Taloushallintoliitto: Yrittäjien yhteiskunnan hyväksi ottamaa riskiä tulee arvostaa

  Tänään julkaistun Hetemäen työryhmän ehdotuksissa väheksytään yritykseen sijoitetun oman pääoman riskiä, toteaa toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi Taloushallintoliitosta. Yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle laskettaisiin ehdotetussa osinkoverojärjestelmässä riskittömän valtiolainan korkoa vastaava tuotto (ns. normaalituotto) ja vain tuolta osin omistajayrittäjän osinkoa verotettaisiin kuten kenen tahansa yksityishenkilön saamaa pääomatuloa. Muilta osin ankarammin.

Omaan yritykseen sijoittamista ei voida kuitenkaan pitää riskittömänä sijoituksena, eikä työryhmän ehdotusta onnistuneena. Ehdotettu osinkoverojärjestelmä asettaisi omaan yritykseen sijoittamisen verotuksellisesti epäedullisempaan asemaan vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen verrattuna. Muita yrittäjän riskisijoitusten tuottoja verotettaisiin 30 prosentin verolla, mutta omasta yrityksestä saatua osinkoa verotettaisiin laskennallisen normaalituoton ylittävältä osin aina ankarammin.

Työryhmä ehdottaa kaiken kaikkiaan, että yritys- ja osinkoverotuksen osakeyhtiöiden tuloveroa – yhteisöveroa – alennettaisiin 22 prosenttiin. Yksityisen osakeyhtiön jakama osinko verotettaisiin aina pääomatulona. Ja osingon kokonaisveroaste olisi joko 30 prosenttia tai 45 prosenttia, kun otetaan huomioon jaetusta voitosta yhtiön jo maksama vero.

Osakeyhtiön omalle pääomalle laskettaisiin verotuksessa ns. normaalituotto, jota vastaavan osingon kokonaisveroaste olisi 30 prosenttia. Se vastaisi vaihtoehtoisesta sijoituskohteesta maksettavaa veroa, kun pääomatuloveroa ehdotetaan nostettavaksi 30 prosenttiin. Normaalituoton ylittävältä osin osingon kokonaisveroaste olisi 45 prosenttia.

Taloushallintoliitto (TAL) on taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavien auktorisoitujen ja valvottujen tilitoimistojen valtakunnallinen liitto. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta yrityksestä käyttää alan taloushallinnon palveluja. Liittoon kuuluvilla jäsentoimistoilla on lähes 130 000 asiakasta pk-yrityksistä listayhtiöihin.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija