Tuottavien kaupankäyntisysteemien etsintä ja käyttöönotto testauksen ja tutkinnan avulla.

Johdanto

 

Technical Traders Club:in joulukuun kuukausikokouksessa 16.12.2010 piti Kari Pakarinen esityksen “Sijoitustuottojen kasvattamisesta Metastockin Enhanced System Testerin ja Explorerin avulla”. Metastockin “Enhanced System Tester”- tehotyökalulla etsitään historiadatasta kunkin osakkeen tuottoisimmat kaupankäyntisysteemit ja niiden optimaalisimmat parametrit. “Explorer”-tehotyökalulla ja sen samalla systeemillä voidaan sitten etsiä ja tunnistaa osakkeiden osto- ja myyntihetkiä teknistä kaupankäyntiä eli treidausta varten.

 

Pakarinen käytti esimerkkitapauksissa teknisen analyysiohjelmiston MetaStockin tuoreinta versiota 10.1, mutta sama testaustyökalu on käytettävissä myös vanhemmissa MetaStockin versioissa, esimerkiksi 9.1 versiossa. Tässä esityksessä käsitellyt Equisin MetaStock ohjelmistot ovat päivädataa käyttäviä versioita, joissa datana ovat päivän avaus-, korkein, matalin ja päätöshinnat sekä kaupankäyntivolyymi. Datan voi ostaa melko edullisesti sekä ladata ja päivittää helposti esimerkiksi Equisin Reuters DataLink palvelusta.

 

Systeemien tuottavuuden testaaminen simulointityökalun ja historiadatan avulla

 

Johdanto

 

Technical Traders Club:in joulukuun kuukausikokouksessa 16.12.2010 piti Kari Pakarinen esityksen “Sijoitustuottojen kasvattamisesta Metastockin Enhanced System Testerin ja Explorerin avulla”. Metastockin “Enhanced System Tester”- tehotyökalulla etsitään historiadatasta kunkin osakkeen tuottoisimmat kaupankäyntisysteemit ja niiden optimaalisimmat parametrit. “Explorer”-tehotyökalulla ja sen samalla systeemillä voidaan sitten etsiä ja tunnistaa osakkeiden osto- ja myyntihetkiä teknistä kaupankäyntiä eli treidausta varten.

 

Pakarinen käytti esimerkkitapauksissa teknisen analyysiohjelmiston MetaStockin tuoreinta versiota 10.1, mutta sama testaustyökalu on käytettävissä myös vanhemmissa MetaStockin versioissa, esimerkiksi 9.1 versiossa. Tässä esityksessä käsitellyt Equisin MetaStock ohjelmistot ovat päivädataa käyttäviä versioita, joissa datana ovat päivän avaus-, korkein, matalin ja päätöshinnat sekä kaupankäyntivolyymi. Datan voi ostaa melko edullisesti sekä ladata ja päivittää helposti esimerkiksi Equisin Reuters DataLink palvelusta.

 

Systeemien tuottavuuden testaaminen simulointityökalun ja historiadatan avulla

 

Metastockin sisältämään Enhanced System Testerissä on valmiina, ja siihen voi räätälöidä lisää, kaupankäyntisysteemejä ja indikaattoreita, joiden tuottavuutta osakekaupassa voi itse testata historiadatan avulla. Equisin Metastock kotisivuilta löytyy myös “ Formula Primer” ohje, joka näyttää, kuinka kaupankäyntijärjestelmien ehdot ja indikaattoreiden kaavat ohjelmoidaan ja kirjoitetaan yksinkertaisesti Metastockiin tehotyökaluihin sen kaavakielellä.

 

Pakarinen aloitti selvittämällä kaupankäyntijärjestelmissä yleisimmin käytettyjä indikaattoreita ja hintamuodostelmia:
 

 • Liukuvat keskiarvot,

 • Bollingerin kanavat,

 • Oskilloivat indikaattorit,

 • Volyymi-indikaattorit,

 • Volatiliteetti-indikaattorit,

 • Japanilaiset kynttilät,

 • Trendi- ja kaupankäyntiväli (trading range) – indikaattorit.

