Emerson Electric sijoituskohteena

Sijoittaminen

Jyrkin listalle on lisätty Emerson Electric Company (NYSE: EMR), joka on yksi maailman johtavista teknologia- ja suunnitteluyrityksistä. Emerson toimittaa ratkaisuja raskaan teollisuuden (mm. öljy-, kaasu- ja kemianteollisuus, rakentaminen, sähköntuotanto, lämmön ja viilennyksen ratkaisut yms.) tarpeisiin. Emersonilla on noin 83 500 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 58 miljardia dollaria.

Emersonin historia ulottuu vuoteen 1890, kun veljekset Charles ja Alexander Meston näkivät hyviä liiketoimintamahdollisuuksia luotettavissa sähkömoottoreissa. Rahoittajan John Wesley Emersonin avulla The Emerson Electric Manufacturing Company perustettiin St. Lousissa. Historian saatossa yhtiön nimeksi tuli Emerson Electric Company.

Yhtiöllä on kaksi segmenttiä, joista Automation Solutions palvelee raskaan teollisuuden (mm. BASF, BP, Novo Nordisk, Tesla) ja Commercial & Residential Solutions palvelee rakentamisen ja elintarviketeollisuuden (mm. Home Depot, Lowe’s, Viessmann) asiakkaita. Emersonin kilpailijoita ovat (hieman lähteestä riippuen) mm. ABB, Rockwell Automation, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Eaton, Alstom ja Honeywell.

KASVU JA TULOKSENTEKOKYKY

Emersonin tilikausi 2022 on alkanut 1.10.2021.

Emersonin päämarkkina on Amerikan manner, josta sen liikevaihdosta tulee reilu puolet. Euroopan osuus on vajaat 20 prosenttia ja Kiinan noin 10 prosenttia.

Emersonin yhtenä kasvustrategiana on yritysjärjestelyt, joita se on viime vuosina tehnyt useita. Yhtiö ilmoitti 11.10.2021, että se on tehnyt ostotarjouksen AspenTech-yhtiöstä (NASDAQ: AZPN). Kauppa vaatii vielä AspenTechin yhtiökokouksen hyväksynnän sekä erilaiset viranomaishyväksynnät. AspenTechin tilikausi 2021 päättyi heinäkuussa ja yhtiön liikevaihto oli 709 miljoonaa (2020: 599 mUSD) ja nettotulos 320 miljoonaa dollaria (2020: 230 mUSD).

Emerson arvioi tilikauden 2022 liikevaihdon kasvavan 5 – 7 prosentin tahdilla (arvio ei sisällä em. AspenTechin hankintaa). Liikevaihto kasvoi vuoden 2016 noin 14,5 miljardista dollarista vuoden 2019 noin 18,4 miljardiin dollariin. Pandemiavuosi 2020 katkaisi hyvän kehityksen, mutta tilanne korjaantui tilikaudella 2021 liikevaihdon palautuessa tilikauden 2019 tasolle.

Yhtiö ohjeistaa tilikauden 2022 EPS:n olevan 4,21 – 4,36 dollarin välillä. Osake on tätä kirjoitettaessa 97,42 dollaria, jolloin PE-luvuksi tulisi näillä ohjeistuksilla 22,3x – 23,1x. Emerson odottaa kustannusinflaation painavan tilikauden 2022 ensimmäisen puoliskon tulosmarginaaleja, mutta kääntyvän sitten toisella puoliskolla yhtiön eduksi.

Emersonin nettotulosmarginaali on viimeisten vuosien aikana liikkunut 10 – 13 prosentin tasolla. Yhtiön ohjeistusten perusteella tilikauden 2022 marginaali nousisi yli 13 prosenttiin. Kannattavuuden parantumista tukisi yhtiön käynnissä olevat tehostusohjelmat.

OSINGON KESTÄVYYS

Emerson on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa nyt 65 vuoden ajan. Vuodesta 2015 alkaen osinko on kuitenkin noussut varsin vaatimatonta vauhtia eli noin 1 – 2 prosenttia per vuosi.

Marraskuun osinko nousi 0,515 dollariin aiemmasta 0,505 dollarista. Tämä osinko on juuri irronnut. Seuraavan 12 kuukauden osingon arvioin olevan 2,07 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton.

Osingon suhde tulokseen ja rahavirtoihin ovat viimeisen 4 vuoden aikana olleet noin 50 – 60 prosentin tasolla.

Emersonilla oli tilikauden 2021 lopussa käteistä 2,35 miljardia dollaria, kun nykyisiin osinkoihin kuluisi noin 1,24 miljardia dollaria. Yhtiö pystyisi siis maksamaan melkein kahden vuoden osingot pelkästään kassansa avulla.

Emersonin osinko on kestävällä tasolla (yhtiö ostaa myös omia osakkeita), mikä antaa tukea sille, että osinko nousee jatkossakin.

VELKOJEN HOITOKYKY

Emersonin strategiana on konservatiivinen rahoitusrakenne, mikä näkyykin omavaraisuusasteen noin 40 – 45 prosentin tasossa. Lukuisat yritysjärjestelyt eivät ole nostaneet yhtiön velkaisuutta mitenkään merkittävästi.

Konservatiivisesta rahoitusrakenteest huolimatta yhtiön pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat pysyneet hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla.

Korollisia velkoja oli tilikauden 2021 lopussa yhteensä 6,7 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa oli 4,3 miljardia dollaria. Nettovelkaantumisaste (gearing) on parin viime vuoden aikana parantunut 50 prosentista 40 prosenttiin.

Voitonjaon jälkeinen vapaa rahavirta on viimeisen 4 vuoden aikana ollut keskimäärin 420 miljoonaa dollaria. Tilikaudelle 2022 yhtiö ohjeistaa vapaan rahavirran olevan 3,1 miljardia dollaria ja voitonjaon (ml. omien osakkeiden ostot) noin 1,5 – 1,7 miljardia dollaria. Eli kassaan tulisi vuonna 2022 noin 1,5 miljardia dollaria. Tällaisilla summilla (400…1 500 mUSD) 4,3 miljardin dollarin nettovelat saisi kuitattua 5 – 10 vuoden aikana.

Voidaan todeta, että Emersonin velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

ARVONMÄÄRITYS

Lähdin arvonmäärityksessä siitä, että tulevien vuosien liikevaihdon kasvu olisi noin 4,0 – 5,0 prosenttia, mitä tukisi Emersonin yhtiöjärjestelyihin tukeutuva kasvustrategia.

Emersonin liiketulosmarginaali on viimeisten vuosien aikana ollut pääsääntöisesti 16 – 17 prosentissa. Arvioin yhtiön suhteellisen kannattavuuden jatkavan kohentumistaan yhtiön tehostusohjelmien tukemana niin, että marginaali olisi jatkossa noin 17 – 18 prosentin tasolla.

Osinko nousisi ennusteissani noin 0,04 – 0,08 dollarin vuositahdilla niin, että tilikaudella 2025 osinko olisi 2,20 dollarin tasolla. Osinko asettuisi noin 40 – 50 prosenttiin tuloksesta sekä vapaista rahavirroista. Kuten edellä jo todettiin, niin viime vuosina osinkosuhde on ollut 50 – 60 prosentin tasolla, joten tähän nähden osinkokehitys voisi olla ennustamaani ripeämpää tai yhtiö voisi tehdä hieman reippaampia omien osakkeiden ostoja.

Ennusteissani omavaraisuusaste nousisi hieman noin 50 – 55 prosenttiin ja gearing laskisi alle 10 prosenttiin. Näillä lukemilla yhtiölle jäisi hyviä mahdollisuuksia tehdä jatkossakin lisää yhtiöjärjestelyitä.

Osakkeen arvoksi sain 92,60 dollaria eli osake olisi suhteellisen kohdilleen hinnoiteltu (osake 97,42 USD).

JYRKIN LISTA

Jyrkin lista löytyy valikon kautta ”ANALYYSIT > JYRKIN LISTA” tai suoraan linkistä https://piksu.net/jyrkin-lista/
Lista koostuu tällä hetkellä Suomi (26 yritystä), Ruotsi (14) ja USA (26) -yhtiöistä.

Emersonin arvonmäärityksen PDF (versio 11.11.2021) on tämän kirjoituksen liitteenä.

emr-2021-11-11.pdf

Emerson Jyrkin lista sijoituskohteena

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan