Työkansa haluaa itselleen oikeuksia sopia paikallisesti

Työkansa haluaa itselleen lisää oikeuksia paikalliseen sopimiseen – ennakkotieto EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Työläiset haluavat sopia laajasti työehdoista paikallisella tasolla. Enemmistö työkansasta haluaisi itselleen oikeuden sopia omalla työpaikallaan kannustinpalkkioista, työaikajärjestelyistä ja mahdollisesta palkan alentamisesta poikkeustilanteessa.

Suomalaisista 52 prosenttia pitää paikallista sopimisen tasoa oikeana, kun päätettävänä on palkan alentaminen poikkeustilanteessa. Työaikajärjestelyistä, kuten joustoista ja työaikapankeista, päättäisi työpaikkatasolla 69 prosenttia. Edelleen kannustinpalkkioista, kuten bonuksista, sopisi työpaikkatasolla 78 prosenttia suomalaista.

– Näyttää siltä, että kansa on valmiimpi käytännössä laajempaan työpaikkatason sopimiseen, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisten suhtautuminen paikalliseen sopimiseen selviää tämänvuotisen EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen ennakkotiedoista. Kysely tehtiin tammikuun puolenvälin aikaan, ja siihen vastasi 2 040 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä.

Suomalaisten valmius paikalliseen sopimiseen on laajaa. Myös työajan pituudesta sovittaisiin mieluiten yritystasolla: Työajan tuomista paikallistasolle kannattaa 45 prosenttia, vain 23 prosenttia antaisi asian liittojen ja 26 prosenttia keskusjärjestöjen päätettäväksi.

Lähes samoin lukemin osoitetaan paikka palkankorotuksille ja ylityökorvauksille sopimisesta. Suomalaisista 44 prosenttia sopisi palkankorotukset paikallistasolla, 27 prosenttia liitoissa ja 20 prosenttia valtakunnan tasolla. Ylityökorvausten kohdalla paikallisen sopimisen kannatus on hiukan pienempää, mutta kuitenkin suositumpaa kuin muiden vaihtoehtojen.

Tutkimuksessa ei selvitetty sitä, mitkä työntekijöiden paikallisen sopimisen oikeudet tulisi sementoida lainsäädännön kautta.

 

EVAn Arvo- ja asennetutkimus julkistetaan torstaina 10. maaliskuuta. Tämänvuotisessa tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten asenteita yhteiskunnallisiin vastakkainasetteluihin, pakolaisiin ja turvallisuuteen.

Related Posts