Tekninen analyysi: Ostosignaali kaikilla markkinoilla

Tekninen analyysi antaa lähes kaikille markkinoille osto/pidä signaalin.

Alla on teknisen analyysin keinoin lasketut ostosignaalit Ruotsin, Saksan, USA:n ja Kiinan (Hong Kong) indekseille. Punainen käyrä on ylhäällä ja se kertoo sen että tekninen analyysi antaa ostosignaalin kaikille tässä tutkituille markkinoille.

  
Ruotsi (EWD)
 

 
Saksa (EWG)
 
USA (S&P 500)
 
Kiina (Hong Kong)
 
Siniset kurssikäyrät ovat yhteismitallisia ja niistä on poistettu valuuttakurssien aiheuttama satunnaisvaihtelu arvostamalla ne kaikki korivaluutassa, jossa on mukana kaikkia merkittäviä päävaluuttoja.
 
Tekninen analyysin antamat osto/myynti suositukset on laskettu vertaamalla kyseistä kurssikäyrää muutamiin ennustaviin tekijöihin ja lasekemalla täysin matemaattisesti niin sanottu paras mahdollinen ennuste ja suositus. 
 
Tekninen analyysi ei pysty ottamaan huomioon ja/tai ennustamaan muutoksia, jotka aiheutuvat satunnaiseksi katsottavista tapahtumista ja joistakin ihmisten psykologiaan liittyvistä tekijöistä kuten:
 • sodista (esim. levottomuudet Korean niemimaalla, World Trade Center:n tuhoutuminen,..)
 • poliittisista päätöksistä (keskuspankkien ja valtioiden reaktiot ovat joskus arvaamattomia)
 • median vahvistamista sopulieffekteistä (esim teknokupla,…)

2 thoughts on “Tekninen analyysi: Ostosignaali kaikilla markkinoilla

 1. Mikä teknisen analyysin

  Mikä teknisen analyysin työkalu tässä on kyseessä? Ennustetaanko aikasarjaa yksinomaan oman historiansa pohjalta vai onko ennusteessa mukana myös muita aikasarjoja?

  Tekninen analyysi perinteisesti tarkoittaa käyrien tulkintaa eikä algoritmeihin / kaavoihin perustuvaa ennustamista.

   

  Zumppi

  1. Kyseessä ei ole kaupallisesti

   Kyseessä ei ole kaupallisesti saatavilla oleva sovellus.

   Kyseinen sovellus tekee sekä kurssikäyrän tulkintaa (laskee sen mitkä tekijät kurssikäyrissä ovat ennustaneet tulevaa) että myös laskee muutamien muiden ennustevien tekijöiden ennustevoiman (korrelaation kyseisen ETF rahaston tulevaan kehitykseen). Havaituista korrelaatioista lasketaan ennuste ja sen perusteella tehdään sijoituspäätökset.

   Lasketut sijoituspäätökset ovat toisinaan oikeita ja joskus taas algoritmi tekee virheitä niin kuin kuvista voi havaita. 

   Olet aivan oikeassa – kyseessä ei ole tekninen analyysi perinteisessä mielessä.

   PiksuToimitus

Comments are closed.

Related Posts

Talous

Palvelujakin paleltaa jo

Koronan jälkeinen talous on venkoillut oudosti. Historiallisen elvytyksen buustaama kysyntäpiikki johti yhdessä vakavien tuotantohäiriöiden kanssa tarjontapulaan ja inflaatioon, joka alkoi jo kuukausia sitten näivettää teollisuutta.

Palvelujen

Sijoittaminen

Halvan rahan aikakausi

YLEn Areenasta löytyy hyvä dokumentti FEDin toiminnasta ja USAn talouskehityksestä finanssikriisistä tähän päivään.

https://areena.yle.fi/1-65378367

Dokumentissa tulee uusia näkökulmia myös liittyen kysymykseen omien osakkeiden ostosta. Tähän otetaan hieman

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com