Valtion budjettitasapaino on hyvä pörssiosakkeiden kehitystä ennakoiva tekijä

Valtion budjettitasapaino on eräs kaikkein parhaiten bruttokansantuotteen ja pörssikurssien kehitystä ennakoiva indikkaattori. Tilastojen valossa tasapainoinen valtiontalous on eräs parhaista positiivisista indikaattoreista, ja taas velkaelvytys näivettää tulevaa kasvua ja pörssin kehitystä.

Valtiontalouden vaje ja BKT:n kasvu (Lähde: Tradingeconomics / Maailmanpankki)

Kannattaa siis valita osakerahastoja, jotka sijoittavat sellaisiin maihin, joissa yhteiskunta toimii, ja valtiontalous on tasapainossa. Ilmiö on aivan sama myös Euroopan sisällä. Valtiontalouden huono hoito ennakoi huonoa talouskehitystä niin kuin olemme viime aikoina huomanneet.

Parhaat sijoituskohteet

Parhaita sijoituskohteita valtiontalouden tasapainolla mitattuna ovat: Norja (10%), Brasilia (2,2%), Viro (0,1%), Ruotsi (0,0%), Indonesia (-0,62%), Etelä-Korea (-1,1%), Sveitsi (-1,3%), Argentina (-1,5%), HongKong (-1,88%), Kiina (-2,5%), Suomi (-2,5%), Singapore (-2,6%), Tanska (-2,7%), Saksa (-3,3%),..

Valtiontalouden tasapaino on suluissa.

Kehnoimmat alueet

Huonoimpia sijoituskohteita valtiontalouden tasapainolla mitattuna ovat:  Irlanti (-32%), Kreikka (-10,5%), Englanti (-10,4%), USA (-10,3), Botswana (-10%), Espanja (-9,2%), Portugal (-9%), Tanzania (-8,8%).

Säännöstä on poikkeuksia

Ilmiö ei kuitenkaan ole aivan näin yksioikoinen. Esimerkiksi Norjan ja öljyä vievien maiden yhteistkunnat eivät ole kehittyneet niin hyvin valtiontalouden erinomainen tasapaino antaisi odottaa. Syynä on öljyn kirous tai oikeammin sanottuna raaka-aineiden korkea hintataso.

Raaka-aineita vievien maiden yhteiskunta ei aina kehity samaa tahtia kuin vientitulot ja niinpä yhteiskunnallinen kehitys jää jälkeen palkkatasosta ja sen seurauksena muu vientiteollisuus kärsii kun kustannustaso nousee enemmän kuin yhteiskunnan kehitys antaa myöden. Nämä maat hinnoittelevat itsensä ulos.

Ilmiö on tuttu myös meille suomalaisille. Vientiteollisuutemme kehittyi aikoinaan puunjalostusvaltaiseksi ja yli 50% viennistä oli pahimmillaan puuhun perustuvaa. Markkamme ulkoinen vaihtosuhde mitoitettiin metsäteollisuuden kilpailukyvyn mukaan. Muu vientiteollisuus ei kehittynyt kun kustannustasomme oli mitoitettu metsäsektorin mukaan ja meillä ei tuolloin vielä muille sektoreille ulottuvaa kilpailukykyistä yhteiskunnallista rakennetta.

Syyt valtiontalouden tasapainon ennustevoimaan ovat yksinkertaiset

Miksi sitten valtiontalouden tasapaino ennustaa niin hyvin tulevaa kehitystä. Seuraavassa muutamia syitä:

  • Valtion velanotto siirtyy aina palkkoihin ja kustannuksiin. Velkaantuvat maat hinnoittelevat itsensä ulos.
  • Huonosti hoidettu valtiontalous on indikaattori laajemmalle levinneestä sisäisen kurinalaisuuden ja järjestelmällisyyden rapautumisesta.

Related Posts