Tietoturva-ala on yksi Suomen uusista kasvualoista

  Tietoturva-alan yritykset ovat perustaneet Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-toimialan (DIGI.FI) yhteyteen yhteistyöryhmän edistämään toimialalle tärkeitä tavoitteita. Tietoturva-ala kasvaa nopeasti, ja osaajapula on noussut kasvun esteeksi.

Jo alkuvaiheessa ryhmään kuuluu kolmisenkymmentä yritystä, jotka ovat erikoistuneet tietoturvan eri lohkoihin, kuten tiedon suojaaminen, käyttäjätunnistus, tietosuoja-asiat, pilvipalveluiden tietoturva, salaus- ja palomuuriteknologiat sekä virustorjunta.

  "Suomessa on maailman mitassa ensiluokkaista tietoturvaosaamista, mutta se on sirpaloitunut pieniin yrityksiin eri puolille maata. Klusterimme tavoitteena on vahvistaa suomalaista alan osaamista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille", ryhmän puheenjohtaja, Nixu Oy:n toimitusjohtaja Timo Kotilainen sanoo.

Ryhmä aikoo alkuvaiheessa edistää erityisesti alan toimintaedellytyksiä kuten osaajien ja rahoituksen saatavuutta ja liiketoimintaosaamista, osallistua alan regulaation valmisteluun Suomessa ja EU:ssa sekä kertoa tietoturva-alan tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista.

Tietoturva-alan maailmanmarkkinat ovat valtavat, mutta niille pääsemiseksi pienessä maassa tarvitaan määrätietoista yhteistyötä muun muassa ulkomaisten t&k-investointien ja osaamiskeskusten houkuttelemiseksi Suomeen. 

Ryhmä pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä parhaillaan valmisteltavan valtion kyberstrategian ja Pekka Ala-Pietilän johtaman ICT2015-työryhmän kanssa. Tietoturvan rooli kansallisen turvallisuuden takaajana ja myös merkittävänä työllistäjänä on selvässä kasvussa.

Tietoturvaryhmä haluaa edistää myös nykyisen osaamisen laajempaa hyödyntämistä, sillä tietoturvayritysten osaamisella voisi parantaa monien muidenkin toimialojen kilpailukykyä.

"Suomella on jo tietoturvamarkkinoilla menestymiseen tarvittavaa kansainvälistä luottamuspääomaa ja korkeatasoista osaamista. Olemme jo nyt Pohjoismaiden ykkönen tietoturvassa. Osaamisen vahvistamiseksi tarvitsemme lisää erityistä tietoturva-alan koulutusta oppilaitoksiin", sanoo tietotekniikka-toimialan johtaja Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus ry:stä.

Tulevaisuuden kasvualana tietoturvasektori tarjoaa runsaasti erilaisia työpaikkoja esimerkiksi tutkimuksesta, markkinoinnista, strategioista ja turvateknologioista kiinnostuneille.

Related Posts