Tukkipuusta maksetaan tällä hetkellä jopa 59€ kiintokuutiometriltä

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa yksityismetsistä 16,9 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kesällä kannattaa tarkastaa metsien hakkuu- ja hoitotarpeet. Puukauppa kävi alkuvuonna edellisvuosia pirteämmin, mutta tahti tasoittui kesäkuussa. Tukkien ostomäärä oli 7,6 ja kuitupuun 8,6 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Kesäkuussa tukkien hinnat pysyivät vakaina, sen sijaan kuitupuiden hinnat laskivat 1-2 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 34 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–17 euroa kuutiolta ja vaihteli 13 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Hyvä metsänhoito takaa metsän tuoton ja pienentää tuhoriskiä

Puulla on edelleen hyvä kysyntä. Etenkin kesällä korjattavia kohteita kannattaa laittaa tarjolle. Paras tapa metsän tuoton maksimointiin on aktiiviset ja oikein ajoitetut hoito- ja hakkuutyöt. Oikea-aikaisten hakkuiden lykkääminen hidastaa metsän arvokasvua. Uuden metsälain myötä metsänomistajan on mahdollista valita entistä monipuolisemmin eri metsänkäsittelymuodoista häntä parhaiten palvelevat ratkaisut.

Kesä on metsätuholaisten aikaa. Erityisesti kuusikoiden kuntoa kannattaa seurata. Jos metsässä ilmenee merkkejä tuholaisista, kannattaa viipymättä ottaa yhteyttä asiantuntijoihin. Etelä-Suomen yksityismetsien kuusikoissa on jo havaittavissa kirjanpainajakuoriaisten tuholle alttiita alueita yhteensä noin 15 000 hehtaarilla.

Lisätietoja kirjanpainajan torjunnasta ja tuhojen esiintymisalueista saa esim. Suomen metsäkeskuksen sivuilta http://www.metsakeskus.fi/metsatuhot sekä tuhoalueita kuvaavalta kartalta.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne