Viime vuonna 36 % tuottanut UBView rahasto

UBView oli vuonna 2009 tuottoisin suomalaisista hedge-rahastoista 36,43 % tuotollaan. Tavallisen sijoittajan kannalta harmittavaa vain, että kyseinen rahasto on suunnattu instituutioille ja sen minimisijoitus on 100 000 EUR. Siitä huolimatta on mielenkiintoista katsoa millaisesta rahastosta on kyse.
UBView kuuluu rahastoluokittelussa ryhmään erikoissijoitusrahasto eli sillä on varsin vapaat kädet sijoituskohteiden valinnassa.
Rahaston esitteen mukaan sijoituspolitiikka on seuraava: Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, rahastoihin, raaka-aineisiin sekä erityyppisiin johdannaisiin. Painotukset pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Sijoitusten pääpaino on kuitenkin osakemarkkinoilla. Osakesijoitusten pääpaino on puolestaan pohjoismaisilla osakemarkkinoilla. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varojen hajautus voi olla pienempi kuin tavallisella sijoitusrahastolla
Rahaston painotukset eri pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Pääpaino on kuitenkin osakemarkkinoilla. Rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella -150 %:n ja +250 %:n välillä. Koska rahastolla on mahdollisuus normaalia pienempään hajautukseen, rahaston riskiprofiili on tavallista sijoitusrahastoa korkeampi. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
UBViewin salkunhoitaja Jesse Aarnio vastasi Piksu Median tekemiin salkunhoitoa koskeviin kysymyksiin seuraavasti.
Piksu: Mistä vuoden 2009 hyvä tuotto oli pääasiassa peräisin, long vai short positiosta?
Jesse Aarnio: Viime vuoden tuotto oli peräisin pääasiassa longeista, ilman shortteja kokonaistuotto olisi ollut ehkä 5-10% enemmän.
Piksu: Viimeisimmän kuukausiraportin mukaan rahaston sijoitusaste on varsin maltillinen. Neljännes sijoituksista on varsin tavanomaisissa osakkeissa Sampo, Aktia, Nokia, S&P 500 ja suurista omistuksista vain Trigon Emerging Financials rahastossa on näkyvissä riskiä.
Onko rahastolla myös merkittäviä, sijoitusasteeseen vaikuttavia johdannaispositioita?
Jesse Aarnio: On mutta ne ovat mukana noissa luvuissa, jotka näkyvät kuukausiraportissa. Esim. Sammossa ja Nokiassa on osakkeiden lisäksi johdannaisia ja SP500 on puhtaasti johdannaisstrategia.
Piksu: Rahaston sijoitusten kokonaisriskiä kuvaava delta-luku saisi vaihdella sääntöjen mukaan välillä -150 %:sta +250 %:iin.
Paljonko tuo delta on vaihdellut vuoden mittaan?
Jesse Aarnio: Rahastossa ollaan oltu vuoden mittaan hieman shorttina ja melkein 100 %:sesti longina eli ei lähelläkään maksimeja. Nuo maksimirajoitukset ovat pääasiallisesti siltä varalta, että markkinoilla tulisi joku poikkeuksellinen erikoistilanne jota haluaisimme hyödyntää.
Piksu: Entä alkanut vuosi, millaisella näkemyksellä lähdette liikkeelle?
Jesse Aarnio: Tästä vuodesta tulee haastavampi vuosi kuin 2009 oli. Tavoitetuotto on ehkä 20-25%. Suojat ovat tärkeämpiä tänä vuonna.
UBView rahaston suurimmat sijoitukset olivat viimeisimmässä julkaistussa kuukausiraportissa:
Sampo Oyj
8,24 %
Trigon Emerging Financials Fund
7,56 %
Nokia Oyj
7,49 %
S&P 500
5,42 %
Aktia Oyj
5,29 %
Yhteensä
34,00 %
Rahaston tuotto on ollut vuodenvaihteen tilanteessa:
1 kk
3,9 %
3 kk
3,6 %
6 kk
12,4 %
12 kk
36,4 %
UBView rahaston tuotto vuoden 2009 alusta
Tuottoa suhteessa tuoton vaihteluun kuvaava Sharpen luku oli 3,3 kun vastaava volatiliteetti oli 10,6.
Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat 3 % suuntaansa, joten kovin lyhyeksi aikaa ei sijoitusta kannata tehdä. Kuluihin kuuluu vielä hallinnointipalkkio 1 % ja tuottosidonnainen palkkio, joka on 10 % referenssituoton (12 kk euriborkorko) ylityksestä
UB View rahastoon voi tehdä merkintöjä sanoin kuin lunastuksia kerran kuukaudessa, kuun vaihteessa. Rahasto kuuluu UB United Bankers konsernin rahastoyhtiön UB Omaisuudenhoito Oy:n rahastoperheeseen ja kuten alussa mainittu, minimisijoitus rahastoon on 100000 €.

