Ennustukset 2020-luvulle päivitys 4

Kevyttä Sijoittaminen Talous Yhteiskunta

Tein arvioita todennäköisyyksille vuoden 2019 lopussa tämän vuosikymmenen reaalisesta talouskasvusta Suomessa, Yhdysvalloissa ja Euroalueella. Lisäksi määrittelin todennäköisyyksiä osakeindeksien, kuten S&P500:n, kotipörssimme Omhex Capped Gi:n ja Dax30:n (nykyään Dax40) maksimipistemäärille tämän vuosikymmenen lopussa. Aiemmin mainittujen lisäksi arvioin tiettyjen poliittisten tapahtumien todennäköisyyksiä. Jokaisen täytyy muistaa, että todennäköisyydet muuttuvat uusien tapahtumien vuoksi, joten niiden päivittäminen on tärkeää. Tässä kirjoituksessa julkaisen uudet todennäköisyydet neljän vuoden kuluttua ensimmäisestä ennusteesta, kerron miksi ne ovat voineet muuttua ja yritän hieman perustella muutoksia. Suluista löytyvät edelliset arviot todennäköisyyksistä ja toteutuneista vuosimuutoksista. Mainittakoon vielä, että käytän BKT-lukuihin vuoden 2015 dollaria kaikkien maiden osalta, koska euromääräisiä Suomen ja euroalueen inflaatiokorjattuja lukuja on yllättävän vaikea löytää. Lukujen lähteinä ovat Maailmanpankin tilastot. Nyt on vuorossa todennäköisyyksien neljäs vuosittainen päivitys.

Reaalisen vuosittaisen BKT-kasvun ennustuksia uudelle vuosikymmenelle, suluissa todennäköisyyspäivitykset ja toteutuneet vuosimuutokset:

Suomi: Lähtötilanne 254.74 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste: 75%:n todennäköisyydellä alle +2%:ia vuosittain. Vuoden 2029 BKT:n oltava alle 310.5 miljardia vuoden 2015 dollaria. Uusin ennuste 83%

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanhin): (83%, 80%, 77%, 77%, 75%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanhin) (+2.7%, +3.0%, -2.2%)

Vuoden 2022 lopussa BKT 261.66$ miljardia. Keskimääräinen vuosittainen muutos 0.9%:ia 2019 loppu → 2022 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kolmen vuoden muutos esillä neljän vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

Yhdysvallat: Lähtötilanne: 19930 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste: 60%:n todennäköisyydellä alle +2%:ia vuosittain. Vuoden 2029 lopussa BKT:n oltava alle 24294 miljardia vuoden 2015 dollaria. Uusin ennuste 75%

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanhin): (75%, 70%, 70%, 65%, 60%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanh) (+1.9%, +5.9%, -2.8%)

Vuoden 2022 lopussa BKT 20930 miljardia vuoden 2015 dollaria. Keskimääräinen vuosittainen muutos 1.6%:ia 2019 loppu → 2022 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kolmen vuoden muutos esillä neljän vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

Euroalue: Lähtötilanne: 12620 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste. 60%:n todennäköisyydellä alle +1.5%:ia vuodessa eli 2029 lopussa Euroalueen reaalisen BKT:n oltava alle 14646$ miljardia vuoden 2015 dollaria. Uusin ennuste 75%:ia.

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanhin): (75%, 72%, 67%, 65%, 60%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanh) (+3.4%, +5.9%, -6.1%)

Vuoden 2022 lopussa BKT 12920 miljardia vuoden 2015 dollaria. Keskimääräinen vuosittainen muutos 0.9%:ia 2019 loppu → 2022 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kolmen vuoden muutos esillä neljän vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

 

Ennen ensimmäisten todennäköisyysarvioiden tekoa minulla ei ollut tietoa pandemiasta, joten luvuissa ne eivät näkyneet. Pidemmällä aikavälillä sillä ei ole suurta merkitystä, joten se ei paljoa muuttanut todennäköisyyksiä. Vain Yhdysvaltojen kohdalla todennäköisyyden arviointi on vaikeutunut ajan. Sosialistisen rahanjaon lisääntyminen tuhoaa maan talouden perusteita, mutta toisaalta maan massiiviset rahanpainamiset kasvattavat taloutta lyhyellä aikavälillä. Euroalueen talouden näkymä on huono. Euroalueen suuret taloudet ovat vaikeuksissa maailmankaupan sakkaamisen vuoksi ja tämä kehitys jatkuu seuraavat 2-3 vuotta rahan hinnan noustessa normaalitasolle. Mittavat koronlaskut voivat kiihdyttää Euroalueen taloutta, mutta ne eivät nosta tuottavuutta mikä ratkaisee Euroalueen kohtalon tällä vuosikymmenellä. Suomen kohtalo on myös vahvasti sidottu euroalueeseen. Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Kongressin ja Senaatin paikkojen kohtalot 2024 vaaleissa voivat tuoda lyhytaikaista helpotusta sakkaavaan talouteen. Seuraavat yhdistelmät: Trump, Demokraatit, Demokraatit ja Biden, Demokraatit, Demokraatit voivat palauttaa vuosikymmenen alun sosiaalisen rahanjakopolitiikan takaisin. Tämän myötä myös muut maailman taloudet piristyvät. Myös yhä todennäköisempi 3. maailmansota voisi tuoda buustin maailmantalouteen. Tätä viimeistä vaihtoehtoa ei kukaan täysjärkinen toivo.

Alkuperäisiä ennusteita osakeindeksisijoituksille uudeksi vuosikymmeneksi

Tilanne ensimmäisten ennusteiden aikana: Osakekurssit olivat korkealla vuoden 2019 viimeisenä pörssipäivänä. varsinkin Yhdysvalloissa syklisen P/E:n mukaan (S&P500) joka oli yli 30. Suomessa arvostustaso sen mukaan on noin 25. Saksassa oltiin hieman alle 20:n. Lähtötasoilla on merkitystä, kun ennustetaan tulevaa. Sitä pitää toki verrata pörssien historiallisiin tuottoihin. Reaaliset vuosituotot ovat olleet Yhdysvalloissa vajaa 7%:ia. Saksassa Dax30:n tuotto on ollut samaa luokkaa vuodesta 1992 lähtien sillä oletuksella, että löytämäni lukema 8,95%:ia vuodessa ei sisällä inflaatiota, mutta sisältää osingot. Jos jollakin on paremmat lukemat niin kertokaa ihmeessä. Suomessa vuosittainen tuotto on ollut peräti 10%:ia 1917-2017, kun lähtökohta oli heikko.

Jälkimmäisen lähde: https://www.arvopaperi.fi/uutiset/helsingin-porssiin-sata-vuotta-sitten-sijoitettu-satanen-olisi-tana-paivana-sievoinen-summa/a836b5f2-4071-3b77-9001-28857bee336f

Pörssiennustuksieni päivitystä:

S&P500

Ensimmäinen ennuste: 65%:n todennäköisyydellä alle 5%:ia inflaatiokorjattuna. Lähtöarvo: 3230,78 vuoden 2019 viimeisenä pörssipäivänä. Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 5262 pistettä vuosikymmenen lopussa. (Edellisten vuosien korkea inflaatio muuttaa pistearvoa, mutta en muuta sitä suuren epävarmuuden vuoksi.

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (55%, 60%, 53%, 60%,65%)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (+24.23%-19.44%, +26.89%, +16.26%)

Vuoden 2023 lopussa pistemäärä 4769,83 Keskimääräinen vuosittainen muutos 10.23%:ia neljän ensimmäisen vuoden aikana. Uusin ennuste 55%:ia.

OmHex capped Gi

Ensimmäinen ennuste: 65%:n todennäköisyydellä vuosittainen reaalinen muutos alle 7%:ia. Lähtöarvo: 20469,44 Kahden prosentin inflaatioennusteella vuoden 2029 lopussa pistearvon pitäisi olla alle 48458 pistettä. Todellinen inflaatio selviää vuosikymmenen lopulla. Huom. Indeksi sisältää osinkojen uudelleensijoitukset. Uusin ennuste 74%:ia.

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (74%, 70%, 68%, 68%, 65%)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (-0.61%, -12.69%, +25.34%, +15.65%)

Vuoden 2023 lopussa pistemäärä 25745,65. Keskimääräinen vuosittainen muutos 5.90%:ia neljän ensimmäisen vuoden aikana.

Dax

Ensimmäinen ennuste: Dax30, nykyään Dax40: 65%:n todennäköisyydellä vuosittainen muutos alle 7%:ia. Lähtöarvo: 13249,01 Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 26062 pistettä. Todelliset inflaation ja osinkojen määrät selviävät vuosikymmenen lopulla. Uusin ennuste 70%:ia.

Todennäköisyys päivitykset (Uusin → Vanh): (70%, 72%, 68%, 65%, 65%)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (+20.31%, -12.35%, +15.79%, +3.55%)

Vuoden 2023 lopussa pistemäärä 16751,64. Keskimääräinen vuosittainen muutos +6.04%:ia neljän ensimmäisen vuoden aikana.

Päivitys 4 sanallisesti

Nykytilanne näyttää siltä, että ensimmäinen arvio tulevista S&P500-indeksin reaalituotoista on ollut hieman negatiivisempi kuin nykyinen. Sen sijaan muiden indeksien arviot ovat nykyään negatiivisempia. Suurin arvoitus ennustusten toteutumiseen on keskuspankkien rooli niin Yhdysvalloissa kuin Euroalueella. Mikäli ne eivät ala puskemaan rahaa markkinoille ja laskemaan korkoja niin todennäköisyydet ennustusten toteutumiselle kasvavat. Pidän keskuspankkeja suurimpina ja oikeastaan ainoina epävarmuustekijöinä pörssiennustusteni toteutumiselle. Tämä koskee nykytiedon mukaan enemmän Fediä kuin EKP:tä. Ensimmäinen on rahoittanut valtion sosiaalista rahanjakopolitiikkaa joka alkoi Trumpin kaudella pandemian seurauksena. Mikäli Yhdysvaltojen talous sakkaa uudestaan niin se voi olla todennäköinen vaihtoehto mikäli 2024 vaalit antavat sille mahdollisuuden.

 

Todennäköisyyksiä poliittisille tapahtumille uudelle vuosikymmenelle:

Suurvaltojen välisen sotilaallisen konfliktin syntyminen (Käytännössä 3. maailmansota, jossa mukana ovat Yhdysvallat ja Kiina.): 45% (35%, 35%, 25%, 20%)

Bernie Sandersin kaltaisesta sosialistista tulee Yhdysvaltojen presidentti 20% (20%, 30%, 35%, 40%)

Joku muu maa kuin Iso-Britannia lähtee EU:sta: 45% (40%, 33%, 25,%, 25%)

Ensimmäistä kertaa todennäköisyyksiä arvioidessani en ottanut huomioon Naton ja Venäjän mahdollista sotilaallista konfliktia. Sen todennäköisyys on selvässä kasvussa. En usko Naton ja Venäjän suoraan konfliktiin ilman Kiinan Taiwanin valtaamisyritystä. Venäjä on heikentynyt niin paljon, että on selvää ettei se voi ryhtyä Naton kanssa sotimaan ilman Kiinan ja muiden maiden apua ja useampaa rintamaa niin Taiwanissa kuin lähi-idässä. Taiwanin valtaamisyrityksen todennäköisyys on nousussa.

Ymmärrykseni Yhdysvaltain poliittisesta tilanteesta on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Ymmärrän paremmin järkevän kolmanneksen motiiveja eikä moni asia viittaa sosialistiseen presidenttiin vielä tällä vuosikymmenellä vaikka ääripäiden eli kahden kolmanneksen välinen vastakkainasettelu ei ole maassa vähentynyt eikä se tule Yhdysvalloissa vähenemään vähään aikaan. Heidän välinen kuilunsa on vain pahentunut ja pahenee entisestään. Molemmat puolueet muokkaavat vaalilakeja mieleisikseen hallitsemissaan osavaltioissa. Tätä on jatkunut jo pitkään ja se on vain pahentunut viime aikoina.

Bernie Sandersin kaltaisen ehdokkaan todennäköisyys nousta presidentiksi on mielestäni pienentynyt merkittävästi, koska keskitien kulkijat ratkaisevat vaalit ääripäiden ollessa suunnilleen yhtä suuret. Sen sijaan Demokraatit voivat muuttua puolueena entistä sosialistisemmiksi ja Republikaanit oikeistolaisemmiksi. Tällä vuosikymmenellä on vain kahdet presidentinvaalit eikä 2024 vaalit voittava presidentti ole vielä avoimen sosialistinen. Tämä ei tarkoita sitä etteikö uusi presidentti voisi harjoittaa sosiaalista talouspolitiikkaa. Tämän vuoden jälkeen jää yhdet vaalit mahdollisuudeksi sosialistiselle vaihtoehdolle. 2030-luvulla sosialistinen presidentti on sen sijaan todennäköisempi kuin tällä vuosikymmenellä suurten ikäluokkien ollessa enimmäkseen poissa vaaleista. Millenniaalit ovat sosialistisempia kuin muut äänestyskelpoiset suuret ikäluokat tällä vuosikymmenellä.

Arvioni vähintään yhden maan EU-erosta on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Unkari tulee ensimmäisenä mahdollisuutena mieleen. Sille ero olisi tosin kallis paukku, koska maa on riippuvainen EU-rahoituksesta. Unkarin oma lähtö ei ole todennäköinen. Sitä todennäköisempi on Unkarin ulossavustus.

Vielä vastuunvapautuslauseke. Olen huono ennustamaan, etenkin pörssien liikkeitä. Älkää siis uskoko näitä ennustuksia vaan tehkää omanne. Kirjoituksen julkaisun tarkoitus on vähentää mahdollisuuksiani valehdella itselleni olleeni oikeassa tulevaisuudessa. Lisäksi näiden asioiden miettimisen pitäisi tuottaa realistisempia odotuksia tulevaisuudesta.

Hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta!

-Tommi T

ennustukset 2020-luvulle Euroalue maailmantalous pörssit Suomi Yhdysvallat

Related Posts