Toimialasijoittaminen on kannattavaa

Toimialojen pörssikehityksessä on suuria eroja ja toimialoihin keskittynyt sijoittaja onkin tehnyt viime vuosina hyvää tiliä. Parhaisiin suomalaisiin toimialoihin sijoittava on nähnyt omaisuutensa kaksinkertaistuvan viimeisen viiden vuoden aikana kun taas perusteollisuuteen, ja teknologiaan keskittyvän omaisuus on puolittunut. 

Toimialojen kehitys OMX HEX pörssissä (Lähde: Suomen Pankki)

Suomen pörssi koostuu suhteellisen vähälukuisesta määrästä osakkeita, ja niinpä jotkin toimialat ovat yhden tai muutaman yrityksen dominoimia. Esimerkiksi teknologiateollisuuden syöksy on ollut Nokia vetoista. Nokian syöksy on tuhonnut paljon suoraan tai epäsuorasti Nokia riippuvaisia alihankkioita ja tuotantoketjuja. Riippuvuus muutamasta tekijästä voi olla sijoittajan kannalta hyvä asia. Toimialan seuraaminen voi joskus olla helpompaa, jos yksittäiset vaikuttavat tekijät ovat selkeitä.

Mutta mitä tapahtuu jatkossa? Suomen teknologiateollisuus on elektroniikan valmistuksen osalta tuhoutunut, mutta tietotaito ei ole hävinnyt. Uudet insinöörit ovat jo lähes viiden vuoden ajan löytäneet muita työtehtäviä, ja tulos alkaa muutaman vuoden kuluttua näkyä. Tämän tyyppiset prosessit ovat hitaita. Ensin syntyy uutta kilpailukykyä ja vasta toisessa vaiheessa markkinaosuutta ja asemaa kansainvälisessä työnjaossa. Prosessi kestää kerrannaisvaikutuksineen parikymmentä vuotta. Suomessa ei ehkä ole paluuta peruselektroniikan valmistukseen, mutta ohjelmistoteollisuus voi menestyä kohtuullisesti. Ja teknologiateollisuus on muutakin kuin elektroniikkaa. Metalliteollisuus on hyvän johtamisen ja tietotaidon ansiosta kaiken aikaa menestynyt erinomaisen hyvin.

Sektorien erilainen kehitys on näkynyt myös palkoissa. Uusimpien tutkimusten mukaan palkkaerot kasvavat kaikkialla maailmassa juuri siksi, että nopeasti kasvien toimialojen yritykset maksavat parempaa palkkaa. Palkkaerot eivät ole enää kehittyneiden ja kehittyneiden maiden välisiä vaan toimialojen välisiä.

 

 

 

 

Related Posts