Velan suhde pörssiarvoon on eräs parhaista velkaantuneisuuden mittareista

Sijoittaminen

Korot nousevat ja yritysten velkaantuneisuudesta/vakavaraisuudesta tulee sijoittajalle yhä tärkempi kriteeri. Eräs parhaista velkaantuneisuuden mittareista on velan suhde pörssiarvoon.

Velan suhde pörssiarvoon mittaa sijoittajien arvioimaa velkariskiä

Pörssiarvo on sijoittajien paras arvio siitä miten paljon yritys tuottaa yhteensä tulevaisuudessa voittoa (diskontattuna nykyarvoksi).  Jos velka on pieni  suhteessa pörssiarvoon niin sijioittajat ovat arvioineet yrityksen tuottavan tulevaisuudessa paljon enemmän voittoa kuin mikä on velan määrä. Silloin on hyvää marginaalia siihen, että veloista tulisi yritykselle ongelma. Niinpä velan suhde pörssiarvoon (%) mittaa hyvin sitä miten riskiseksi sijoittajat yrityksen arvioivat.

Korkosijoittajat laskevat velkariskin samalla tavalla

Velan suhde pörssiarvoon on myös korkosijoittajalle tärkeä tunnusluku. Myös lainan antaja, esimerkiksi pankki myöntäessään asuntolainaa,  joutuu arvioimaan asiakkaan tulevat tulovirrat ja suhteuttamaan ne velan määrään. Yrityksen joukkolainojen kohdalla lainanantajana toimii sijoittaja, jonka pitää arvioida yrityksen tulevia tulovirtoja. Pörssiarvo kertoo nuo tulovirrat helpolla, yksinkertaisella ja tähän päivään diskontatulla tavalla.

Pörssiarvossa on mukana myös valistunut arvaus siitä miten luotettavia nuo tulevaisuuden tulovirrat ovat. Pörssiarvo on nimittäin suurempi, jos tulevat tulovirrat ovat luotettavampia.  Vakaita tuloksentekijöitä arvostetaan.

Pörssiarvoa parempaa arviota yrityksen tulevista tulovirroista on vaikea tehdä

Pörssiarvoa parempaa arviota yrityksen tulevista tulovirroista on vaikea tehdä. Jos osaa tehdä pörssiarvoa paremman arvion yrityksen tulevista tulovirroista, niin silloin tietää muita sijoittajia paremmin mihin kannattaa sijoittaa. Silloin on helppo rikastua. Riittää että ostaa yrityksiä, joiden tulevat tulovirrat diskontattuna tähän päivään ovat suurempia kuin pörssiarvo. Tämä temppu on kuitenkin vaikea. Harva sijoittaja voittaa systemaattisesti indeksin.

Velan suhteesta pörssiarvoon on helppo laskea osakesalkun velkaisuus

Velan suhde pörssiarvoon kertoo myös sen paljonko osakesalkun tietyssä osakkeessa on piilevää velkaa. Jos yrityksen velan suhde pörssiarvoon on esim. 20 %, ja osakesijoituksen arvo on 1000€ niin salkussa on silloin piilevää velkaa 200€.

Velan suhde pörssiarvoon auttaa sijoittajaa  arvoimaan paljonko salkussa on piilevää, yritysten velkaa.  Laskemalla yhteen salkussa olevien yritysten piilevät velat, saa tiedon salkussa olevan piilevän velan määrästä.

Velan suhde pörssiarvoon löytyy piksun ”Analyysit” osiosta

Velan suhde pörssiarvoon löytyy suomalaisten pörssiyritysten osalta piksun ”Analyysit -> Tasetietoja” osion kohdasta  Nyman ratio.  Tämä tunnusluku on taulukossa nimetty piksun perustajajäsenen, Kai Nyman, mukaan. Hän on ideoinut tämän tunnusluvun ja käyttänyt tätä tunnuslukua jo vuosikymmeniä.

 

Kuvan lähde:  wikimedia

One thought on “Velan suhde pörssiarvoon on eräs parhaista velkaantuneisuuden mittareista

  1. Nyman-luku on erityisen hyödyllinen jos halutaan selvittää amerikkalaisten yhtiöiden velkaisuutta. Oma pääoma on monilla näistä miinuksella tai olemattoman pieni. Johtuu suurista omien osakkeiden ostosta. Kirjaavat nämä (treasury stock) oman pääoman vähennykseksi. Esimerkiksi McDonaldsilla oma pääoma on ollut reippaasti miinuksella ainakin vuodesta 2016 alkaen.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan