Että tämmöisiä markkinatalouden puolustajia

Olen arvostellut täällä puoluetta jos toista talouskysymyksissä, joten jo tasapuolisuuden nimissä ja uskottavuuteni säilyttämiseksi lienee paikallaan suomaista taas yhtä puoluetta – tai tarkemmin sen nuoriso-osastoa, kokoomusnuoria. Puutun asiaan Piksussa sen takia, että kokoomusnuoret ovat markkinatalouden äänekkäitä kannattajia, ja kannatan markkinataloutta itsekin. Nyt on kuitenkin minulla ja muillakin markkinatalouden kannattajilla vaarana leimautua joukkoon ja asioihin, joita en ainakaan itse kannata, joten kritiikin kautta kulkeva puolustuspuhe sallittakoon.

Kokoomusnuorilla on rajuista kannanotoista pitkä perinne. Sen liittokokouksen linjauksista tulenaroin on vaatimus kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävän lain poistamisesta. Puheenjohtaja Susanna Kosken mukaan ihmistä ei pitäisi tarkastella lainsäädännössä ryhmän jäsenenä, vaan yksilönä. Perustelu sinänsä on kaukana rasismista, joksi se on hiukan hätäisesti leimattu. Länsimaisen oikeusvaltion keskeisen periaatteen mukaan kansalaiset ovat lain edessä yksilöitä, eivät jonkun yhteisön edustajia. Kukaan ei ole oikeudellisesti vastuussa toisten teoista, edes perheenjäsentensä.

Oikeusvaltiossa jokainen myös saa päättää ainakin lain edessä, mihin sosiaalisiin viitekehyksiin hän samastuu. Vaikka joku olisi asunut ikänsä Helsingissä, ei hänen tarvitse kokea olevansa helsinkiläinen. Maahanmuuttajalla on oikeus päättää itse, mikä on hänen suhteensa kulttuuritaustaansa. Duunari saa mieltää itsensä aatelisporvariksi ja miljonääri rasvapeukalokommunistiksi. Muut ihmiset näkevät asian luultavasti toisin, ja suhtautuvat sinuun muulla kuin toivomallasi tavalla. Mutta oikeudellista velvoittavuutta toisten sosiaalisilla määritelmillä ei lähtökohtaisesti ole.

Eikö sitten ole loogista, ettei laki tunnustaisi kansanryhmän kaltaisia kollektiivisesti määriteltyjä rajoitteitakaan? Kokoomusnuorten päättelyssä on kuitenkin paha vika. Kyseinen laki ei rajoita kansalaisten toimintaa ryhmänä, vaan vihamielisestä kansankiihotuksesta jokainen vastaa vain omalta kohdaltaan, yksilönä. Se, että rikoksen kohteeksi määritellään jonkinlaisen yhteisön jäsenet, ei sodi oikeusvaltion periaatteita vastaan.

Juuri yksilökeskeisen yhteiskunnan puolestapuhujien pitäisi torjua jyrkästi ilmiöt, joissa ihmiset typistetään vain minkä tahansa yhteisön jäseniksi. Natseille juutalaiseen uskontoon tai sukujuureen kuuluneet eivät olleet yksilöitä, vaan saastainen kollektiivi. Vainottujen henkilökohtaista suhdetta juutalaisuuteen ei kysytty.

Yksilökeskeisten arvojen mukaista olisi tuomita ihmisten kaikenlainen kollektiivinen määrittely. Jo kansanryhmästä puhumisen pitäisi haiskahtaa rikokselta tai ainakin asiattomalta stereotypioinnilta, koska se korostaa ulkopuolisten lätkäisemää yhteisöllistä identiteettiä. Ryhmäviha on mahdollisimman kaukana yksilöllisten erojen, oikeuksien ja vapauksien kunnioittamisesta. Kokoomusnuorten johtopäätökset ovat heidän omien julkituotujen arvojensa kannalta täysin epäloogisia, ja tässä muodossa vastenmielisiä.

Ryhmäviha ei erottele kohteitaan, eikä piittaa oikeusvaltiolle ominaisesta henkilökohtaisesta vastuusta ja sen rajoista. Eikä ryhmäviha ole mitä tahansa keskustelua. Vaikkapa tämä on ryhmävihan luonteista kansankiihotusta: ”Kaikki sijoittajat ovat roistoja, jotka imevät lähimmäisten veren. Kaikki sijoittajat ovat arvottomia saastoja. Heidät pitäisi hakata ja viedä keskitysleiriin, jotta yhteiskunta tervehtyisi.” Esimerkki ei tietystikään ole sattumanvarainen, juuri tällaisilla ryhmäviha-argumenteilla sosialistisissa diktatuureissa terrorisoitiin valtavia määriä ihmisiä, joilla ei ollut mitään mahdollisuuksia puolustaa itseään epämääräisimpiäkään syytöksiä vastaan.

Mutta ei se tarkoita, etteikö demokraattisessa oikeusvaltiossa saa keskustella kriittisesti. Asiallista argumentointia olisi vaikka tämä: ”Sijoittaminen on itsekästä ja omaa etua ajavaa toimintaa, joka yhteiskunnan kokonaisedun nimissä on kiellettävä.” Vaikka olen eri mieltä väitteen johtopäätöksestä, en tuomitsisi sitä ryhmävihaan perustuvaksi kansankiihotukseksi, vaan legitiimiksi poliittiseksi kannaksi, joskin tyhmäksi. Näiden asioiden välillä kulkee raja, ja lain ja oikeuslaitoksen on syytäkin sitä valvoa. Riippumatta siitä, mitä ryhmiä ja millä summittaisilla perusteilla vainotaan.

 

21 thoughts on “Että tämmöisiä markkinatalouden puolustajia

 1. Erinomainen kirjoitus

  Lisättäköön se, että vihapuheen käsite on saatu muka ongelmaksi Suomessa, jossa väki on sentään hyvinkin homogeenista. Kuitenkin vihapuhe on kriminalisoitu kaikissa viidessä maanosassa ja kymmenissä sivistysmaissa – joukossa hyvinkin heterogeenisiä väestöpohjia. Miksi ihmeessä määrittely olisi juuri Suomessa vaikeaa? http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech  

  1. Neuvostoliitto ei koskaan kuollut

   Yllyttäminen rikolliseen toimintaan on rangaistavaa ilman vihapuhepykäliäkin.

   Eihän vihapuheen käsitteessä ole mitään vaikeaa, vaan kansanryhmän käsitteessä. Asian A sanominen ryhmästä X on vihapuhetta, mutta saman asian sanominen ryhmästä Y ei ole. Tämä oli Kokoomusnuorten pointti. Tasa-arvo tarkoittanee sitä, että jonkin ryhmän jäsen on tasa-arvoisempi kuin jonkin toisen.

   Voiko esimerkiksi muslimeista käyttää samanlaista kieltä kuin lestadiolaisista? Onko pissa-Jeesus taidetta mutta pissa-Muhammed jumalanpilkkaa?

    

   1. Ei tuossa ole ongelmaa

    Asiat eivät ole samanarvoisia. Wikipediassa sanotaan, että "Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan."

    Siis puheen tarkoitus on että joku alkaa mahdollisesti sen seurauksena väkivaltaiseksi tai syrjimään jotain porukkaa. Jos sanon, että Jeesus oli pedofiili, niin ei ole uskottavaa kenenkään alkavan uskovaisia sorsimaan tuon takia. Jos sanon saman Muhametista niin on mahdollista hyvinkin jonkun alkavan sorsimaan kansanryhmää tämän takia. Oikeus sitten punnitsee onko puhe laissa tarkoitettua kiihotusta. Siihen vaikuttaa myös kuinka suurelle porukalle asiani esitän. On aivan eri asia jos minä pidän blogia jota kukaan ei lue ja sanon, että M. on pedofiili tai jos saman sanoo HA jolla on tuhansia lukioita.

   2. Finlex

    Asiat eivät ole samanarvoisia. Wikipediassa sanotaan, että "Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan."

    Tässä kohtaa lienee sopivaa viitata Suomen lain määritelmään asiasta:


    10 § (13.5.2011/511)
    Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

    Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


     

    Siis puheen tarkoitus on että joku alkaa mahdollisesti sen seurauksena väkivaltaiseksi tai syrjimään jotain porukkaa.

    Tämä on oma tulkintasi. Kuten pykälässä sanotaan, pelkkä sellaisen tiedon, jossa panetellaan jotain ryhmää, asettaminen yleisön saataville riittää.

    Jos sanon, että Jeesus oli pedofiili, niin ei ole uskottavaa kenenkään alkavan uskovaisia sorsimaan tuon takia. Jos sanon saman Muhametista niin on mahdollista hyvinkin jonkun alkavan sorsimaan kansanryhmää tämän takia. Oikeus sitten punnitsee onko puhe laissa tarkoitettua kiihotusta. Siihen vaikuttaa myös kuinka suurelle porukalle asiani esitän.

    Olisiko mahdollista, että aamulla autolla töihin lähtiessäsi ajaisit pienen lapsen yli? Mikä rangaistus olisi sinulle oikein tällaisesta mahdollisesta rikoksesta?

    Oikeus tosiaankin asian punnitsee, kirjoittajan itsensä ilmoittamalla tarkoituksella ei ole merkitystä. Sillä miten suurelle joukolle asian esittää ei ole merkitystä. Sillä kiihottuiko joku oikeasti kansanryhmää vastaan ei ole merkitystä.

    On aivan eri asia jos minä pidän blogia jota kukaan ei lue ja sanon, että M. on pedofiili tai jos saman sanoo HA jolla on tuhansia lukioita.

    Tämä on oma tulkintasi. Pelkkä asettaminen yleisön saataville riittää.

    En olisi uskonut, että sekä "1984" että "Eläinten vallankumous" ovat elävää todellisuutta 2010-luvun Suomessa.

    Eikö olisi helpompaa ja kaikille reilumpaa, että kyseisen pykälän kohdalla ilmoitettaisiin, että perustuslain yhdenvertaisuusperiaate ei ole voimassa ja lueteltaisiin ne kansanryhmät, jotka erityistä suojelua nauttivat sekä ne kansanryhmät, jotka eivät voi tällaista suojelua odottaa (tavalliset suomalaiset)? Samalla voitaisiin ilmoittaa kielletyt puheenaiheet.

     

     

   3. Isoisäni tappoi vihapuheiden kiihottamana

    Minun isoisäni istui runsaat puoli vuotta Tammisaaren vankilassa niiden tekojen takia, joihin vihapuheet hänet innostivat. En tiedä tappoiko hän ketään. Sen tiedon hän vei hautaansa. Suomessa oli siihen aikaan paljon muitakin vihapuheiden takia toiseen kansanryhmään tympääntyneitä. Viitisenkymmentä tuhatta suomalaista kuoli vihapuheiden aiheuttamaan keskinäiseen vihanpitoon. Meillä käytiin sisällissota kansanryhmien välillä.

    Frans Emil Sillanpää kuvaa tuota aikaa hyvin esimerkiksi kirjassaan "Hurskas Kurjuus" ja Ilmari Kiannon "Punainen viiva" alleviivaa sitä kansankiihoitusta kansanryhmiä vastaan, jota silloin harjoitettiin. Molemmat ovat tarkkanäköisten aikalaisten kuvauksia.

    Frans Emil Sillanpää ruotii sitä, miksi keskinäiseen väkivaltaan ajauduttiin juuri vuonna 1918 vaikka yhteiskunta oli jo kehittynyt huomattavasti oikeudenmukaisemmaksi kuin vaikkapa vuonna 1867…1868 jolloin 9% kansasta kuoli nälkään samaan aikaan kun maasta vietiin enemmän viljaa kuin tänne tuotiin. Työväenpuolue oli vuonna 1907 saanut ehdottoman enemmistön eduskunnassa ja monet konkreettiset asiat olivat alkaneet parantua. Tuon mykistävän keskinäisen väkivallan ilmapiirin syntymisen kuvaaminen on tyypillistä kaikille tuon aikakauden kirjailijoille. Vastaus piilee siinä miten ihmiset näkivät omien onnettomuuksiensa syyt vieraan, vihattavan kansanryhmän aikaansaannoksina. Viha syntyi vihapuheista, joissa tuota vihaa ja luokkatietoisuutta lietsottiin. 