 

Esimerkkinä Enhanced System Testerillä tehdystä simulaatiotestistä käytiin vaihe-vaiheelta läpi itse määriteltyä ja ohjelmoitua liukuvia keskiarvoja hyödyntävää trendi-indikaattorisysteemiä “MACD Nousevat ja Laskevat Markkinat” Helsingin pörssin osakkeille. MACD:llä tarkoitetaan tässä trendi-indikaattoria Moving Average Convergence Divergence, joka lasketaan vähentämällä 26 jakson exponentiaalinen liukuva keskiarvo 12 jakson exponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta. Esitetyssä simuloinnissa ostettiin osakkeita nousevilla markkinoilla ja myytiin lyhyeksi laskevilla markkinoilla. Systeemi signaloi siten markkinan suuntaehdon täyttyessä, ja MACD:n leikatessa oikeasta suunnasta lyhyemmän exponentiaalisen liukuvan keskiarvonsa, oston, myynnin sekä lyhyeksimyynnin ja takaisinoston. Esimerkiksi kaava MACD ostosignaalille määritellyllä ehdolla nousevat markkinat (C>MOV(C,OPT5,s) oli siten systeemin editorissa muotoa:

 

C>MOV(C,OPT5,s) AND (CROSS((MOV(C,12,E)-(MOV(C,26,E))),((MOV((MOV(C,12,E)-(MOV(C,26,E))),9,E)))))

 

Yo. kaavasta ilmenee myös, että Enhanced System Tester valitsee myös tuoton kannalta optimaalisen jakson (C>MOV(C,OPT5,s)) sille liukuvalle keskiarvolle, jonka ylitys ostotapauksessa tai alitus myyntitapauksessa antaa parhaan tuottotuloksen yo. systeemillä. Tämä systeemisimulaatio antoi esimerkiksi Ramirentille tuoreella noin 7 ½ vuoden tarkastelujaksolla 47 tuottoisaa kauppaa ja 10 tappiollista kauppaa ja noin 90 % kokonaistuoton. Siten ko. systeemiä ei siten kannattaisi soveltaa jatkossa Ramirentiin, koska Buy and Hold tuotto olisi saman simulaation tulosyhteenvedon mukaan ollut noin kaksinkertainen.

 

 

Osakkeiden osto- ja myyntiajankohtien tunnistus Explorer- tutkintatyökalun avulla

 

Metastockin “Explorer”- tehotyökalulla etsitään jatkuvasti ja tunnistetaan tuottaviksi koetuilla tai tunnetuilla systeemeillä osakkeita, jotka juuri antavat osto- ja myyntisignaaleja teknistä kaupankäyntiä eli treidausta varten. Tutkimusesimerkki tehtiin edelliseen testaus- ja simulointiesimerkkiin liittyen Metastockin Explorerissa valmiina olevalla “MACD Buy Signal” (MACD ostosignaali) – systeemillä. Tulosyhteenvedosta nähdään sitten useita osakkeita, jotka olivat tarkastelupäivän 11.12.2010 päätteeksi valikoituneet MACD ostosignaalin perusteella ostoehdokkaiksi, muunmuassa tulosyhteenvedossa esitetty Finnlines, jonka graafia tarkastelemalla voi sitten päätellä lähteekö ko. osaketta ostamaan.

 

 

Parametrien optimointi Enhanced System Testerin avulla.

 

Metastockin Testeri – työkaluun ohjelmoidun systeemin “Kahden liukuvan keskiarvon leikkaus” parametrien optimointia demonstroitiin vielä lopuksi. Simulointi kohdistettiin osto- ja myynti- sekä lyhyeksimyynti- ja takaisinostokauppoihin.

Esimerkiksi kaava myyntisignaalille oli systeemin editorissa muotoa:

 

Cross(Mov(C,OPT5,E), Mov(C,OPT4,E))

 

Esimerkkitapauksessa asetettiin systeemieditoriin maksimitappioksi eli riskiksi 7 % per kauppa ja voittotavoitteeksi 10 % per kauppa ja optimointiparametrien raja-arvoiksi 5- 30 jaksoa lyhyemmälle liukuvalle keskiarvolle (OPT4) ja 40- 200 jaksoa pidemmälle liukuvalle keskiarvolle (OPT5). Optimaalisilla liukuvien keskiarvojen parametreilla saatiin noin kahdeksan vuoden 2003 -2010 tarkastelujaksolla parhaimmat tuotot Metsolle ja Ramirentille. Esimerkiksi Metsolle saatiin tulosyhteenvedon mukaan noin 141 % kokonaisvoitto 13:lla kaupalla, joista 7 kauppaa oli voitollisia ja 6 kauppaa tapiollisia, joista 2 pitkiä kauppoja ja 4 lyhyeksimyyntejä.

Optimiparemetreiksi kaikille OMXHEX osakkeille valikoitui tämän pitkän tarkastelujakson simulointitestissä 5 päivää lyhyemmälle exponentiaaliselle liukuvalle keskiarvolle, ja pidemmälle exponentiaaliselle liukuvalle keskiarvolle 80 päivää, eli Mov(C,5,E) ja Mov(C,80,E). Näitä parametreja hyödynnettiinkin sitten määrittelemällä näiden kahden “optimaalisen” liukuvan keskiarvon leikkauksen systeemi Explorer- tutkintatyökalun editoriin, jolla voitiin sitten jatkuvasti etsiä niitä OMXHEX osakkeita, jotka juuri antavat osto- ja myyntisignaaleja niiden teknistä kaupankäyntiä eli treidausta varten.

 

Pakarinen kokosi vielä yhteen tekijöjät, jotka pitää huomioda osakkeiden treidauksessa eli kaupankäynnissä:
 

 • tutki osakkeen fundamentaaliset arvot,

 • onko osake trendissä vai trading range (kaupankäyntiväli)-tilassa,

 • onko osakkeen vaihto (volyymi) riittävä,

 • VIX-indeksin (volatiliteetin) huomioiminen

 • Back testaus ja kullekin osakkeelle toimivimman “indikaattorin” löytäminen,

 • Explorerilla “indikaattorin” seuranta.

 

Lopuksi

 

Todettiin lopuksi, että yhdessä TTC- kokouksessa vuonna 2011 voitaisiin tarkastella uudestaan ja yksityiskohtaisemmin Metastock analyysiohjelmiston tehotyökalujen Enhanced System Tester ja Explorer ominaisuuksia testattujen esimerkkien avulla sekä Omnitrader analyysiohjelmiston ominaisuuksia, käyttöä ja sen kaupankäyntisignaalien hyödynnettävyyttä.

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet
 

Mielenkiintoisen esityksen lopuksi käytiin vielä lyhyesti läpi TTC:n kuukausikokouksen osakkeet, joiksi oli valikoitunut jo salkussa oleva Technopolis ja uutena valikoitui Stora Enso R.

 

– Technopolis: 3,74 € (20.9.10), 3.75 € (23.11.10), 3,80 € (16.12.10).

– Stora Enso R: 6,88 € (15.12.10).

Stora Enso R valittiin uutena TTC salkkuun, koska osakkeen tuotto-odotus- arvio oli noin + 20 %/v ja sen viiden päivän korkeimpien hintojen liukuva exponentiaalinen keskiarvo (ema5H) oli 7.12.2010 noussut yli sen yksinkertaisen liukuvan kahdenkymmenen päivän liukuvan keskiarvon (sma20C) ja ema5H oli muuttunut laskevasta vaakasuuntaiseksi alkaen 15.12.10 sekä 2 viimeistä japanilaista kynttilää olivat todennäköistä positiivista käännettä indikoivia vasaroita, joista viimeinen vahvasti kasvavalla volyymillä sekä nopea stokastinen oskillaattori oli antanut ostosignaalin.

One thought on “Tuottavien kaupankäyntisysteemien etsintä ja käyttöönotto testauksen ja tutkinnan avulla.

 1. Paljonko metastock maksaa?

  Paljonko metastock maksaa?

Comments are closed.

Related Posts