Valtiontalouden tarkastusvirasto: Hallintoa on kehitettävä niin ettei julkinen sektori ole velkaantumisaltis

     Vaikka valtiontalouden kehykset ovat vaalikaudella 2007–2010 pitäneet, ei hallitusohjelmassa asetettuja julkisen talouden kestävyyttä koskevia tavoitteita ole saavutettu. Päätösprosesseja ja hallintotapaa on nyt kehitettävä niin, että vastaava ongelma ei pääse toistumaan. 

Nykyinen kehysmenettely ei riitä hillitsemään julkisten menojen kasvua kestävyystavoitteen mukaisesti. Kehysmenettely tulisi laajentaa kattamaan myös kunnat ja sosiaaliturvarahastot.

Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, joka asettaa merkittävän riskin hyvinvointivaltion ylläpitämisen mahdollisuuksille ja jota lyhytaikainen hyvä talouskasvu ei riitä ratkaisemaan. Tarkastuksen yhteydessä tehdyn kestävyyslaskelman perusteella hyvinvointivaltion rahoitusperusta voi olla vaarassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa 11.1. eduskunnalle erilliskertomuksen (K 21/2010 vp): Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä . Erilliskertomus on ensimmäinen koko vaalikauden kattava, finanssipolitiikan ulkoisen arvioinnin tarkastusraportti. Eduskunta aloittaa täysistuntosuunnitelman mukaan erilliskertomuksen käsittelyn 13.1.2011.

Related Posts