Vaikuttaako hallituksen naisjäsenten määrä yrityksen kannattavuuteen

Talouselämä lehti no 4 kirjoitti suomalaisyritysten hallitusten monimuotoisuudesta lähinnä jäsenten ulkomaalaisuuden perusteella.  Artikkelin mukaan suurimpien pörssiyritysten hallituksen jäsenistä 78 % oli suomalaisia, 9 % ruotsalaisia ja, 3 % amerikkalaisia ja 10 % muista maista.

Paljon mielenkiintoisemman kuvan suomalaisyritysten hallitusten monimuotoisuudesta saa Anne Komschan laskentatoimen gradusta, jossa on selvitetty Helsingin pörssin yhtiöiden johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tämän gradun mukaan monimuotoisuuden osatekijöistä sekä sukupuolen että kansalaisuuden monimuotoisuuden taso on kasvanut, vaikkakin hitaasti tutkimusvuosien 2004-2009 aikana.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevassa regressioanalyysissa todettiin hallituksen iällä olevan positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Vaikutus on tilastollisesti merkitsevä koko pääoman- ja omanpääomantuotolla sekä voittoprosentin kannattavuusmittarilla.

Sen sijaan hallituksen kansalaisuuden monimuotoisuudella todettiin regressioanalyysin perusteella olevan tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus kannattavuuteen.

Sukupuolen ja koulutuksen osalta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Kontrollimuuttujina gradussa oli tavanomaisia yhtiöiden kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten P/B- suhde ja yrityskoko oli kaikkiaan 9 kpl, joten tulokset ovat siinäkin suhteessa kelvollisia.

One thought on “Vaikuttaako hallituksen naisjäsenten määrä yrityksen kannattavuuteen

  1. Lisää älykkyyttä

    Harvard Business Review lehti esittelee tehokaan keinon lisätä työryhmän älykkyyttä. Lisää naisia työryhmään. Artikkelin tutkimuksessa samanlaisilla ryhmillä ratkottiin älykyyttä mittaavia tehtäviä, pärjäsivät naisia enemmän sisältäneet ryhmät paremmin. Yksittäisien yksilöiden älykkyydellä ei tässä tutkimuksessa ollut osuutta.

    Miksei tämä pätisit myös hallitus- ja johtoryhmiin.

    http://hbr.org/2011/06/defend-your-research-what-makes-a-team-smarter-more-women/ar/1

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan