Tutkimus: Sosiaaliturvamaksut vähentävät työllisyyttä ja investointeja ja pienentävät kansan elintasoa

Yhteiskunta

Youssef Benzartin (Kalifornian yliopisto, Santa Barbara ja NBER) ja Jarkko Harjun (Tampereen yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT) tutkimus osoittaa, että yritystason sosiaaliturvamaksut vähentävät työllisyyttä ja investointien määrää.

Sosiaaliturvamaksujen aiheuttamat työllisyysvaikutukset ovat mittavimpia matalasti koulututtujen ja manuaalista työtä tekevien piirissä.

Sosiaaliturvamaksut ovat nousussa

Sosiaaliturvamaksujen osuus kaikista verotuloista on kasvanut huomattavasti kehittyneissä maissa viime vuosikymmeninä, ja OECD-maissa niiden osuus on nyt jo yli 25%. Sosiaalivakuutuksia rahoittavat sosiaaliturvamaksut voivat aiheuttaa huomattavia vääristymiä talouteen. Useimmissa maissa sekä työntekijöiden että työnantajien on maksettava sosiaaliturvamaksuja.

Sosiaaliturvamaksut vaikuttavat selvästi yrityksen tuotantoon ja työllistymiseen.

Suomen työnantajapuolen maksamia sosiaaliturvamaksuja tarkasteltiin Youssef Benzartin (Kalifornian yliopisto, Santa Barbara ja NBER) ja Jarkko Harjun (Tampereen yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT) tutkimuksessa ”Using Payroll Tax Variation to Unpack the Black Box of Firm-Level Production ”, joka julkaistiin äskettäin Journal of European Economic Association -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan korkeammat yritystason sosiaaliturvamaksut alentavat selvästi työllisyyttä. Toisaalta niillä ei ole vaikutuksia työntekijöiden palkkatuloihin. Lisäksi ne laskevat hieman yritysten kokonaistuotantoa.

Kun työvoimakustannukset nousevat sosiaaliturvamaksut vuoksi, yritykset vähentävät erityisesti matalamman koulutustason rutiininomaisia työtehtäviä tekeviä työntekijöitä. Lisäksi yritykset vähentävät investointeja. Tutkimuksen mukaan yritysten kokonaismyynti jopa laskee hieman, vaikka tuottavuus kasvaa.

Tutkimustuloksilla on tärkeä merkitys yrityksen tuotantopäätöksien ymmärtämisessä. Ensinnäkin, korkeampien veroasteiden taakka ei lankea työntekijöille. Toiseksi, tulosten mukaan työvoimaa ei korvata helposti pääomalla. Kolmanneksi, työtekijöiden koulutus- ja taitotason sekä työtehtävien erojen huomioimisen merkitys kasvaa sosiaaliturvamaksujen vaikutuksia tutkittaessa. Lisäksi sosiaaliturvamaksuilla on moninaisia vaikutuksia, sillä ne pienentävät pääomaa, myyntiä ja voittoja. Nämä harvoin huomioidut vaikutukset tulisi ottaa huomioon, kun hallitukset suunnittelevat sosiaaliturvamaksujen muutoksia.

Faktaruutu

Tutkimuksessa käytettiin verohallinnon toimittamia yritystason verotietoja, jotka kattavat suomalaisten yritykset laajasti vuosina 1996–2015. Uutena asiana tutkimuksessa käytettiin yritystason sosiaaliturvamaksuvaihtelua, joka vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin, sekä arvioitiin sosiaaliturvamaksujen vaikutuksia yritystasolla

 

Julkaisu:
Youssef Benzarti and Jarkko Harju (2021) Using Payroll Tax Variation to Unpack the Black Box of Firm-Level Production.VATT Working Papers 138.

 

Kuvan lähde: wikimedia

One thought on “Tutkimus: Sosiaaliturvamaksut vähentävät työllisyyttä ja investointeja ja pienentävät kansan elintasoa

  1. Tutkimus tuo esille minun mielestäni itsestäänselvyyden: Kohtuuton verokiila pienentää elintasoa, vähentää työllisyyttä ja lisää kurjuutta.

    Sama tulos olisi saatu jos olisi tutkittu jotain muuta verokiilan osatekijää. Negatiiviset vaikutukset ovat vääjäämättömiä kun työtä ja yrittämistä rangaistaan liian korkeilla veroilla olivat nuo verot sitten mitä tahansa. Pelkään että Suomen veroaste on liian korkea suhteessa siihen mikä olisi järkevä taso. Yrittäminen, invetoinnit ja elintaso laskevat aina kun jotain verotuksen osatekijää kiristeetään ja lisätään julkisia palveluita.

Comments are closed.

Related Posts