Syntyneen julkisen velan takaisin maksaminen kestää runsaat kymmenen vuotta

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen antoi perjantaina hallitusneuvottelijoille viestiä siitä, että julkinen talous pitäisi mieluiten nopeasti saada tasapainoon, ettei suurten ikäluokkien kulutusta siirrettäisi merkittävästi tulevien polvien maksettavaksi.

Oheinen kuva kertoo siitä, miten onnistuneesti vuosina 1993…2008 lyhennettiin 1980 luvun lopun kerskakulutusvuosien ja sitä seuranneen laman aiheuttamaa velkaa. Velan lyhentämiseen käytettiin vajaa sukupolvi (18v) ja tuloksena hyvästä talouskurista oli velan merkittävä lyheneminen. 

Julkinen velka (% /bkt) Lähde: tilastokeskus, valtiovarainministeriö (vuoden 2010 ja 2011 luvut ovat ennusteita)

Velan lyhentämisen aika oli positiivista kehitystä

Tuo aika, jolloin velkaa lyhennettiin, oli Suomelle kaikesta huolimatta onnellista kehitystä. Talous kasvoi, mutta niin kasvoi myös yhteiskunnan rahallinen eriarvoisuus. Tästä huolimatta kansalaiset kokivat olevansa onnellisia ja yhteiskunta koettiin oikeudenmukaisemmaksi ja sytemaattisemmaksi. Meistä tuli maailman toiseksi onnellisinta kansaa.

Taloutemme ja tuottavuutemme parani itse asiassa enemmän kuin juuri missään länsimaissa huolimatta siitä, että väliin mahtui teknologiakupla vuonna 2000.

Sama ilmiö on näkynyt muuallakin. Talouttaan jossakin vaiheessa tasapainottaneet ryhdikkäät maat kuten Baltian maat, kauko-Idän kehittyvät maat sekä Ruotsi ovat menestyneet parhaiten. Poikkeuksena kaavasta on USA, jonka talous on julkisen talouden ja kansantalouden vajeista huolimatta menestynyt kohtuullisesti.

Julkisen talouden kuri tukee talouskasvua

Valtion (ja yksityinen) velanotto näkyy aina koko taloudessa. Kaikkien palkat nousevat ja taloudellinen hyvinvointi kasvaa. Mutta kääntöpuolella on aina se, että velkaantuvan talouden kilpailukyky on heikko. Palkkojen nousua ei voi rajoittaa pelkästään valtion hallintoon ja julkiseen sektoriin. Myös vientiteollisuuden palkat ja kustannukset nousevat samassa suhteessa. Seurauksena on kilpailukyvyn rapautuminen. Talouttaan tasapainottavat maat tekevät päin vastoin – ja menestyvät. Paradoksaalista, mutta totta. Julkisen talouden kuri tukee talouskasvua.

Tulevalla hallituksella on haastetta

Tulevalla hallituksella on haastetta. Onnellisuus ja ylpeys omasta kansallisesta identiteetistä syntyvät siitä että yhteiskunta arvostaa kaikkia jäseniään, heidän osaamistaan ja näkemystään sekä siitä että yhteiskunnan koneisto toimii järjestelmällisesti ja reilusti.

Jos valtiolla on sisäistä kuria ja vastuullisuutta tulevista polvista, niin silloin kansalaiset voivat kunnioittaa valtiota ja sen johtajia.

Related Posts