Timon listan päivitys & Sijoitusyhtiö Lokki Oy

Vuoden loppupuoli ei ole antanut aihetta massiivisiin hurraa-huutoihin Timon listan osalta. Vertailuindeksin lyöminen on ollut käyttämälläni strategialla mahdotonta, mutta lievästi lohduttavaa on, että häviö on pieni ja mallisalkun riskikorjattu tuotto (esim. yksinkertaisimmillaan tuotto/volatiliteetti) pesee OMXH25-indeksin tältäkin vuodelta, jos mitään aivan mullistavaa ei satu vielä vuoden viimeisten viikkojen aikana.
http://www.piksu.net/blogit/timo

Kuten täälläkin on viime aikoina hieman keskusteltu, Timon listaa hyödyntävään strategiaan voi nykyään sijoittaa myös Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n pääomalainan kautta. Toimin yhtiössä salkunhoitajana ja sovellan salkkuun samaa strategiaa kuin Piksun Timon listan mallisalkussa, mutta lisävapausasteena käytän vaihtuvaa sijoitusastetta eli kaikki salkun varat eivät ole aina välttämättä kiinni osakkeissa. Tällä pyrimme parempaan riskikorjattuun tuottoon eli käytännössä tasaisempaan tuottoon.

www.sijoituslokki.fi

Related Posts