Tutkijat: Eduskunnan arvopäämäärät muutettava heikkojen yritysten pönkittämisestä voittoa tekevien ja kasvavien tukemiseen

Kevyttä Yhteiskunta

Professori Timo Kuosmanen, Aalto-yliopisto & tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij kritisoivat eduskuntaa sen tärkeimmästä arvopäämäärästä: heikkouden, tuottamattomuuden ja huonon dynaamisyyden järjestelmällisestä tukemisesta. He ehdottavat tutkimuksessaan ”Kasvuyrittäjyys, yritysten uudistuminen ja työvoiman liikkuvuus tukemaan tuottavuuskasvua” että:

  • Tukia tulisi heikkojen yritysten sijasta suunnata voittoa tekeville vahvoille ja kasvaville tai vähentää tukemista ylimalkaan.
  • Progressiivista verotusta tulisi purkaa niin että tulisi taas järkeväksi tehdä enemmän työtä ja hakea parempaa työpaikkaa. Palkkakilpailu ja kilpailu rahasta tulisi nostaa arvopäämäräksi eduskunnan nykyisen päinvastaisen arvopäämäärän sijaan.
  • Yritysten markkinoille tulemisen esteitä (tarpeetonta regulaatiota) tulisi purkaa. Samoin tulisi purkaa liiallisia pätevyysvaatimuksia, jotka estävät työn kautta pätevöitymistä ja ihmisten liikkumista työtehtävien välillä.

Tässä lainaus tutkimusraportin tuloksista:

1) Uusille ja pienille yrityksille suunnattuja tukia ja kannustimia tulisi arvioida kriittisesti dynaamisten korkean tuottavuuden kasvuhakuisten yritysten näkökulmasta. Pienten yritysten tukeminen saattaa heikentää kasvuyritysten mahdollisuuksia ja johtaa resurssien liialliseen pirstaloitumiseen pieniin alhaisen tuottavuustason yrityksiin.

2) Työvoiman liikkuvuuden, kannustinloukkujen purkamisen, jatkuvan oppimisen ja palkkakilpailun edistäminen auttaisi tehostamaan työpanoksen kohdentumista nykyistä tehokkaammin korkean tuottavuustason yrityksiin.

3) Markkinoille tulon esteitä tulisi tarkastella nykyistä laajemmasta näkökulmasta, huomioiden markkinoille pyrkivien kasvuyritysten lisäksi myös toimialan vaihtamista harkitsevat yritykset. Toimialaa vaihtamalla yritys voi siirtää paitsi työ- ja pääomaresurssinsa, myös liiketoimintaosaamisensa taantuvalta alhaisen tuottavuuden toimialalta korkeamman tuottavuustason kasvualalle.

One thought on “Tutkijat: Eduskunnan arvopäämäärät muutettava heikkojen yritysten pönkittämisestä voittoa tekevien ja kasvavien tukemiseen

  1. ”If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.”

    Ketkä Reaganista eivät pitäneet, kutsuivat häntä tyhmäksi. Mutta sellainen argumentointi kertoo enemmän esittäjästään kuin kohteesta 🙁

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan