Uudistalorakentaminen hiljenee tänä vuonna noin 10%

Rakennusteollisuus RT arvioi suhdannekatsauksessaan rakentamisen alamäen jatkuvan tänä vuonna viimevuotista vauhtia. Kun rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan supistuneen viime vuonna 3 prosenttia, odotetaan sen tänä vuonna vähenevän 2–4 prosentilla.

Uudistalonrakentamisen ennakoidaan vähenevän tänä vuonna viimevuotiseen tapaan vajaalla 10 prosentilla.

Asuntotuotannon arvioidaan jatkavan lievää laskuaan myös tänä vuonna. Toimitilarakentamisen pudotus oli viime vuonna melko jyrkkä, mutta aloitusmäärien ei odoteta enää vähenevän. Nyt on tultu historiallisesti varsin alhaiselle tasolle. Korjausrakentamisen vakaa kasvu jatkuu, mutta maa- ja vesirakentamisessa kasvua ei juuri ole. Tätä laajemmassa infrarakentamisessa talojen pohjatöiden määrän arvioidaan vähenevän edelleen tänä vuonna.

EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan yritysten suhdannetilanne synkentyi viime vuoden lopussa. Tilaukset vähenivät ja tuotantomäärät supistuivat. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat syksyn lukemia hieman valoisammat. Myös rakennustuoteteollisuuden suhdannetilanne heikkeni viime vuoden lopussa, mutta suhdannenäkymät ovat edelleen harmaat.

Vuokra-asuntotuotannon lukon avaaminen vaatii tuntuvia toimia

Rakennusteollisuus RT on korottanut arviotaan viimevuotisesta asuntoaloitusten määrästä hyvin sujuneen loppusyksyn vuoksi. Rakennustilastojen viime vuoden ennakkotiedot julkaistaan vasta kuluvan kuukauden lopussa. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan viime vuonna aloitettiin noin 28 500 asunnon rakentaminen. Tälle vuodelle ennustetaan 1 500 asuntoa pienempää aloitusmäärää.

Valtion tuen turvin käynnistettiin arviolta 6 500 asunnon rakentaminen viime vuonna. Kiinnostus normaalien tuettujen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen oli hyvin vähäistä, ja tukien myöntämisvaltuuksia jäi käyttämättä. Helsingin alueella aloitettiin normaaleja ARA-vuokra-asuntoja vain 369 ja koko maassa 1 240. Arvioiden mukaan tänä vuonna toteutuu saman verran ARA-asuntoja, vaikka hyväksymisvaltuutta on hieman lisätty.

”Nyt tarvitaan valtiovallalta järeitä toimia vuokra-asuntotuotannon herättämiseksi kuolleista. Sääntelyn ehdot on purettava auki ja tehtävä riittävät muutokset, jotta myös yleishyödylliset yhtiöt ryhtyisivät taas tuottamaan tuettuja, tavallisia vuokra-asuntoja. Pääkaupunkiseudun yhä paheneva pula vuokra-asunnoista nostaa vuokratasoa entisestään sekä estää työvoiman liikkuvuutta ja talouden kasvua. Valopilkkuna on ollut vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon kasvu”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

”Kaavoituksen nopeuttaminen ja tonttitarjonnan lisääminen ovat myös välttämättömiä keinoja asuntorakentamisen vauhdittamiseksi. Rakennusyhtiöiden omistuksessa ei makaa ylimääräisiä tontteja. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tuoreimman selvityksen mukaan rakennusliikkeet omistivat vain viisi prosenttia tyhjistä kerrostalotonteista ja tontit ovat suurelta osien kaupunkien hallussa”, Pipatti muistuttaa.

Rakennusteollisuus RT:n tammikuisen asuntotuotantokyselyn perusteella vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntohankkeita on suunniteltu lähtevän tänä vuonna liikkeelle miltei yhtä paljon kuin viime vuonna. Tälle vuodelle suunniteltu määrä on tosin vähentynyt yli 1 000 asunnolla viime syksyn kyselyyn verrattuna. Kun ei-jäsenten ja yleishyödyllisten yhteisöjen tuotanto otetaan huomioon, tänä vuonna aloitettaisiin perustajaurakointina 10 500 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen.

Uusia asuntoja on tällä hetkellä myynnissä saman verran kuin vuotta aiemmin. Nyt myynnissä olevien valmistuneiden asuntojen osuus on kasvanut 1 400 kappaleeseen, mikä on 22 prosenttia kaikista myynnissä olevista. Omakotitalojen aloitukset jäävät hieman syksyllä ennakoitua pienemmiksi, noin 9 500 taloon. Valmistaloteollisuuden tilauskannan ja myynnin alamäki on alkuvuonna taittunut.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija