Amerikkalaiset teknologiajätit hyvässä tulosvireessä

Teknologiarahastot ovat menestyneet hyvin kun vertaillaan eri sektoreiden ja alueiden osakerahastoja viimeisen vuoden ajalta. Esimerkkinä voidaan ottaa Nordean teknologiarahasto, joka on vuoden aikana kasvattanut osuusarvoaan 17%. Syynä hyvään kehitykseen näissä rahastoissa ovat ensisijaisesti osuudet amerikkalaisista internet- ja ict-teknologiayrityksistä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta olen jo kirjoittanut aiemmin Google:n tuloksesta, joka liikevaihdon kasvun (24% vuositasolla), kannattavuuden (27% nettovoitto) ja vakavaraisuuden (23 BUSD:n käteisvarat) osalta on ilmiömäinen. Tällä viikolla neljännestuloksensa ovat julkistaneet ict-sektorin "perinneyritykset": Intel, Microsoft ja IBM. Nämä yrityksethän olivat avainroolissa 1980-luvulla, kun synnyttettiin henkilökohtaisen tietokoneen (PC) massakonsepti ja hajautettu tietojenkäsittely yritysympäristöön.

Googleen verrattuna näiltä "perinneyrityksiltä" puuttuu kasvu tai se on vaatimatonta. Nettotulos on hyvä tai erinomainen (Intel 21%, Microsoft 29% ja IBM 12,4%) kasvattaen kassaa, jota kyseiset yritykset tulevat tarvitsemaan uudistaessaan itseään kilpailukykyisemmiksi mobiili-internetmarkkinassa, josta mm. Apple, Google, Amazon ja Facebook ovat toistaiseksi saaneet parhaat palat päältä.

Mobiili-internetmarkkina on kuitenkin vasta alkumetreillä, joten tulemme näkemään mielenkiintoisen ekosysteemipelin, josta ei vauhtia puutu, eikä vaarallisia tilanteita. Varmaa on vain, että kyseinen markkina ja siinä toimivat yritykset tulevat kaappaamaan liiketoiminnallista arvoa muilta sektoreilta ja niiden yrityksiltä, esimerkkinä vaikkapa paperiin pohjautuva toimitus-, kustannus- ja jakelutoiminta.

Related Posts

M2-rahavaranto EU:ssa
Yhteiskunta

Ylilyöntien aikakausi?

2020-luku on alkanut monessa mielessä ikävästi. Suomessa vuosikymmen alkoi vähälumisimmalla talvella yli vuosisataan, mikä nosti ilmastonmuutoskeskustelua hetkeksi pöydälle. Talven vähälumisuus jäi kuitenkin huomionaiheena nopeasti taka-alalle,

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com