Työ ja Elinkeinoministeriö: Työttömyys laskee !!!

  Kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa 29 300:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli marraskuun lopussa yhteensä 244 900 työtöntä työnhakijaa.

Tiedot ilmenevät 21.12.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-24 %), Pohjanmaalla (-19 %) ja Pohjois-Savossa (-15 %). Myös ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä. Työttömyys väheni eniten teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 27 200 eli 5 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi edelleen 12 400:lla viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 57 000 henkilöä. Yli 55-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 3 500:lla marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin marraskuun aikana 33 700, mikä on 6 600 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 53 300 työpaikkaa, mikä on 9 900 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (22 100) olivat lisääntyneet kaupallista työtä lukuun ottamatta kaikissa muissa ammattiryhmissä; eniten palvelutyössä, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli marraskuun lopussa 95 800 henkilöä, mikä oli 10 200 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Lomautettuina arviolta noin 28 000 henkilöä

Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä marraskuun lopussa yhteensä noin 28 000 henkilöä, mikä oli lähes 50 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lokakuusta lomautettujen kokonaismäärä lisääntyi 2 000:lla.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 17 200 eli 16 100 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Lokakuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 2 100:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli marraskuun lopussa 2 900 työnhakijaa, mikä on 1 800 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Ryhmälomautusten erillisseurannan perusteella koko maassa oli ryhmälomautettuna marraskuun lopussa 9 500 henkilöä eli 32 000 vähemmän kuin viime vuonna joulukuun puolivälissä. Ryhmälomautettujen määrä väheni lokakuusta 300:lla.

Ryhmälomautuksia oli eniten Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskuksen alueella. Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, metallituotteiden valmistuksen ja sähkölaitteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautuksia oli yhteensä 259 työnantajalla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lomautettuja 6 300 ja lyhennetyllä työviikolla 2 800 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 42 päivää.

Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli marraskuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 5 300 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden joulukuun puolivälistä määrä väheni 17 000:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden marraskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 186 000, mikä on 38 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/tyollisyyskatsaus
Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta
Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus:www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Related Posts