UBView oli vuonna 2009 tuottoisin suomalaisista hedge-rahastoista 36,43 % tuotollaan. Tavallisen sijoittajan kannalta harmittavaa vain, että kyseinen rahasto on suunnattu instituutioille ja sen minimisijoitus on 100 000 EUR. Siitä huolimatta on mielenkiintoista katsoa millaisesta rahastosta on kyse.
UBView kuuluu rahastoluokittelussa ryhmään erikoissijoitusrahasto eli sillä on varsin vapaat kädet sijoituskohteiden valinnassa.
Rahaston esitteen mukaan sijoituspolitiikka on seuraava: Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, rahastoihin, raaka-aineisiin sekä erityyppisiin johdannaisiin. Painotukset pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Sijoitusten pääpaino on kuitenkin osakemarkkinoilla. Osakesijoitusten pääpaino on puolestaan pohjoismaisilla osakemarkkinoilla. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varojen hajautus voi olla pienempi kuin tavallisella sijoitusrahastolla
Rahaston painotukset eri pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Pääpaino on kuitenkin osakemarkkinoilla. Rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella -150 %:n ja +250 %:n välillä. Koska rahastolla on mahdollisuus normaalia pienempään hajautukseen, rahaston riskiprofiili on tavallista sijoitusrahastoa korkeampi. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
UBViewin salkunhoitaja Jesse Aarnio vastasi Piksu Median tekemiin salkunhoitoa koskeviin kysymyksiin seuraavasti.
Piksu: Mistä vuoden 2009 hyvä tuotto oli pääasiassa peräisin, long vai short positiosta?
Jesse Aarnio: Viime vuoden tuotto oli peräisin pääasiassa longeista, ilman shortteja kokonaistuotto olisi ollut ehkä 5-10% enemmän.
Piksu: Viimeisimmän kuukausiraportin mukaan rahaston sijoitusaste on varsin maltillinen. Neljännes sijoituksista on varsin tavanomaisissa osakkeissa Sampo, Aktia, Nokia, S&P 500 ja suurista omistuksista vain Trigon Emerging Financials rahastossa on näkyvissä riskiä.
Onko rahastolla myös merkittäviä, sijoitusasteeseen vaikuttavia johdannaispositioita?
Jesse Aarnio: On mutta ne ovat mukana noissa luvuissa, jotka näkyvät kuukausiraportissa. Esim. Sammossa ja Nokiassa on osakkeiden lisäksi johdannaisia ja SP500 on puhtaasti johdannaisstrategia.
Piksu: Rahaston sijoitusten kokonaisriskiä kuvaava delta-luku saisi vaihdella sääntöjen mukaan välillä -150 %:sta +250 %:iin.
Paljonko tuo delta on vaihdellut vuoden mittaan?
Jesse Aarnio: Rahastossa ollaan oltu vuoden mittaan hieman shorttina ja melkein 100 %:sesti longina eli ei lähelläkään maksimeja. Nuo maksimirajoitukset ovat pääasiallisesti siltä varalta, että markkinoilla tulisi joku poikkeuksellinen erikoistilanne jota haluaisimme hyödyntää.
Piksu: Entä alkanut vuosi, millaisella näkemyksellä lähdette liikkeelle?
Jesse Aarnio: Tästä vuodesta tulee haastavampi vuosi kuin 2009 oli. Tavoitetuotto on ehkä 20-25%. Suojat ovat tärkeämpiä tänä vuonna.
UBView rahaston suurimmat sijoitukset olivat viimeisimmässä julkaistussa kuukausiraportissa:
Sampo Oyj
8,24 %
Trigon Emerging Financials Fund
7,56 %
Nokia Oyj
7,49 %
S&P 500
5,42 %
Aktia Oyj
5,29 %
Yhteensä
34,00 %
Rahaston tuotto on ollut vuodenvaihteen tilanteessa:
1 kk
3,9 %
3 kk
3,6 %
6 kk
12,4 %
12 kk
36,4 %
UBView rahaston tuotto vuoden 2009 alusta
Tuottoa suhteessa tuoton vaihteluun kuvaava Sharpen luku oli 3,3 kun vastaava volatiliteetti oli 10,6.
Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat 3 % suuntaansa, joten kovin lyhyeksi aikaa ei sijoitusta kannata tehdä. Kuluihin kuuluu vielä hallinnointipalkkio 1 % ja tuottosidonnainen palkkio, joka on 10 % referenssituoton (12 kk euriborkorko) ylityksestä
UB View rahastoon voi tehdä merkintöjä sanoin kuin lunastuksia kerran kuukaudessa, kuun vaihteessa. Rahasto kuuluu UB United Bankers konsernin rahastoyhtiön UB Omaisuudenhoito Oy:n rahastoperheeseen ja kuten alussa mainittu, minimisijoitus rahastoon on 100000 €.

Related Posts