Yksilöllinen sopiminen lisää työtyytyväisyyttä

      Suomen Yrittäjien tuore selvitys kertoo työntekijöiden olevan työsuhteidensa keskeisiin ehtoihin tyytyväisimpiä niissä pienissä yrityksissä, joissa työehdoista sovitaan yksilöllisesti työnantajan ja työntekijän välillä.

"Pk-yritys – hyvä työnantaja" selvitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2010 työolobarometrin tietoihin.

Selvityksen mukaan yksilöllistä työsuhteen ehdoista sopimista käytetään eniten alle 10 hengen mikroyrityksissä, joissa työntekijät ovat myös tyytyväisimpiä työaikoihinsa sekä palkkoihinsa. Lisäksi työntekijät ovat mikroyrityksissä tyytyväisimpiä työntekijöiden ja työnjohdon välisiin suhteisiin.

Aikaisempien vuosien tapaan pienempien yritysten työntekijöillä on muita korkeampi luottamus työpaikkansa säilymiseen. Pienimmissä yrityksissä töiden koetaan myös olevan paremmin organisoituja. Nämä tulokset on Suomen Yrittäjien mielestä syytä ottaa huomioon pohdittaessa niin tuottavuuden nostamisen keinoja kuin kehitettäessä työntekijöiden työmotivaatiota ja töissä jaksamista.

Selvityksen tuloksia esittelevät tiedotustilaisuudessa lainopillinen asiamies Lauri Rautio ja johtaja Rauno Vanhanen.

Related Posts

Yhteiskunta

Suomen aseteollisuudesta

Nato-ratkaisun jälkeen Suomessa olisi kaikki syyt kiinnittää huomiota otsikon aiheeseen. Totean, että jotkut faktat saattavat yllättää, mutta ne on taatusti dokumentoitu.

1) Suomen ”köyhyys”

Sotahistoriaamme on kirjoitettu

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com