Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän ongelmat eivät ratkea marraskuun vaaleissa.

Lajittelematon

Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä on hauras. Äänestäjien usko siihen on koetuksella. Tämä näkyy mm. tulevien vaalien presidenttiehdokkaissa. Lainatakseni erästä henkilöä totean, että ”yksi pääehdokas on kliinisesti kuollut ja toinen on kliinisesti hullu.” Edellisten lisäksi mukana on vielä salaliittoteoreetikko ja taitaa olla joku muukin. Hänellä ei tosin ole mahdollisuutta tullut valituksi. Vaaleihin on aikaa viisi kuukautta ja ne tulevat olemaan jonkinlainen koettelemus koko kansalle. Vain yksi asia on varmaa: Kansa saa presidentin jota enemmistö ei halua. Kahta pääehdokasta äänestetään, koska muita merkittäviä ehdokkaita ei ole. Sekin on varmaa, että yhteiskuntarauha ei tulevien vaalienkaan jälkeen tule pitkään aikaan olemaan muuta kuin hauras. Kirjoituksen lähteet ovat enimmäkseen seuraavat kirjat:

Neil Howe: The Fourth Turning is Here,

Peter Turchin: End Times

Aloitetaan oireista, jotka kertovat yhteiskunnan hauraudesta:

  • 79%:ia äänestäjistä on yhtä mieltä siitä, että yhteiskunta on hajoamassa
  • 76% pelkää Yhdysvaltain demokratian katoavan
  • 62% sanoo maan olevan kriisissä
  • Ylpeys maata kohtaan ja mitattu onnellisuus ovat pohjalukemissa.
  • Keskimääräinen odotettu elinikä on tippunut vuodesta 2014 lähtien.
  • Yli puolet nuorista työikäisistä saa pienempiä tuloja kuin heidän vanhempansa.
  • Vielä edellistä pienempi osa edellämainituista uskoo pärjäävänsä taloudellisesti vanhempiaan paremmin.
  • Alle puolet kolmekymppisistä verrattuna yli kuusikymppisiin uskoo demokratian olevan oleellinen osa yhteiskuntaa. Jopa neljäsosa heistä pitää demokratiaa huonona tai tosi huonona vaihtoehtona yhteiskunnalle. Enemmistö heistä haluaisi sotilaiden johtavan maata.

Syyt

Jos kysyy esimerkiksi suomalaisilta toimittajilta syitä demokratian hauraaseen tilaan niin yksi on ylitse muiden eli Donald Trump. Hän ei ole syy vaan seuraus. Vahvat yhteiskunnat eivät rapistu edes vuosikymmenessä tilaan, jossa Yhdysvallat nyt ovat. Kyseessä ovat isommat voimat. Peter Turchin on diagnosoinut kaksi suurta syytä nykytilanteeseen. Ne ovat eliittiin pyrkivien ylituotanto ja ns. varallisuuspumppu mikä tuottaa hyvin pienelle osalle kansalaisia järjettömiä rikkauksia ja muulle kansalle murusia. Neil Howe puhuu luontaisesta syklistä joka kriisiytyy sisäisen ja/tai ulkoisen konfliktin vuoksi noin 80-100:n vuoden välein ja jonka seurauksena on uusi yhteiskuntajärjestelmä. Tämä sykli on niin psykologinen kuin sosiaalinen Siitä ei tällä kertaa enempää.

Eliittiin pyrkivien ylituotannolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteiskunnassa ns. eliittiin pyrkiviä on liikaa. Yleisimmin tämä on seurausta liiallisesta koulutustasosta verrattuna siihen kuinka paljon paikkoja yhteiskunnan huipulla on tarjolla. Yhä suuremmalle joukolle luvataan suuria hyötyjä korkeasta koulutustasosta, vaikka niitä ei ole tarjolla. Yhä suurempi joukko heistä ei saa keskimääräistä korkeampia ansioita tai kerää keskimääräistä suurempaa omaisuutta. Se miksi suuri korkeastikoulutettujen määrä aiheuttaa kriisin johtuu siitä etteivät matalamman koulutustason ihmiset omaa tietoja ja taitoja, joilla saadaan aikaan joukkojen liikehdintä mikä vaaditaan suurempaan sisäiseen konfliktiin.

Varallisuuspumppu tarkoittaa elintason kehittymisen koskevan pientä osaa ihmisistä, joiden omaisuus kasvaa vieden lähes kaiken tuottavuuskehityksen hyödyt.. Pumppu vaatii ainakin yhden seuraavista: lisääntyvän työvoiman, automaation roolin kasvamisen tai löysän rahapolitiikan. Yhdysvalloissa se on sisältänyt kaikki edellämainitut. Työvoima voi lisääntyä joko kasvavalla syntyvyydellä tai siirtolaisvirtojen kasvulla. Yhdysvalloissa aikuiseksi tulevien ikäluokkien tuoma kasvu loppui 1980-luvulle.Sen sijaan maahanmuuttajien määrä on kasvanut nopeammin 1970-luvulta lähtien. Löysän rahapolitiikan suurimmat hedelmät alkoivat näkyä varakkaimpien taloudessa finanssikriisin jälkeen. Muiden on ollut mahdollista hyötyä siitä vasta koronakriisin seurauksena. Myös digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehitys kasvattaa pumpun hyötyjä varakkaille. Tämä voittajat-vievät-kaiken ilmiö on kiihtynyt digitalisaation myötä. Keskiluokan keskimääräiset inflaatiokorjatut ansiotulot eivät ole juuri nousseet 1970-luvun lopulta Yhdysvalloissa eikä heidän varallisuutensakaan ole kasvanut merkittävästi.

Nykytilanne

Jos tiivistetään syyt yhteen lauseeseen niin voidaan todeta, että Yhdysvaltojen yhteiskuntajärjestelmä on pettänyt enemmistön kansalaisista viimeisten vuosikymmenien aikana. Eniten tästä kärsivät nyt aikuisiksi tulleet. Siksi heidän luottamuksensa järjestelmää kohtaan on alhaalla. Nykytilanteessa luotto sekä Demokraatteihin että Republikaaneihin on vähenemässä. Itsensä sitoitumattomiksi äänestäjiksi tunnistavien määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Tämä koskee varsinkin nuoria aikuisia. Tilanne alkaa jopa olla se, että sitoutumattomien määrä lähestyy enemmistöä, kun molempien puolueiden sitoutuneita kannattajia on noin neljäsosa kansasta. Pari vuosikymmentä aiemmin näiden kolmen ryhmän jakauma oli suunnilleen tasan. Todellisuudessa noin 90%:ia sitoutumattomista on kallellaan toisen puolueen suuntaan. Sitoutumattomat ratkaisevat seuraavien vaalien lopputulokset. Merkittävin äänestämiseen vaikuttava tekijä heille on talous. Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää arvioitaessa sitoutumattomien määrän muutokset ja mihin suuntaan heidän mielipiteensä menevät ovat tärkeimmät indikaattorit. He ratkaisevat mihin suuntaan yhteiskunta tulee muuttumaan mikäli hauras poliittinen järjestelmä lopulta hajoaa. Lähinnä maailmalla keskitytään siihen mitä Yhdysvaltojen oikean ja vasemman laidan ääriääliöt tekevät, vaikka he eivät ratkaise mitään.

Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä ja erityisesti perustuslaki on suojannut maata pitkään tyranneilta ja sen kansalaisia hallinnolta. Tämä ei tule muuttumaan ennen kuin yksi puolue saa perustuslain muutoksiin vaadittavan kahden kolmasosan enemmistön niin kongressiin kuin senaattiin. Tämä ei tule tapahtumaan marraskuun vaaleissa. Kun sitoutumattomien määrä on lisääntymään päin niin en sulkisi pois kolmannen merkittävän puolueen syntymistä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämän puolueen mahdollinen syntyminen on minusta ainoa sisäinen tapa ratkaista nykyisen järjestelmän heikentymisen ongelmat. Seuraavat neljä vuotta eivät tule todennäköisesti vahvistamaan Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää riippumatta vaalituloksesta. Niiden jälkeen tilanne voi olla toinen mikäli ulkoista konfliktia ei synny.

Alla olevat linkit kertovat itsenäisten äänestäjien kasvusta lyhyesti ja Ray Dalion näkemykseiä Yhdysvaltojen sisäisestä kriisistä.

https://www.axios.com/2023/04/17/poll-americans-independent-republican-democrat

https://www.linkedin.com/pulse/pick-side-fight-keep-your-head-down-flee-ray-dalio-53fpe/?published=t

Eipä muuta,

– Tommi T

Vastaa

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan