HK Scan vahvistaa tasettaan osakeannilla

HKScan järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen Vantaalla, Hotelli Cumulus Rantasipissä 24.11.2009.

Kokous piti alunperin järjestää jo 9.11. mutta kokouskutsusta oli unohtunut yhtiöjärjestyksen muutos A-osakkeiden enimmäismäärän suhteen. Nyt päätettiin, että A-osakkeita saa olla maksimissaan 60 miljoonaa osaketta. Aikaisemmin maksimi oli 40 miljoonaa.

Kokouksessa oli edustettuna kaikki 20-kertaisella äänivallalla varustetut K-sarjan osakkeet ja 16,8 miljoonaa A-sarjan osaketta (49,52 % kaikista A-sarjan osakkeista). K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4.735.000 kpl) ja Swedish Meatsin (665.000 kpl) omistuksessa.

Toimitusjohtaja Matti Perkonoja kertasi Q3 tulosjulkistuksen yhteydessä annetut tiedot. Yhtiö on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi haastavissa olosuhteissa, mutta matkaa tavoitteisiin on vielä. Yhtiö on merkittävä, eli 5. suurin Pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö. Kotimarkkinat ovat Ruotsi (suurin), Suomi, Baltia ja Puola (yhdessä Danish Crown:in kanssa). Liikevaihto viime vuonna 2,3 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 10.000.

Tänä vuonna valuuttojen heilahtelut (SEK ja sloty) ovat leikanneet liikevaihtoa ja vaikuttaneet negatiivisesti liikevoittoon. Loppukesästä lähtien valuuttojen heilahtelu on vähentynyt ja sekä kruunu että sloty ovat vahvistuneet, matkaa aikaisemmalle “normaalitasolle” on vielä. Yhtiö on pystynyt vahvistamaan kilpailukykyään toiminnan uudelleenjärjestelyillä ja toimittajaosuutta (mukaan lukien kaupan private label –tuotteet) on pystytty parantamaan. Kaupan omien merkkien osuus kasvaa jatkossakin, “otamme näiden valmistuksessa sen osuuden, joka meille kuuluu”.

Loppuvuoden ohjeistus vahvistettiin “Konsernin kuluvan vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän selvästi vuoden 2008 tason.” Tämä ei ole mikään yllätys, sillä yhtiön yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 36,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) eli lähes koko vuoden 2008 liikevoiton (38,1 milj. euroa) suuruinen. Perinteisesti Q4 on ollut vahva. Elintarvikebusiness on luonteeltaan defensiivistä ja kestää talouden heilahteluja kunhan työttömyys ei nouse niin korkeaksi, että ihmisten ostovoima järkkyy kokonaan.

Tammi-syyskuun liikevoittoa rasittavat yhteensä noin 7 miljoonan euron (0,0 milj. euroa) kertaluonteiset kulut. Kotimaan logistiikan parantamisprojekti saatiin päätökseen 2009, nyt on vuorossa Ruotsin toiminnan tehostaminen.

Ehdotettu osakeanti suunnataan sekä A- että K-sarjan osakkeenomistajille. “Kyseessä on normaali kuponkianti” selvensi Perkonoja, kun salissa pelättiin suunnatun annin tarkoittavan sitä, etteivät kaikki omistajat pääse siihen osallistumaan.

Annin perustelut olivat:

1. Taloudellisen aseman vahvistaminen.
2. Kalliin hybridilainan takaisinmaksu
3. Tulevien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

Yrityksellä oli ennen Swedish Meatsin ostoa vahva, yli 40 % omavaraisuus. Pitkän tähtäimen tavoitteena on taas nousta nykyisestä reilusta 31 %:sta yli 40 %:n. Anti ja parantunut kannattavuus vievät yrityksen lähelle tavoitetasoa. Samalla saadaan parempi neuvotteluasema pitkäaikaisiin luottosopimuksiin ja turvataan pelivara kovenanttien varalta kaikissa olosuhteissa.

Hybridilaina saatiin vuosi sitten LSO:lta ja Swedish Meats:ilta. Se oli hyvä ratkaisu viime vuoden talouden turbulenssiin, mutta osakeannilla saadaan halvempaa rahaa yritykselle. Laina maksetaan pois käteisellä joulukuussa 2009.