    Voivatko nuo kauheat ajat palata? Kyllä ne voivat. Vihapuheisiin pitää tarttua aina, kun niiden taso ylittää kohtuuden rajat. Kyllä demokraattinenkin valtio voi sortua sisäiseen vihanpitoon. Siitä meillä on esimerkkinä Saksan 20- luvun parlamentaarinen Weimarin tasavalta, joka sortui kuitenkin 30- luvulla vihapuheiden pohjalle rakentuvaksi autoritaariseksi järjestelmäksi.

   4. Halla-aho

    Nämä foorumilaiset ovat niin tuohtuneita Halla-ahon tuomioista, että aivan puistattaa. Korkeimman oikeuden tuomio on oikein hyvin perusteltu.

    Kyllä tarkoituksella on kovasti merkitystä kun haemme oikeudenmukaisuutta. On aivan eri asia jos joku ajaa varovaisuudesta huolimatta lapsen päälle ja lapsi kuoleee kuin jos hän suunnitellusti ja tahallaan tekee saman asian. Halla-aho tekee näitä kirjoituksiaan saadakseen seuraajiaan ja todistettavasti hän on saanut niistä paljon hyötyö kuten vaikka päässyt suurella äänimäärällä kansanedustajaksi.

    Suomen lakiin on tuotu näitä vihapykäliä kun kansainväliset sopimukset ovat niitä vaatineet. Nämä kansainväliset sopimukset menevät velvoittavuudessaan Suomen Perustuslainkin ylitse (ja hyvä että menevät) jos niissä on ristiriitaa. 

    http://www.kko.fi/58715.htm

   5. Itsepä Halla-ahon otit esille

    KKO:n päätöksessä on suurta ironiaa, joka KKO:lta itseltään lienee jäänyt huomaamatta. Halla-aho halusi esimerkkilausein kritisoida sitä, että eri kansanryhmiä kohdellaan eri tavalla. Syyttäjällä sekä oikeuslaitoksella oli silmiensä alla samanarvoisia lauseita, joiden kohderyhmä oli eri. Syyte ja tuomio tuli vain somaleja koskevasta kohdasta, ei suomalaisia koskevasta kohdasta. Näin ollen KKO tuli ilmoittaneeksi, että Halla-ahon käsitys eri kansanryhmien eriarvoisesta kohtelusta on aivan oikea.

    Mikä kansainvälinen sopimus vaatii Perustuslain 6. §:n kumoamista?

     

   6. Trollaajalle

    Hatunnosto siitä, miten olet onnistunut lietsomaan ”keskustelua”. Jos nyt kuitenkin irrallisten tokaisujen asemesta vastaat itse, miksi vihapuhe on kriminalisoitu kymmenissä ns. läntissä demokratioissa ja miksi juuri Suomessa siitä pitäisi luopua. Jos vastausta ei tule, kehotan luopumaan trollin ruokkimisesta. Kyllä Hommafoorumilla joutilaita trollaajia riittää.

   7. Vastausta lienee turha odottaa

    Olenko vaatinut, että juuri Suomessa siitä pitäisi luopua? Kyse on siitä, että miksi vihapuhe yhdestä ryhmästä on sallittu, mutta toisesta ei. Rautalangastako kysymys pitäisi vääntää?

    Ei, en oleta saavani kysymykseeni vastausta.

     

   8. Laki

    Laki on punnintaa ei yksiselitteisiä mekaanisesti sovellettavia sääntöjä. Useasti toisen perusoikeus on toisen perusoikeudesta pois ja tämä on tätä tulkitaan. Tulkinnan vaikeuden ja tavan vuoksi oikeuden symboli on vaaka ei käsiraudat. http://office.microsoft.com/fi-fi/images/oikeuden-vaaka-MP900409268.aspx

    Lainkäytössä pyritään juuri että kaikilla olisi oikeudet hyvässä tasapainossa. 

    KKO:n päätöksessä en näe mitään ironiaa vaan juuri pohdintaa asiasta eri puolilta. Jos nyt lukisit asian vielä kerran ja nyt jopa ajattelisit useammalta kantilta mitä siinä lukee. Näin voi huomata asioissa olevia eri puolia myös niiden takana olevan takapuolen. Tässä säikeessä on aikapaljon taustaa jo väännetty myös rautalangasta. Jos sitä ei ymmärää niin asiassa on jotain perustavaa laatua olevaa ymmärtämättömyyttä ja siihen vammaisuuteen voi mahdollisesti saada kunnalta vammaistukea. Sinun kannattanee asiasta ilmoittaa äidillesi jotta hän pystyisi hakemaan tarvitsemaasi apua ammattilaiselta. 

     

   9. Ja oikeus?

    Laki on punnintaa ei yksiselitteisiä mekaanisesti sovellettavia sääntöjä. Useasti toisen perusoikeus on toisen perusoikeudesta pois ja tämä on tätä tulkitaan.

    Näin varmasti on. Se, miten tämä liittyy juuri käsiteltävänä olevaan aiheeseen jäänee ikuiseksi arvoitukseksi.

     

    Tulkinnan vaikeuden ja tavan vuoksi oikeuden symboli on vaaka ei käsiraudat. http://office.microsoft.com/fi-fi/images/oikeuden-vaaka-MP900409268.aspx

    Minä kun luulin, että oikeuden symboleja ovat myös miekka ja silmäside.

     

    KKO:n päätöksessä en näe mitään ironiaa vaan juuri pohdintaa asiasta eri puolilta. Jos nyt lukisit asian vielä kerran ja nyt jopa ajattelisit useammalta kantilta mitä siinä lukee. Näin voi huomata asioissa olevia eri puolia myös niiden takana olevan takapuolen. Tässä säikeessä on aikapaljon taustaa jo väännetty myös rautalangasta. Jos sitä ei ymmärää niin asiassa on jotain perustavaa laatua olevaa ymmärtämättömyyttä ja siihen vammaisuuteen voi mahdollisesti saada kunnalta vammaistukea. Sinun kannattanee asiasta ilmoittaa äidillesi jotta hän pystyisi hakemaan tarvitsemaasi apua ammattilaiselta.
     

    Näin "laatuisaan" argumenttiin on jo vaikea vastata. "Keskustelu" päättyköön tähän.

     

   10. Hieno tiivistys Kai

    Juuri näin. Suomi on kärsinyt ryhmävihasta aikoinaan kamalan hinnan, eikä mikään estä sen toistumista – muu kuin ihmisten oma toiminta, lakeineen.  Heikki 

   11. Miten on?

    Otsikossa kerrot, että "isoisäni tappoi vihapuheiden kiihottamana", mutta tekstissä "en tiedä tappoiko hän ketään". Miten on?

    Sisällissota, Sillanpää, Kianto, nälänhätä, kapina, Saksa. Miten tästä seuraa se, että jotkin kansanryhmät eivät ansaitse samanlaista lain suojaa kuin toiset?
     

   12. ”Eikö olisi helpompaa ja

    "Eikö olisi helpompaa ja kaikille reilumpaa, että kyseisen pykälän kohdalla ilmoitettaisiin, että perustuslain yhdenvertaisuusperiaate ei ole voimassa ja lueteltaisiin ne kansanryhmät, jotka erityistä suojelua nauttivat sekä ne kansanryhmät, jotka eivät voi tällaista suojelua odottaa (tavalliset suomalaiset)? "

    Sen  vuoksi juuri käytin esimerkkinä sijoittajia ja neuvostodiktatuureja – ettei tämä menisi tähän jänkkäämiseen "tavallisia suomalaisia saa soltavata etc." Laki koskede ketään tahansa: "tai niihin rinnastettavalla perusteella". Jos joku solvaa ja uhkailee sijoittajia kollektivina, täyttää se lain kriteerin. Meitä onkiniemeläisiä pilkataan usein kaduilla ja julkisuudessakin täällä Tampereella (oletetun varakkuuden vuoksi, oletus on yliarvioiva enimmäkseen), mutta ei se nyt kansankiihotuksen kriteereitä ole täyttänyt. Jos täyttäisi (joku alkaisi vaatia vaikka meidän kotiemme turmelemista tms luokkavihan nimissä) niin vaatsisin oikeuslaitokselta toimia. Te lain vastustajat kuvittelette ilman perusteita, että laki koskee vain ennalta määrättyjä ryhmiä, vaikka se periaatteessa koskee ketä tahansa. Näitä tapauksia vain harvoin tulee vastaan, ainakaan Suomessa. Mutta voi tulla.  Heikki

   13. Onkiniemeläiset out of luck

    Onkiniemeläisten onneksi heidän omaisuuttaan suojaa jokin muu kuin 10. pykälä, muuten onkiniemeläiset – suomalaisina humalapäissään geneettisin ominaispiirteen takia tappavat – joutuisivat olemaan huolissaan. Osana enemmistöä heillä ei ole 10. pykälän tarjoamaa suojaa tai kuten Mika Illman Hbl:n haastattelussa asiasta kertoi "Folkmajoriteten är aldrig i behov av samma skydd som en liten utsatt minoritet".

    Laki on niin kuin se sovelletaan.

     

   14. Ryhmistä

    Voiko muslimeista ja lestadiolaisista käyttää samaa kieltä? Tämä on se peruste, jolla tätä lakia arvostellaan. Mutta oikea kysymys on, saako muslimeista ja lestadiolaisista tai kenestäkään vaahdota rikokseen yllyttämisen luonteisesti. Eikä ole perusteltua puhua yleistäen mistään muslimeista homogeenisena joukkona. Kyse on miljoonista ja miljoonista erilaisista ihmisistä. Samaa pätee lestadiolaisiin, kristittyihin, sijoittajiin…  Kyllä maahanmuutosta saa puhua kriittisesti lietsomatta vihaa summittaisilla joukkosyytöksillä. Siitä laissa on kyse.  Heikki

   15. Tämäkin keskustelu kertoo ryhmästererotypioiden osuvan harhaan

    Tämäkin keskustelu muuten todistaa osaltaan, kuinka pätemättömiä kaikenlaiset ryhmäyleistykset ovat. Piksun lukijat ovat valtaosin varmaankin jonkun sortin sijoittajia, ja erilaisten vasemmistodemagogien stereotypian mukaan sijoittajat ovat jonkun sortin äärioikeistolaisia rasisteja. Tai jotain vastaavaa yhdenmukaistavaa sontaa. Mutta kuten näemme, sijoittajat suhtautuvat mm tällaiseen kysymykseen hyvin heterogeenisesti. Tämä pätee yleensä ottaen mihin tahansa yhtä yksilöä suurempaan ryhmään, miten tahansa se määritelläänkin.  Heikki

   16. Koko NL perustui vihan lietsomiseen

    Oliko kommentoija edes täysikäinen NL:n aikaan?

   17. Kyllä

    Oli. Enkä ole edes niin vanha että voisin käyttää vanhuudenhöperyyttä puolustuksena kuten Mauno Primorsk.

     

 2. Ihan hyvä avaus

  Mielestäni asiasta on hyvä keskustella, jos vaikka löytyy lainsäädännöllisiä päällekkäisyyksiä. Ovatko esimerkiksi kunnianloukkaukseen liittyvät lait riittäviä vihapuheen torjunnassa? Erityisesti sananvapautta rajoittavat lait ovat sellaisia, joita voidaan väärinkäyttää ajojahdissa yksittäistä henkilöä kohtaan. Täten niiden perustelujen täytyy olla vahvempia.

  Ohjelmassa oli myös selkeästi hyviä esityksiä. Esitys jumalanpilkkalain poistosta on nyky-yhteiskunnassa järkevän ja oikeudenmukaisen kuuloinen. 

  Kirjoituksen otsikko on harhaanjohtava, kun ei tällä ole tekemistä markkinatalouden kanssa juurikaan. 

Comments are closed.

Related Posts