i målsättningen. Det är inte farligt om partiet är lite rasistisk, när det sker i enlighet med grundlagen, så som det är med SFP.

2 thoughts on “Svenska Folkpartiet är det enda öppet rasistiska partiet i Finland, och bra så

  1. Det kanske finns litet språkrasism också.

    Jag hörde när Kotipizza öppnade sin verksamhet i Åland dom tyckte inte om namnet. Det borde ha varit Hempizza.

    På dörren stod öppettider. Dom stod först på svenska och sen på finska. Ålanningarna befordrade att den finska texten får inte vara där, bara svenska.

    Om det här är sant så är det inte så länge från rasism det här heller.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan