Koronan jälkeinen kysyntäpiikki parantaa yritysten tuloksia ja antaa nostetta osakkeille

Sijoittaminen

Koronan hellittäessä syntyvä kulutuspiikki nostaa tuotteiden hintoja. Romahtavatko osakkeet? Eivät – päinvastoin. Yritysten tulokset ja osakkeiden hinnat saavat nostetta.

Ihmiset ryntäävät koronan helpottaessa kuluttamaan säästöön jääneitä rahoja. Kysyntä paranee. Kovia kokeneet yrittäjät paikkaavat konan takia saamatta jääneitä tuloja nostamalla hintoja. Ja mikä on nostaessa kun kysyntää riittää ja kaikki käy kaupaksi, melkeinpä hinnalla millä hyvänsä. Tuotteista on pula ja hintoja voi korottaa. Tätä on inflaatio.

Sijoittajan kannalta tämän tyyppinen inflaatio on hyvä asia. Yritysten tulokset paranevat ja myös sijoittaja pääsee osingoille iloisesta kulutusjuhlasta.

Sijoittaja ei edes ole kovin kiinnostunut niin kaukaisesti sijoittamiseen liittyvästä asiasta kuin inflaatiosta. Sijoittajalle merkittäviä seikkoja ovat:

  1. Miten hyvää tulostuottoa yritykset tekevät keskimäärin suhteessa pörssikurssiin? Tätä kuvaa niin kutsuttu e/p prosenttiluku, joka on tällä hetkellä vähän alle 3% tuntumassa (Shiller e/p tuotto oheisessa kuvassa).
  2. Miten hyvää korkotuottoa kohtuullisista yrityslainoista saa? Oheisen kuvan bbb yrityslainojen tuotto (sininen käyrä) on tällä hetkellä 2,4% tuntumassa. Yrityslainoista saa siis keskimäärin hieman pörssiosakkeita huonompaa tuottoa.

Käynnistyvä inflaatio alkaa vähitellen näkyä myös yrityslainojen koroissa. Korkosijoittaja alkaa vaatia parempaa, inflaation kompensoivaa korkotuottoa. Myös työntekijät alkavat vaatia korkeampaa, inflaation kompensoivaa palkkaa. Sekä rahan hinta että työvoiman hinta nousevat ja yritysten kulut kasvavat ja voitot pienenevät samalla kun sijoittaja alkaa nähdä hyvin tuottavat korkopaperit järkevänä sijoitusvaihtoehtona.  Alkaa pako osakkeista korkopapereihin ja osakkeiden hinnat romahtavat.

Missä me nyt olemme? Emme ole historian opetusten valossa vielä lähelläkään pörssiosakkeiden romahdusvaihetta. Olemme vasta alkaneet puhua mahdollisesta kysynnän piristymisestä, tulosten paranemisesta ja inflaatiopiikistä. Osakesijoittaja voi nukkua yönsä rauhassa. Pahat päivät tulevat, mutta eivät vielä. Sijoittajan kannattaa elää kuin heinäsirkka ja iloita soittaen ja laulaen tästä hetkestä eikä murehtia siitä pahasta ilmasta joka kenties tulee jossakin vaiheessa.

Kuvan lähde:  wikimedia

Vastaa

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com