VIX indeksin avulla on mahdollista ajoittaa osakeostoja ja myyntejä

Osakemarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaa VIX indeksi. Se lasketaan kuukauden mittaisten osakejohdannaisten hintatason perusteella ja se kertoo osakemarkkinoiden käsityksen siitä, miten paljon S&P 500 indeksi (USA) tulee seuraavan kuukauden aikana vaihtelemaan.

VIX indeksin lasku merkitsee sitä, että osakemarkkinat luottavat tasaiseen kehitykseen. Yleensä osakkeet nousevat silloin, kun VIX indeksi laskee.  

VIX- ja S&P 500- indeksien kehitys viimeisen kahden vuoden ajalta (Lähde: Yahoo)

Monet sijoittajat seuraavat VIX indeksiä ja pyrkivät ajoittamaan osakkeiden ostoja ja myyntejä sen perusteella. Ajoittaminen ei kuitenkaan ole helppoa. VIX indeksi nousee ja osakemarkkinat laskevat  huonojen uutisten jälkeen nopeasti eikä käänteisiin ole helppo ehtiä mukaan.

Mutta on toinen, VIX indeksin tasoon perustuva strategia, joka toimii paremmin. Osakeostot voi ajoittaa ajanjaksoihin, joissa VIX indeksi on edellisen kuuden kuukauden keskiarvon yläpuolella ja myynnit voi tehdä sitten kun VIX on laskenut edellisen kuuden kuukauden keskiarvon alapuolelle. Tällä tavalla on mahdollista saavuttaa pientä etua. VIX indeksi on keskiarvonsa yläpuolella yleensä viikon tai pari ja alapuolella taas ollaan monia viikkoja. Osakeostot ja ja myynnit ehtii tehdä, kun seuraa indeksin tasoa, eikä edes yritä reagoida nousu- ja lasku- käänteisiin.

VIX:n käyttäminen ajoitukseen vaatii kurinalaisuutta. Ostot pitää nimittäin tehdä silloin, kun markkinoilla on paljon huolestuttavia uutisia, ja myynnit taas silloin kun kaikki on hyvin. Tämä on psykologisesti vaikeaa, monille jopa ylivoimaista. Olisi helpompi mennä mukaan markkinahermoiluun, kuin pysyä viilipyttynä muiden myydessä.

VIX indeksillä voi tehdä myös kauppaa ja sen avulla voi suojata osakesalkkua laskuilta. Esimerkiksi ETF rahasto VXX (USA) seuraa VIX indeksiä. Sitä ostamalla voi saada suojaa äkillisiä kurssilaskuja vastaan. ETF rahasto XIV taas seuraa VIX indeksiä käänteisesti. Se laskee kun VIX nousee. Näihin kumpaankin rahastoon liittyy piileviä kuluja ja ne soveltuvat vain lyhytaikaisiin, ehkä korkeintaan parin viikon mittaisiin sijoituksiin. Pidempikestoinen suoja saadaan aikaan muilla keinoilla kuten myymällä osakkeita.   

Related Posts