Valuuttojen ja osakkeiden suunnassa poikkeama

Osakemarkkinoiden lyhyeeseen korjausliikkeeseen (joka toki saattaa olla jo keskivälinkin korjausliike eli silloin se jatkuisi joitakin viikkoja) on tällä kertaa sisältynyt erikoinen piirre: euro ei ole heikentynyt taalaa vastaan. Varsin usein finanssimarkkinoiden dynamiikkaan kuuluu, että osakkeiden pudotessa eli riskihalukkuuden kadotessa taala vahvistuu. Psykologinen selitys siihen on, että tärkein reservivaluutta taala koetaan edelleen turvasatamaksi, jota sijoittajat ostavat osakkeiden ja muiden valuuttojen tilalle epävarmuuden kasvaessa.

 

Etenkin pitkällä aikavälillä taalan, euron ja osakkeiden keskinäisriippuvuus on voimakas. Euron edellinen pitkä nousu taalaa vastaan lähti liikkeelle taantuman taituttua ja osakemarkkoiden nousumarkkinan alkaessa 2003. Nousua kesti 2007 loppuun eli finanssikriisin ja pörssiromahduksen porteille. Reaalitaloudellista selitystä tälle on vaikea keksiä siinä mielessä, että euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvussa olisi ollut merkittäviä eroja tuona aikana. Yhdysvaltojen vaihtotase toki oli kuralla euroalueeseen verrattuna, mutta tuo seikka ei korjautunut 2008, jolloin taalan vahvistuminen euroa vastaan alkoi. Näin rajuja muutoksia euron ja taalan suhteessa on sen vuoksi vaikea selittää muulla kuin markkinapsykologialla.

 

Tästä syystä taala toimii usein matalariskisenä ja kustannustehokkaana salkun suojauksena, jos ostot ja myynnit ajoittaa suurin piirtein oikein. Nyt euro on kuitenkin vahvistunut taalaa ja muita valuuttoja vastaan, vaikka osakkeet ovat tulleet alas – ja indikaattorien perusteella euron vahvistuminen näyttäisi jatkuvan. Tämä on senkin vuoksi erikoista, että nimenomaan euroon on kohdistunut rajua reaalitaloudellista painetta velkakriisien ja siihen liittyvien poliittisten uhkakuvien kautta. Loogista olisi, että tässä tilanteessa euro heikentyisi erityisen herkästi markkinasentimentin  rapautuessa.

 

Miksi näin ei ole käynyt? Vaikea sanoa mitään varmaa, etenkään kun en ole hitustakaan valuutta-asiantuntija, mutta joitakin hahmotelmia voi tehdä. EKP on ollut Fediä paljon maltillisempi rahapolitiikassaan – Fed on rahaelvyttänyt jo pariin otteeseen sadoilla miljardeilla, mikä ei voi olla vaikuttamatta taalan arvostukseen. Euroopan vienti vetää nyt hyvin, ja etenkin euron mahtimaan Saksan vienti ja talous ovat huimassa vireessä. Portugalin valtionlainojen kauppa kävi odotettua paremmin, mikä vahvistaa luottamusta euron selviämiseen.

 

Yksi mahdollisuus on sekin, että osakemarkkinoiden korjausliike jää hyvin lyhyeksi, eli pörssit paahtavat kohta uusin korkeuksiin. Valuuttamarkkinat toimivat usein pörssien ennakoivina indikaattoreina: taalan vahvistuminen vihjaa osakkeiden lähtevän laskuun, ja päinvastoin. Jos siis euro jatkaa nousuaan taalaa vastaan, osakkeiden pitäisi seurata perässä. Jos näin ei käy tällä kertaa, suureksi kysymykseksi jää, miksi nyt kävi toisin.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin