Työmarkkinajärjestöjen ohjauksessa olevat työeläkeyhtiöt ovat tuottoisia

Ammattiliittojen ja elinkeinoelämän keskusliiton ohjauksessa olevien työeläkehytiöiden työeläkevarat ovat nousseet kolmessa vuodessa 69 prosentista 85 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Samaan ajanjaksoon on ajoittunut myös se, että työeläkevaroista on alettu ottaa eläkkeisiin enemmän kuin työssä olevien eläkemaksuista rahastoidaan.

Koko työeläkealan sijoituksille saatiin 7,4 prosentin tuotto vuonna 2014. Korkosijoitukset tuottivat 4,4 ja kiinteistösijoitukset 5,4 prosenttia. Muut sijoitukset, joista suurin osa oli noteerattuja osakkeita, tuottivat 10,7 prosenttia. Yksityisten alojen sijoitusten keskituotto oli 6,8 ja julkisten alojen sijoitusten 8,5 prosenttia.

Oheisen kuvan kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia. (Kuva: Työeläke-lehden tilinpäätösliitteestä)

Sijoitusvarojen markkina-arvo oli 172,5 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Korkosijoituksia oli 71,0 miljardia (41,2 prosenttia), kiinteistösijoituksia 17,1 miljardia (9,9 prosenttia) ja muita sijoituksia 84,4 miljardia (48,9 prosenttia).

Korkosijoituksissa suurin sijoitusluokka oli julkisyhteisöjen ja yritysten joukkovelkakirjat, joita oli 58,9 miljardia. Niiden osuus oli 34,2 prosenttia kaikista varoista. Muissa sijoituksissa noteeratut sijoitukset olivat samansuuruinen sijoitusluokka.

Yksityisten alojen työeläkevakuuttajilla oli sijoitusvaroja 110,3 ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilla 62,2 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa.

Tuotot ja riskit hyvässä järjestyksessä

Sijoitusluokkakohtaisia tuottolukuja on kerätty vuodesta 1998 alkaen. Kaikkien korkosijoitusten keskituotto on ollut 4,4 prosenttia vuodessa vuosina 1998–2014. Kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 5,4 prosenttia vuodessa. Muut sijoitusten eli osakkeiden ja osaketyyppisten, mukaan lukien hedgerahastot, sijoitusten vuotuinen keskituotto on ollut 10,7 prosenttia.

Erityisesti osaketyyppisiin sijoituksiin sisältyy keskenään erilaisia sijoitusluokkia. Näiden alaluokkien pitkän aikavälin tuotoista on kerätty aineistoa erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista, pisimmillään kymmeneltä viime vuodelta.

Kaikkien osakesijoitusten (hedgerahastoja lukuun ottamatta), vuotuinen keskituotto oli 7,9 prosenttia vuosina 2005–2014.

Noteeratut osakkeet tuottivat 7,1 prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 18,2 prosenttia ja pääomasijoitukset 13,6 prosenttia.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä