Eforen jokerina Kiina

Eforen varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.1.2009 SAS Royalissa. Yhtiön 3.200 omistajasta paikalla oli 83, edustaen 22 % osakemäärästä.

Hallituksen puheenjohtaja Isto Hantila avasi kokouksen. Eforenkin tilivuotta leimasi kansainvälinen finanssikriisi. Asiakkaita ei kuitenkaan ole menetetty, vaan tilauksia on siirretty tai perutettu.

Efore on reagoinut tilanteeseen nopeasti sopeuttamalla kulujaan vastaavasti. Yhtiön työntekijöiden määrä on pudotettu reilusta 700 henkilöstä 600 henkilöön. Palkkakulut on yhtiön toiseksi suurin kulukomponentti, säästöä 1.868 te. Tuotanto Yhdysvalloissa on siirretty kokonaan Kiinaan. Suomen henkilökuntaa on karsittu.

Suurimmassa kuluryhmässä, raaka-aineissa, pystyttiin toimintaa tehostamaan jonkin verran. Varaston kierto on parantunut. Myyntisaatavien kierto hidastuu kun “30 päivää netto” on menneisyyttä. Luottotappioriskejä ei kuitenkaan nähty, asiakkaat ovat vakavaraisia.

Hallinto- ja tukitoimintojen (IT, HR) ulkoistamista on jatkettu, keskitytty olennaiseen. Myyntiin ja markkinointiin on panostettu. Pyritään eroon puhtaan alihankkijan (OEM) roolista ja kiinni suoraan asiakas- ja jakelukanavamyyntiin. Näin erityisesti Site Power Solutions –tuoteryhmässä.

Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ei tingitty, siihen satsattiin 9 prosenttia liikevaihdosta, 7.100 te. Tuotekehityskuluja ei ole aktivoitu taseeseen merkittävästi.

Eforen liikeideana on säästää asiakkaidensa energiaa. Sähkönkulutuksen minimointi ja virranlähdeiden vaatiman tilan säästäminen on asiakaskunnan prioriteettina. Efore on panostanut vihreään energiaan, sen tuotteilla voidaan käyttää myös tuuli- ja aurinkoenergiaa elektroniikkaeollisuuden tarpeissa.

Eforen jokainen kvartaali oli voitollinen.  Yhtiön kilpailukyky on hyvä, tase on vahva, yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja ja omavaraisuun on yli 60 %:ia. Yhtiön johto uskoo voimakkaaseen tulosparannukseen heti kun reaalitalouden investointikyky palautuu normaalille tasolle. Efore ei luovu kasvustrategiastaan.

Aasian ja erityisesti Kiinan merkitys kasvaa Eforelle. Kiinan kansantalous jatkaa kasvuaan edelleen, nyt 7 prosentin vuosivauhdilla. Kiina investoi 3G verkkoihin. Jo nyt on päätetty yli 40 miljardin euron investoinneista. Efore on useamman hyväksytyn verkkotoimittajan alihankkija (ilmeisesti kolme neljästä?). Kiinan 3G verkkotilauksia painotettiin useaan otteeseen. On selvää, että Eforen 80 miljoonan liikevaihdolle pienikin osuus 40 miljardin hankkeesta antaa erinomaisia mahdollisuuksia.

Eforella on tekniset ratkaisut myös LTE-verkkoihin. Näillä mobiili-laajakaistoilla päästään 100 megabitin nopeuteen myös kännyköissä. Tämän verkon investoinnit alkavat tänä vuonna Tukholmassa ja Oslossa. LTE:tä pidetään 3G:n seuraajana.

Efore pelaa toimitusjohtaja Mäihäniemen mukaan “tarkkaa peliä”. Yhtiö pyrkii näissäkin olosuhteissa tasaisen positiiviseen tulokseen. Kulusäästöjä haetaan kaikkialta: Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa pienennetään konttoritiloja. Kiinassa neuvotellaan vuokra-alennuksia. Kuriositeettina mainittakoon että yhtiökokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdissä vaan internetissä. Jaakko Ravald ihmetteli ratkaisua mutta hallitus sanoi ottavansa 20.000 e säästön ilmoituskuluissa harkiten.

Eforen varovaisuutta kuvastaa myös osingonmaksu: 4 senttiä nyt, 5 senttiä lisää vuoden aikana mikäli tilanne sen sallii. Yhtiön johto ja hallitus on erittäin sitoutunut säilyttämään osingonmaksukyvyn, Muutaman vuoden taukoa osingon maksussa ei haluta toistaa.

Mäihäniemi ei ole tyytyväinen vuoden 2008 lukuihin ja toistaa yrityksen ohjeistuksen vuonna 2009 edelleen paranevasta tuloksesta.

Yhtiö on ostanut vuonna 365.000 omaa osaketta ja uudet valtuudet myönnettiin 4 miljoonalle osakkeelle.

Eforen toimiala konsolidoituu voimakkaasti. Nyt kilpailijoita “katoaa” eli ostetaan tai lopettaa toimintansa noin 40 firmaa per kvartaali. Aikaisemmin vauhti oli 15 per vuosi. Yritys, jolla on kassa ja tase kunnossa, on vahvoilla. Hallitukselle annettiin osakeantivaltuutus 13 miljoonalle osakkeelle mahdollisiin yrityskauppoihin. Efore saattaa olla myös yrityskauppakohde.

Yhtiökokouksen jälkeen Efore on ostanut omia osakkeita päätöksen mukaan ja kurssi on pitänyt hyvin yli 0,70 e tason.

Osavuosikatsauksessa (3 kk) yhtiö toistaa ohjeistuksensa:

"Meneillään olevien kehityshankkeiden myötä ja Aasian kasvaneen kysynnän takia
alkaneen tilikauden tuloksen arvioidaan paranevan edelliseen tilikauteen
verrattuna."

Suomen yt-neuvottelut saatiin päätökseen.

"Neuvottelujen seurauksena irtisanotaan yhteensä 23 henkilöä Saarijärvellä ja
Espoossa ja lisäksi kahta määräaikaista työsuhdetta ei jatketa. Saarijärven
toimipiste lakkautetaan 27.9.2009 mennessä ja sen toiminnot siirretään yhtiön
muihin toimipisteisiin."

 

Eforen varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.1.2009 SAS Royalissa. Yhtiön 3.200 omistajasta paikalla oli 83, edustaen 22 % osakemäärästä.

Hallituksen puheenjohtaja Isto Hantila avasi kokouksen. Eforenkin tilivuotta leimasi kansainvälinen finanssikriisi. Asiakkaita ei kuitenkaan ole menetetty, vaan tilauksia on siirretty tai perutettu.

Efore on reagoinut tilanteeseen nopeasti sopeuttamalla kulujaan vastaavasti. Yhtiön työntekijöiden määrä on pudotettu reilusta 700 henkilöstä 600 henkilöön. Palkkakulut on yhtiön toiseksi suurin kulukomponentti, säästöä 1.868 te. Tuotanto Yhdysvalloissa on siirretty kokonaan Kiinaan. Suomen henkilökuntaa on karsittu.

Suurimmassa kuluryhmässä, raaka-aineissa, pystyttiin toimintaa tehostamaan jonkin verran. Varaston kierto on parantunut. Myyntisaatavien kierto hidastuu kun “30 päivää netto” on menneisyyttä. Luottotappioriskejä ei kuitenkaan nähty, asiakkaat ovat vakavaraisia.

Hallinto- ja tukitoimintojen (IT, HR) ulkoistamista on jatkettu, keskitytty olennaiseen. Myyntiin ja markkinointiin on panostettu. Pyritään eroon puhtaan alihankkijan (OEM) roolista ja kiinni suoraan asiakas- ja jakelukanavamyyntiin. Näin erityisesti Site Power Solutions –tuoteryhmässä.

Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ei tingitty, siihen satsattiin 9 prosenttia liikevaihdosta, 7.100 te. Tuotekehityskuluja ei ole aktivoitu taseeseen merkittävästi.

Eforen liikeideana on säästää asiakkaidensa energiaa. Sähkönkulutuksen minimointi ja virranlähdeiden vaatiman tilan säästäminen on asiakaskunnan prioriteettina. Efore on panostanut vihreään energiaan, sen tuotteilla voidaan käyttää myös tuuli- ja aurinkoenergiaa elektroniikkaeollisuuden tarpeissa.

Eforen jokainen kvartaali oli voitollinen.  Yhtiön kilpailukyky on hyvä, tase on vahva, yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja ja omavaraisuun on yli 60 %:ia. Yhtiön johto uskoo voimakkaaseen tulosparannukseen heti kun reaalitalouden investointikyky palautuu normaalille tasolle. Efore ei luovu kasvustrategiastaan.

Aasian ja erityisesti Kiinan merkitys kasvaa Eforelle. Kiinan kansantalous jatkaa kasvuaan edelleen, nyt 7 prosentin vuosivauhdilla. Kiina investoi 3G verkkoihin. Jo nyt on päätetty yli 40 miljardin euron investoinneista. Efore on useamman hyväksytyn verkkotoimittajan alihankkija (ilmeisesti kolme neljästä?). Kiinan 3G verkkotilauksia painotettiin useaan otteeseen. On selvää, että Eforen 80 miljoonan liikevaihdolle pienikin osuus 40 miljardin hankkeesta antaa erinomaisia mahdollisuuksia.

Eforella on tekniset ratkaisut myös LTE-verkkoihin. Näillä mobiili-laajakaistoilla päästään 100 megabitin nopeuteen myös kännyköissä. Tämän verkon investoinnit alkavat tänä vuonna Tukholmassa ja Oslossa. LTE:tä pidetään 3G:n seuraajana.

Efore pelaa toimitusjohtaja Mäihäniemen mukaan “tarkkaa peliä”. Yhtiö pyrkii näissäkin olosuhteissa tasaisen positiiviseen tulokseen. Kulusäästöjä haetaan kaikkialta: Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa pienennetään konttoritiloja. Kiinassa neuvotellaan vuokra-alennuksia. Kuriositeettina mainittakoon että yhtiökokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdissä vaan internetissä. Jaakko Ravald ihmetteli ratkaisua mutta hallitus sanoi ottavansa 20.000 e säästön ilmoituskuluissa harkiten.

Eforen varovaisuutta kuvastaa myös osingonmaksu: 4 senttiä nyt, 5 senttiä lisää vuoden aikana mikäli tilanne sen sallii. Yhtiön johto ja hallitus on erittäin sitoutunut säilyttämään osingonmaksukyvyn, Muutaman vuoden taukoa osingon maksussa ei haluta toistaa.

Mäihäniemi ei ole tyytyväinen vuoden 2008 lukuihin ja toistaa yrityksen ohjeistuksen vuonna 2009 edelleen paranevasta tuloksesta.

Yhtiö on ostanut vuonna 365.000 omaa osaketta ja uudet valtuudet myönnettiin 4 miljoonalle osakkeelle.

Eforen toimiala konsolidoituu voimakkaasti. Nyt kilpailijoita “katoaa” eli ostetaan tai lopettaa toimintansa noin 40 firmaa per kvartaali. Aikaisemmin vauhti oli 15 per vuosi. Yritys, jolla on kassa ja tase kunnossa, on vahvoilla. Hallitukselle annettiin osakeantivaltuutus 13 miljoonalle osakkeelle mahdollisiin yrityskauppoihin. Efore saattaa olla myös yrityskauppakohde.

Yhtiökokouksen jälkeen Efore on ostanut omia osakkeita päätöksen mukaan ja kurssi on pitänyt hyvin yli 0,70 e tason.

Osavuosikatsauksessa (3 kk) yhtiö toistaa ohjeistuksensa:

"Meneillään olevien kehityshankkeiden myötä ja Aasian kasvaneen kysynnän takia
alkaneen tilikauden tuloksen arvioidaan paranevan edelliseen tilikauteen
verrattuna."

Suomen yt-neuvottelut saatiin päätökseen.

"Neuvottelujen seurauksena irtisanotaan yhteensä 23 henkilöä Saarijärvellä ja
Espoossa ja lisäksi kahta määräaikaista työsuhdetta ei jatketa. Saarijärven
toimipiste lakkautetaan 27.9.2009 mennessä ja sen toiminnot siirretään yhtiön
muihin toimipisteisiin."

 

2 thoughts on “Eforen jokerina Kiina

  1. Tervetuloa

    Mukava saada Sinut joukkoomme.

    T. Juha

  2. Toivotan myös tervetulleeksi
    Täytyy sanoa, että Piksun palstalta on puuttunut osakeanalyysejä. Toki mm. Kasterin salkkukatsaukset ja Timon sekä Segion lista ottavat kantaa yrityksiin, mutta saamme Matissa hyvän lisän joukkoomme. Kirjoitukset täydentävät hyvin Piksu palstalla tähän asti olleita hyviä makro-, suhdanne- ja toimialakatsauksia.
    Pekka

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan