Ulkomaan valuutassa (esim. Skr, USD) noteerattuja osakkeita ei kannata valuuttakurssimuutosten pelossa karttaa

Sijoittaminen

Valuuttakurssien vaikutukset osakesijoitusten tuottoihin yleensä kompensoituvat ainakin osittain eikä kansainvälistä hajauttamista kannata ainakaan valuuttakurssimuutosten pelossa jättää tekemättä.

Valuuttakurssimuutosten vaikutukset kompensoituvat joidenkin yritysten osalta kokonaan ja monien osalta ainakin osittain:

  • Suurimpien yritysten osakkeita noteerataan useammassa maassa ja omistajat ovat kansainvälisiä instituutioita (esim. rahastoja). Nämä näkevät hinnat omassa valuutassaan eivätkä aina edes katso noteerausta paikallisessa valuutassa. Osakkeen hinta seuraa silloin kansainvälistä kyseisen toimialan hintatasoa. Paikallinen hinta heiluu paikallisen valuutan mukana kompensoiden valuutanvaihtelun vaikutuksen.
  • Useimpien pörssiyritysten liiketoiminta on kansainvälistä. Tuloja ja menoja on monissa valuutoissa. Paikallisen valuutan vaihtelut vaikuttavat kyseisessä valuutassa laskettuihin liiketoiminnan voittoihin ja tappioihin. Jos yrityksen kotimaan valuutta heikkenee niin sen liikevaihto ja tuotot kasvavat. Yritys on silloin sijoittajien suosikki myös sen kotimaan sijoittajien keskuudessa ja sen kurssi nousee kompensoiden valuuttakurssin heikkenemisen vaikutusta.

Salkkuun kannattaa valita hyviä yrityksiä

Oheinen taulukko kertoo esimerkin siitä kuinka valuuttakurssimuutokset ovat tänä vuonna pienentäneet tuottoeroja. Tämä on hyvin tyypillistä.  Useimmiten kannattaakin keskittyä valitsemaan hyviä yrityksiä sen sijaan että yrittäisi sijoittaa niihin maihin joissa valuutta on halpaa. Valuuttakurssimuutoksien arvaaminen on toisaalta hankalaa ja kaiken lisäksi osakkeiden hintakehitys kompensoi valuutakurssien muutoksia.

 

Valuuttakurssit:  piksu

Kuvan lähde:  wikimedia

 

Related Posts