Nykyinen taloustilanne edesauttaa houkuttelevien yritysostotilaisuuksien syntymistä. Eri markkinoilla on myytävänä elintarvikeyhtiöitä järkevään hintaan, “tavaraa on liikkeellä enemmän kuin ostajia”. Kiikarissa ei ole kohteita nyt, mutta osakeanti antaa pelivaraa jatkoa ajatellen.

Perkonoja lisäsi, että “pohja osakkeenomistajien huomioimiseen on annin jälkeen paremmassa kunnossa kuin viime vuonna. Tähän palataan keväällä”. Yhtiö maksoi viime vuodelta 0,24 euron osingon.

Mielestäni kommentti tarkoittaa että tältä vuodelta maksetaan osinkoa enemmän kuin viime vuodelta. Saa nähdä kuinka hyvin tämä toteutuu. Konsultti on arvostanut HK Scanin johdonmukaista ja pitkäaikaisia omistajia motivoivaa osingonmaksua.

Hallitus teki työtä käskettyä ja vahvisti osakeannin ehdot:

– päätetään laskea liikkeeseen Osakeannissa enintään 14 739 822 uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) siten, että HKScanin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita aikaisemman A- ja/tai K-sarjan osakkeenomistuksensa suhteessa.
– Osakeannin merkintähinta on 5,30 euroa tarjottavalta osakkeelta.
– Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdeksalla (8) merkintäoikeudella kolme (3) tarjottavaa osaketta.
– Merkintäoikeuksia saadaan 1 per omistettu osake. Täsmäytyspäivä 27.11.2009.

Nopealla päässälaskulla merkkarin arvoksi tulee 9,30 euron kurssilla 1,50 e per merkintäoikeus eli ((9,30-5,30)/8) x 3.

Konsultilla on salkussa HKScanin osakkeita ja varattuna rahat osakeantiin osallistumiseen. Uskon että yhtiö saa Ruotsin toimintonsa kuntoon lähivuosina ja sitä kautta huomattavan osakekohtaisen tuloksen parannuksen. Osaava johto, vahvat tuotemerkit ja elintarvikealan defensiivinen luonne helpottavat päätöksentekoa.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi. 

HKScan järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen Vantaalla, Hotelli Cumulus Rantasipissä 24.11.2009.

Kokous piti alunperin järjestää jo 9.11. mutta kokouskutsusta oli unohtunut yhtiöjärjestyksen muutos A-osakkeiden enimmäismäärän suhteen. Nyt päätettiin, että A-osakkeita saa olla maksimissaan 60 miljoonaa osaketta. Aikaisemmin maksimi oli 40 miljoonaa.

Kokouksessa oli edustettuna kaikki 20-kertaisella äänivallalla varustetut K-sarjan osakkeet ja 16,8 miljoonaa A-sarjan osaketta (49,52 % kaikista A-sarjan osakkeista). K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4.735.000 kpl) ja Swedish Meatsin (665.000 kpl) omistuksessa.

Toimitusjohtaja Matti Perkonoja kertasi Q3 tulosjulkistuksen yhteydessä annetut tiedot. Yhtiö on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi haastavissa olosuhteissa, mutta matkaa tavoitteisiin on vielä. Yhtiö on merkittävä, eli 5. suurin Pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö. Kotimarkkinat ovat Ruotsi (suurin), Suomi, Baltia ja Puola (yhdessä Danish Crown:in kanssa). Liikevaihto viime vuonna 2,3 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 10.000.

Tänä vuonna valuuttojen heilahtelut (SEK ja sloty) ovat leikanneet liikevaihtoa ja vaikuttaneet negatiivisesti liikevoittoon. Loppukesästä lähtien valuuttojen heilahtelu on vähentynyt ja sekä kruunu että sloty ovat vahvistuneet, matkaa aikaisemmalle “normaalitasolle” on vielä. Yhtiö on pystynyt vahvistamaan kilpailukykyään toiminnan uudelleenjärjestelyillä ja toimittajaosuutta (mukaan lukien kaupan private label –tuotteet) on pystytty parantamaan. Kaupan omien merkkien osuus kasvaa jatkossakin, “otamme näiden valmistuksessa sen osuuden, joka meille kuuluu”.

