Vuoden 2021 parhaat kurssinousijat

Sijoittaminen

Pörssin suurten ja keskisuurten yritysten joukossa on monia 40 % kurssinousuun vuonna 2021 yltäneitä helmiä (taulukossa 26.12 tilanne). Sijoittaja saa olla tyytyväinen, jos salkussa on näitä pörssissä raketoineita huippuosakkeita. Kaikki nousseet eivät ole yrityksinä parhaita, mutta kaikki ovat sijoittajien silmissä toimintaansa merkittävästi parantaneita.

Kurssinousijoita ei yleensä kannata myydä

Kannattaako näitä hinnakkaammiksi nousseita huippuosakkeita myydä? Piksu Toimitus kysyi asiaa rahastoa hoitavalta kokeneelta salkunhoitajalta. Keskimäärin ei kannata myydä. Edellisen vuoden kurssinousun parhaisiin kuuluminen ennustaa keskimäärin kurssinousua myös seuraavana vuonna. Riippuvuus on tilastollinen eikä päde aina yksittäiselle osakkeelle. Riippuvuus tulee näkyviin kun keskiarvoistetaan yli monien vuosien ja monien osakkeiden.  Riippuvuus ei ole voimakas eikä tämän tekijän ymmärtäminen yksin riitä erinomaisen sijoittamisen perusteeksi. Mutta jonkinmoinen yhteys on olemassa. Keskimäärin hyvät yritykset ovat hyviä vielä seuraavanakin vuonna. Nousussa olevaa osaketta ei yleensä kannata myydä pois.

Menestys vaatii että kaikki osa-alueet on tyydyttävästi hoidettu

Jotkin näistä kurssinousijoista ovat maksaneet vielä lisäksi hyvää osinkoa. Yli 4% osinkotuottoa pörssiarvolleen ovat tarjonneet Nordea ja Ålandsvbanken, jotka ovat molemmat yltäneet yli 6% osinkotuottoon. Mutta parhaat kurssinousijat eivät aina ole parhaita osingonmaksajia eikä edes tulostuotoltaan (e/p- tuotto) parhaita.  Ne voivat olla liikevaihtoaan kasvattavia kasvuyrityksiä, toimintaansa ja tulostansa parantaneita tai sellaisia joiden liiketoimintanäkymät ovat parantuneet.

Kurssinousijoiden menestyksen takana ei näyttäisi olevan mitään selkeää yhteistä nimittäjää.  Yrityksen johtaminen on laaja-alaista toimintaa johon kuuluvat operatiivinen johtaminen, strategiset liiketoimintavalinnat, yritysjärjestelyt, asiakkaiden kuunteleminen ja palveleminen, rahoitusjärjestelyt ja monet muut osa-alueet. Menestys vaatii, että kaikki osa-alueet on tyydyttävästi hoidettu. Toiminnan parantaminen tarkoittaa sitä, että kyseisen yrityksen kannalta oleellisimpia osa-alueita parannetaan.  Kaikki yritykset ovat tässä suhteessa jossain määrin erilaisia ja siksi kurssinousun taustalla on yrityksestä riippuen kovasti erilaisia tekijöitä.

One thought on “Vuoden 2021 parhaat kurssinousijat

  1. Mielenkiintoinen lista. Näistä yli puolet on salkussani.

    Katsoin vertailun vuoksi parhaat nousijat Small Cap ja First North. Sieltä löytyy myös monta hyvää firmaa.

    Laitan niistä oman jutun kun kommenttiin ei taida saada kuvia?

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin