Kehitysapu korvautumassa muilla eettisillä arvoilla

Maailmantalouden kasvu on korkeinta siellä, missä bruttokansantuote henkeä kohden on kaikkein heikoin. Tämä on pelkästään hyvä asia. Merkittäviä muutoksia seuraa siihen, mikä maailmassa koetaan eettisesti arvokkaaksi. Perinteinen kehitysapu menettää merkitystään ja tilalle tulee muita asioita, joissa ihmiset voivat osoittaa yhteisvastuuta ja korkeaa moraalia.

Ostovoimapariteetilla painotettu bruttokansantuote henkeä kohden (Lähde imf)

Mitä ovat nämä uudet moraalisen keskustelun otsikot? Seuraavassa muutamia:

  • Tuloerot maiden sisällä kasvavat. Ne jotka pystyvät olemaan mukana rakentamassa uusia tuotteita yhä suuremmille globaaleille markkinoille saavuttavat merkittävän tulotason. Huippuosaaminen on yhä arvokkaampaa. Tästä seuraa tarvetta tasoittaa tuloeroja ja keskustelua käydään siitä mikä on oikein ja mikä on kohtuullista. Mutta tuloeroja ei koeta yhtä merkittäväksi haitaksi kuin vain sata vuotta sitten. Silloin ihmisten tarpeet olivat yhteismitallisia; puutetta oli ruuasta vedestä ja lämmöstä. Nyt tarpeet ovat yhteismitattomia; yksi harrastaa dragster autoja toinen kirjallisuutta ja kolmas purjehdusta. Ei löydy enää eettistä mantraa, joka vetoaisi kaikkien oikeudentuntoon kun ei löydy enää yhteistä mielipidettä siitä paljonko yhden henkilön on oikeus kuluttaa esimerkiksi purjehdusharrastukseensa. Elämme erilaisessa yhteiskunnassa.
  • Ympäristötietoisuus on tullut merkittäväksi keskustelunaiheeksi. Yksittäinen maa voi tärvellä kaikkien yhteistä ympäristöä ja on luonnollista että asiasta käydään kansainvälistä keskustelua.
  • Diversiteetin hyväksyminen ja kanssaihmisten parempi ymmärtäminen on eräs trendi. Viihdeteollisuus osaa opettaa ihmisiä aivan eritasoisella tavalla kuin silloin, kun lähimmäisen ymmärtämisen tietotaito syntyi raamatun, koraanin, Bhagavad gita ja Buddhan opetusten kautta. Nyt ymmärrys elämään ja ihmisiin tulee kotikadun ja salkkareiden välittämänä ja tuo opetus on paljon monipuolisempaa ja rikkaampaa. Ja ihmisillä on enemmän aikaa olla inhimillisiä ja kuluttaa viihdettä. Niinpä tämän päivän ihminen on erilainen. 

One thought on “Kehitysapu korvautumassa muilla eettisillä arvoilla

  1. Moraalisen keskustelun otsikot

    Maailma on suljettu ja rajallinen systeemi, jonka tulisi tarjota asukkailleen riittävät "resurssit" niin aineelliseen kuin henkiseen hyvinvointiin. Näin ollen nostaisin keskustelun lähtökohdaksi ympäristön ja kanssaihmisten huomioon ottamisen sekä kohtuullisuuden. Tämä kyky on meiltä kadonnut nykyisessä "minulle, kaikki ja heti"-yhteiskunnassa. Länsimaisessa kulttuurissa olemme määritelleet vapaan markkinatalouden tavoitteeksemme. Toimiakseen markkinatalous tarvitsee tervettä kilpailua ja laaja-alaista, vaurasta asiakaskuntaa, joka voi tehdä valintoja tarpeidensa mukaan. Henkisen hyvinvoinnin perusta on oikeudenmukaisuudessa.

Comments are closed.

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com