Juttusarja psykologisista taipumuksista osa 3. Saatavuuden ylikorostaminen

Lajittelematon

Kaikkien aivot vastaanottavat valtavan määrän ärsykkeitä joka päivä. Useiden samanaikaisten ärsykkeiden saapuessa samaan aikaan aivot keskittävät huomion yhteen parhaiten saatavilla olevaan ärsykkeeseen. Aivot säästävät siten energiaa. Saatavilla olevat ärsykkeet vaativat vähemmän energiaa kuin ärsykkeiden etsiminen mielen sopukoista. Saatavuus ei tarkoita automaattisesti tärkeyttä. Aivot vaikuttavat myös saatavuuteen. Asiat, jotka ovat helpompia kaivaa muistista omaavat paremman saatavuuden kuin syvemmältä kaivettavat asiat. Huomion keskittäminen ja kohdistaminen siirtyy helpommin asioihin, tapahtumiin ja toimintaan, joilla on seuraavia piirteitä:

  • liittyvät henkiinjäämiseen
  • toistuvia tai tuoreita
  • uusia tai yllättäviä
  • merkittävät eroavuudet tai epäselvyys
  • keskeneräisiä

Edellämainitut tekijät eivät ole tasavertaisia. Henkiinjääminen on tärkein. Aivot keskittyvät siihen, kun ärsykkeet kilpailevat. Mitä useammin kohtaat saman ärsykkeen sitä saatavammaksi se muuttuu. Suosituilla ideoilla on myös korkea saatavuus. Mainonta toimii parhaiten, kun sitä ei keskeytetä. Jatkuvuus tarkoittaa myös tuoreutta. Seurauksena on, että menneisyys ja nykyhetki ovat paremmin saatavilla kuin tulevaisuus. Valitset todennäköisemmin nyt 100 euroa kuin 120 euroa puolen vuoden päästä. Saatavuus vähenee ajan kuluessa mikäli ärsyke ei esiinny uudelleen.

Uudet tilanteet ja saavat huomion mikäli ne kilpailevat vanhojen kanssa. Tämä tapahtuu, kun vanhojen saatavuus ei ole merkittävä. Tämän vuoksi hieman muutetut ärsykkeet toimivat paremmin kuin samat vanhat ärsykkeet. Yllättävät tapahtumat ovat paremmin saatavilla. Odotuksista poikkeavat tapahtumat saavat ihmisen valitsemaan niihin keskittymisen. Yllättävät perustelut asioille voivat vaikuttaa enemmän tunteisiin ja saada ihmiset paremmin reagoimaan niihin kuin vanhoihin ja tunnettuihin.

Merkittävät erot esineissä, asioissa, teoissa ja ympäristössä suuntaavat huomion niihin. Myös epäselvyydet saavat keskittämään enemmän energiaa, jotta niistä saa selvää. Yksinkertaisen viestin kilpaillessa epäselvän kanssa voittaa jälkimmäinen. Tämä tekee samalla niistä muistettavampia.

Keskeneräiset tekemiset ja tarinat ovat helpommin palautettavissa mielestä. Mikäli jätät tekemisen kesken niin osa aivojesi energiasta kuluu sen ylläpitoon ennen kuin teet sen valmiiksi. Keskeytykset eivät lopeta huomiota, vaikka sitä ei ihminen itse huomaa. Tämän vuoksi ns. multitaskaus ei ole koskaan niin tehokas tapa tehdä asioita kuin keskittyminen yhteen asiaan.

Yksi viime vuosikymmenen huomiota herättävimmistä asioista oli World Trade Centeriin kohdistunut terrori-isku. Se liittyi vahvasti henkiinjäämiseen, koska ihmisiä kuoli siinä. Sen jälkeen iso osa ihmisiä lopetti lentämisen, vaikka se on paljon turvallisempi tapa liikkua kuin auton ajaminen. Se oli uusi ja odottamaton tapahtuma, koska kukaan ei ollut tehnyt ennen vastaavaa eikä juuri ketään odottanut sen tapahtuvan. Lisäksi ero sinisen taivaan ja tumman rakennuksen merkittävä ero teki siitä näytettävistä videoista muistettavampia.

Taipumuksesta hyötymisestä ja sen negatiivisten vaikutusten vähentämisestä

Saatavuutta hyödynnetään parhaalla tavalla antamalla sen toimia vihjeenä muiden taipumusten hyödyntämisessä, käytöksen muokkaamisessa tai toiminnan aloittamisessa. Saatavuutta kannattaa hyödyntää oman ympäristönsä muokkaamisessa. Lisäksi ympäristöä voi muokata vähentämällä saatavilla olevien ei-haluttua toimintaa lisääviä vihjeitä. Kaikkia niistä ei tarvitse yrittää vähentää. Keskittyminen vähiten haluttua toimintaa tuottavien vihjeiden piilottaminen riittää. Mikäli haluttu ja ei-haluttu toiminta sulkevat toisensa pois niin jälkimmäisen saatavuus pitää blokata piilottamalla se ensimmäisen taakse. Jokaisen kannattaa hallita mahdollisimman paljon ärsykkeittensä saatavuutta. Tämän tärkeys moninkertaistuu kun on tärkeää tekemistä.

Ensimmäisellä on yleensä korkein saatavuus ja siitä tulee usein suosituin valinta. Jos ihmisiltä kysyy mikä hybridiauto heille tulee mieleen niin se on suurella todennäköisyydellä Prius. Kun ensimmäinen on päässyt ihmisten mieliin niin toisen täytyy olla monta kertaa parempi, jotta se voi viedä ensimmäisen paikan. Ole siis ensimmäinen mitä ikinä teetkin. Tämä näkyy hyvin ryhmäpaineen vaikutuksessa. Jos ei voi olla ensimmäinen niin on kehitettävä uusi lähestymistapa. Tällöin ei tarvitse saada muutettua ihmisten mielipiteitä. Lisäksi on syytä ajatella onko suosituin oikeasti parhain.

Eipä muuta tällä kertaa,

-Tommi T

juttusarja psykologisista taipumuksista psykologiset taipumukset Saatavuuden ylikorostaminen

One thought on “Juttusarja psykologisista taipumuksista osa 3. Saatavuuden ylikorostaminen

  1. Minusta nuo keskeneräiset työt, epäselvyydet ja muut huomiota ylenpalttisesti vievät häiritsevät tekijät pitäisi siivota ripeästi pois.
    Kaikki sujuu paremmin ja aikaa jää luovuuteen kun nuo häiritsevät tekijät ovat poissa.

Comments are closed.

Related Posts