Loppuvuoden ohjeistus vahvistettiin “Konsernin kuluvan vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän selvästi vuoden 2008 tason.” Tämä ei ole mikään yllätys, sillä yhtiön yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 36,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) eli lähes koko vuoden 2008 liikevoiton (38,1 milj. euroa) suuruinen. Perinteisesti Q4 on ollut vahva. Elintarvikebusiness on luonteeltaan defensiivistä ja kestää talouden heilahteluja kunhan työttömyys ei nouse niin korkeaksi, että ihmisten ostovoima järkkyy kokonaan.

Tammi-syyskuun liikevoittoa rasittavat yhteensä noin 7 miljoonan euron (0,0 milj. euroa) kertaluonteiset kulut. Kotimaan logistiikan parantamisprojekti saatiin päätökseen 2009, nyt on vuorossa Ruotsin toiminnan tehostaminen.

Ehdotettu osakeanti suunnataan sekä A- että K-sarjan osakkeenomistajille. “Kyseessä on normaali kuponkianti” selvensi Perkonoja, kun salissa pelättiin suunnatun annin tarkoittavan sitä, etteivät kaikki omistajat pääse siihen osallistumaan.

Annin perustelut olivat:

1. Taloudellisen aseman vahvistaminen.
2. Kalliin hybridilainan takaisinmaksu
3. Tulevien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

Yrityksellä oli ennen Swedish Meatsin ostoa vahva, yli 40 % omavaraisuus. Pitkän tähtäimen tavoitteena on taas nousta nykyisestä reilusta 31 %:sta yli 40 %:n. Anti ja parantunut kannattavuus vievät yrityksen lähelle tavoitetasoa. Samalla saadaan parempi neuvotteluasema pitkäaikaisiin luottosopimuksiin ja turvataan pelivara kovenanttien varalta kaikissa olosuhteissa.

Hybridilaina saatiin vuosi sitten LSO:lta ja Swedish Meats:ilta. Se oli hyvä ratkaisu viime vuoden talouden turbulenssiin, mutta osakeannilla saadaan halvempaa rahaa yritykselle. Laina maksetaan pois käteisellä joulukuussa 2009.

Nykyinen taloustilanne edesauttaa houkuttelevien yritysostotilaisuuksien syntymistä. Eri markkinoilla on myytävänä elintarvikeyhtiöitä järkevään hintaan, “tavaraa on liikkeellä enemmän kuin ostajia”. Kiikarissa ei ole kohteita nyt, mutta osakeanti antaa pelivaraa jatkoa ajatellen.

Perkonoja lisäsi, että “pohja osakkeenomistajien huomioimiseen on annin jälkeen paremmassa kunnossa kuin viime vuonna. Tähän palataan keväällä”. Yhtiö maksoi viime vuodelta 0,24 euron osingon.

Mielestäni kommentti tarkoittaa että tältä vuodelta maksetaan osinkoa enemmän kuin viime vuodelta. Saa nähdä kuinka hyvin tämä toteutuu. Konsultti on arvostanut HK Scanin johdonmukaista ja pitkäaikaisia omistajia motivoivaa osingonmaksua.

Hallitus teki työtä käskettyä ja vahvisti osakeannin ehdot:

– päätetään laskea liikkeeseen Osakeannissa enintään 14 739 822 uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) siten, että HKScanin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita aikaisemman A- ja/tai K-sarjan osakkeenomistuksensa suhteessa.
– Osakeannin merkintähinta on 5,30 euroa tarjottavalta osakkeelta.
– Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdeksalla (8) merkintäoikeudella kolme (3) tarjottavaa osaketta.
– Merkintäoikeuksia saadaan 1 per omistettu osake. Täsmäytyspäivä 27.11.2009.

Nopealla päässälaskulla merkkarin arvoksi tulee 9,30 euron kurssilla 1,50 e per merkintäoikeus eli ((9,30-5,30)/8) x 3.

Konsultilla on salkussa HKScanin osakkeita ja varattuna rahat osakeantiin osallistumiseen. Uskon että yhtiö saa Ruotsin toimintonsa kuntoon lähivuosina ja sitä kautta huomattavan osakekohtaisen tuloksen parannuksen. Osaava johto, vahvat tuotemerkit ja elintarvikealan defensiivinen luonne helpottavat päätöksentekoa.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi. 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan