Investointipankit hyödyntävät sijoituskohteiden arvioinnissa DuPont analyysiä

Investointipankit tekevät osakesijoituksensa tueksi sijoituskohteesta niin sanotun DuPont analyysin. Mutta mikä tämä analyysi on ja miksi se tehdään?

Sijoittaja on kiinnostunut loppujen lopuksi vain siitä miten hyvää nettovoittoa yritys tekee pörssiarvoaan vastaan. Siis montako prosenttia tulee nettovoittoa pörssiosakkeeseen sijoitetulle pääomalle. Tämä luku, nettovoitto/pörssiarvo on loppupeleissä ainoa kiinnostava tekijä. Mutta sen kehitystä on vaikea arvioida, ellei tee tarkempaa arviota. DuPont analyysi on hyvä, yrityksen tilinpäätöstietoihin nojaava menetelmä tarkemman analyysin tekemiseksi.

DuPont anayysi jakaa luvun nettovoitto/pörssiarvo tekijöihin: toiminnan tehokkuus, pääoman tehokkuus, velkavipu ja pörssin arvostuskerroin (prize/book), joiden tulona tuo nettovoitto/pörssiarvo muodostuu. Näitä komponentteja on helpompi verrata saaman toimialan yritysten kesken ja näiden tekijöiden kehittymistä on mahdollista ennustaa paremmin kuin pelkän nettovoiton kehittymistä. Siksi nettovoitto/pörssiarvo jaetaan näihin komponentteihin.

DuPont analyysi sovellettuna pörssisijoittajan käyttöön

Toiminnan tehokkuus

Toiminnan tehokkuus, nettovoitto/liikevaihto, kertoo paljon siitä miten kilpailukykyistä yrityksen varsinainen liiketoiminta on. Tällä tunnusluvulla on helppo verrata saman liiketoiminta-alueen yrityksiä keskenään. 

Pääoman tehokkuus

Pääoman tehokkuus, liikevaihto/pääoma kertoo siitä miten paljon yritys pystyy generoimaan liikevaihtoa tietyllä yritykseen sitoutuneella pääomalla. Saman liiketoiminta-alueen yritykset vertautuvat hyvin keskenään, mutta eri toimialojen yrityksiä ei voi verrata toisiinsa. Pääomaintensiivisillä tuotekehitysaloilla (esim. Intel) on matala pääoman tehokkuus ja korkea toiminnan tehokkuus. Toisaalta taas joillakin palvelualoilla tarvitaan vain vähän pääomaa ja tuo pääoma on tehokkaassa käytössä, mutta taas katteet ovat pieniä ja toiminnan tehokkuus on näin laskien pientä.

Velkavipu

Yrityksellä on taseessaan velkaa jolla yritys yrittää vivuttaa nettovoittoa ylöspäin. Tämä on perusteltua sellaisilla stabiileilla aloilla, kuten sähkölaitosliiketoiminta, jossa sähkön myynnistä saatuihin jatkuviin tuloihin voidaan luottaa. Velkavipu on sen sijaan vaarallinen silloin, jos yritys toimii kovasti volatiililla uuden teknologian osa-alueella tai muulla tavoin suhdanneherkällä toimialalla.

Pörssin arvostuskerroin

Pörssin arvostuskerrion kertoo miten paljon pörssi on vivuttanut yrityksen arvoa suhteessa sen tasearvoon. Tämä luku on monille sijoittajille tuttu book/prize arvo (prize/book on P/B tunnusluvun käänteisluku).

 

Lisää tietoa:

https://en.wikipedia.org/wiki/DuPont_analysis

 

 

 

6 thoughts on “Investointipankit hyödyntävät sijoituskohteiden arvioinnissa DuPont analyysiä

 1. DuPont analyysin tekijät soveltuvat johtoryhmän insentiiveiksi

  DuPont analyysin tekijät soveltuvat hyvin johtoryhmän tulos-tavoitteiden perusteiksi:

  • Pörssin arvostuskerroin on yleensä pääosin toimitusjohtajan vastuulla.  Hän keskustelee sijoittajien kanssa ja esittelee yritystään sijoittajille.
  • Velkavipu ja pääoman tehokkuus ovat monasti talousjohdon ja logistiikasta vastaavien vastuulla. Varastoihin sitoutunut pääoma on selkeästi logistiikan vastuulla. Pääoman tehokkuus on myös osittain liiketoimintayksiksiköistä vastaavien kontolla.
  • Toiminnan tehokkuus on selkeästi liiketoimintayksikköistä vastaavien vastuulla.

  Se, että yrityksen johtoryhmän insentiivit sidotaan (suurelta osin) DuPont analyysistä johdettuihin tavoitteisiin johtaa loppujen lopuksi siihen, että yrityksen johtoryhmän tavoitteet ovat samoja kuin yrityksen hallituksen tavoitteet. Ei tule turhia tavoitteita eikä turhaa tekemistä ja ainakin oleelliset jutut tulee hoidettua. 

 2. mikä on dupont analyysi?

  Onko se sitä että yksinkerainen osamäärä hajoitetaan kertoimiksi vai onko se nimenomaan roe osamäärän hajoittaminen? Wikipedian mukaan näyttäisi olevan jälkimmäistä. Y.o. postauksen tulkitsen että se on ensinmainittu, höh.

  1. Maalaisjärkeä ja soveltamista

   ROE lausuttuna prosentteina (tai suhdelukuna) osakkeeseen sijoitetulle pääomalle on monelle sijoittajalle järkevä mitta. Ja tässä muodossa tuo kaava esiteltiin tässä sijoittajille.

   Huomasit nokkelasti, että tämä pikku muutos oli tehty tuohon wikipedian mainitsemaan kaavaan. Ihan hyvä havainto.

   Kai

   1. Eriasia?

    Mikä on "osakkeeseen sijoitettu pääoma" eli "equity" eli E? Yllä se korvataan maagisesti markkina-arvolla kun taas wikipedian ROE ja dupont artikkeleissa E on equity on "omapääoma". Omapääoma!=marketcap. Dupont analyysi lienee useimmille ROE laskentaa eikä ylläoleva ole sitä.

    PS Ylläoleva on perussijoittajalle kiinnostavampi kuin oikea ROE dupont

   2. Joo. Artikkeli on tosiaan tehty noin.

    Joo. Noin on. 

    Artikkeli oli ehkä harhaanjohtavasti nimetty DuPont analyysiksi vaikka siinä oli tehty "equity" osalta tuo perussijoittajaa palveleva muutos. 

    Tällä tavalla tehty analyysi pitäisi ehkä nimetä uudella tavalla, ettei tulisi väärinymmärryksiä.

    Kai

 3. mikä on dupont analyysi?

  Onko se sitä että yksinkerainen osamäärä hajoitetaan kertoimiksi vai onko se nimenomaan roe osamäärän hajoittaminen? Wikipedian mukaan näyttäisi olevan jälkimmäistä. Y.o. postauksen tulkitsen että se on ensinmainittu, höh.

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.